Tìm hiểu về bình luận trên YouTube Originals

YouTube Originals là kênh đem đến cho người xem các bộ phim, chương trình dài tập và sự kiện nguyên gốc của YouTube. Để biết ai có thể xem nội dung trên YouTube Originals và xem vào lúc nào, hãy đọc thêm ở đây.

Bạn chỉ có thể thấy những bình luận trên kênh YouTube Originals nếu bạn được quyền xem toàn bộ video. Như vậy có nghĩa là tất cả người đăng ký gói YouTube Premium và YouTube TV đều có quyền xem bình luận trên YouTube Originals, vì họ có thể xem tất cả các tập trên YouTube Originals mà không có quảng cáo. Ngoài ra, có thể có những lúc tất cả người dùng YouTube đều được quyền xem kênh YouTube Originals có quảng cáo. Trong thời gian đó, những ai đang xem phiên bản có quảng cáo của một video trên kênh YouTube Originals đều có thể thấy những bình luận có sẵn và đăng bình luận của riêng mình. 

Khi thời gian xem kênh YouTube Originals có quảng cáo kết thúc, những người dùng không phải là thành viên YouTube Premium sẽ không thể xem hay đăng thêm bình luận trên YouTube Originals nữa. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể xem bình luận của chính mình và có thể chọn xóa bình luận đó bằng cách truy cập vào lịch sử bình luận của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?