Unawain ang Tungkol sa Mga Komento sa YouTube Originals

Ang YouTube Originals ay mga orihinal na series, pelikula, at event mula sa YouTube. Para maunawaan kung sino ang puwedeng manood ng YouTube Originals, at kung kailan, magbasa pa rito.

Ikaw lang ang makakakita sa mga komento sa YouTube Originals kung may access ka sa buong video. Ibig sabihin nito, ang mga komento sa YouTube Originals ay maa-access ng lahat ng subscriber sa YouTube Premium at YouTube TV, na magkakaroon ng walang ad na access sa lahat ng available na episode ng YouTube Originals. Posible ring magkaroon ng mga panahon na maa-access ng lahat ng user ang YouTube Originals para sa panonood, nang may mga ad. Sa mga panahong ito, magagawa ng sinumang user na nanonood ng bersyon ng YouTube Original na suportado ng ad na tingnan ang mga kasalukuyang komento at magdagdag ng mga sarili niyang komento. 

Kapag naisara na ang window ng panonood na suportado ng ad, hindi na magagawa ng mga manonood na walang membership sa YouTube Premium na tingnan ang mga komento, o magdagdag ng higit pang komento sa YouTube Originals. Gayunpaman, matitingnan mo pa rin ang mga sarili mong komento at may opsyon kang i-delete ang mga ito sa pamamagitan ng pagbisita sa iyong history ng komento.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?