Управление на спам в коментарите

Чрез опцията „Подаване на сигнал“ или „Подаване на сигнал за спам или злоупотреба“ общността може да контролира броя на нежеланите коментари за видеоклипове. Ако достатъчен брой хора означат даден коментар като спам, той се скрива.

Подаване на сигнал за спам в коментар

Всеки може да означи даден коментар като спам. От секцията с коментари на съответния видеоклип или канал:

 1. Намерете коментара, за който искате да подадете сигнал за спам.
 2. Изберете иконата за още опции  и след това Сигнал.
 3. Изберете Непоискано търговско съдържание или спам и СИГНАЛ.

Създателите могат също да подават сигнал за спам, докато преглеждат коментари на адрес youtube.com/comments.

Използвайте функцията за подаване на сигнали  в основателни случаи. Всеки, който злоупотребява с нея, може изцяло да загуби достъп до YouTube. 

Преглед на коментари, задържани като спам 

За да прегледате коментарите със сигнал за спам за видеоклиповете или канала ви:

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio (бета-версия).
 2. Изберете Коментари от менюто вляво.
 3. Изберете раздела Вероятно спам.

Можете да извършвате следните действия:

 • Одобряване  на коментари
 • Премахване на коментари
 • Подаване на сигнал за спам или злоупотреба в коментари
 • Скриване на потребители от канала ви.

Запознаване с понятието „спам“

Спам представлява всяко съдържание и/или съобщение, които оказват отрицателно въздействие върху практическата работа, като затрудняват намирането на по-уместни и съдържателни материали. Понякога може да се използва за произволно групово изпращане на нежелани съобщения до хора в YouTube. 

Откриваме спам въз основа на текста в даден коментар или чрез поведението на конкретен коментатор. Например многократното публикуване на коментари може да бъде идентифицирано като спам.

Потребителите, качили видеоклип, имат допълнителен контрол върху коментарите за съдържанието си. Те могат да преглеждат коментарите преди показването им, да ги премахват изцяло, както и да премахват означението като спам от тях.

ЧЗВ

Какво се случва, когато бъде подаден сигнал за спам в коментар?

Коментар, за който е подаден сигнал за спам, се задържа за преглед в YouTube Studio (бета-версия) на адрес youtube.com/comments.

Каква е разликата между подаването на сигнал за спам и означението „Вероятно спам“?

В опашката „Вероятно спам“ се показват коментари, чието съдържание е идентифицирано от YouTube като спам. Опцията за подаване на сигнал за спам в коментар е налице за зрителите и създателите в YouTube. Чрез нея те изпращат съответния коментар за преглед от екипите ни.

Мога ли да отменя означението на коментар като спам?

Не. След като означите даден коментар като спам, не можете да отмените това действие.
Функцията „Подаване на сигнал за спам или злоупотреба“ трябва да се използва само в основателни случаи. Ако злоупотребите с нея, може да ви забраним да използвате YouTube.

Как да блокирам разпространител на спам в коментарите ми?

За да скриете коментарите от конкретен зрител:

 1. Намерете изпратен от него коментар за видеоклипа или канала ви.
 2. До коментара изберете иконата за още опции  и след това Скриване на коментарите от този потребител.

Мога ли да спра филтрирането на коментари със спам?

Системите на YouTube автоматично откриват спам, за да може коментарите в платформата да са уместни. Създателите винаги могат да преглеждат коментарите и да премахват означението „Вероятно спам“ от тези, за които е сигнализирано.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?