Запознаване с коментарите за съдържание от YouTube Originals

Платформата YouTube Originals включва оригинални поредици, филми и събития от YouTube. За да разберете кой може да гледа YouTube Originals и кога, прочетете още тук.

Коментарите за съдържание от YouTube Originals са видими за вас само ако имате достъп до целия видеоклип. Това означава, че те са видими за всички абонати на YouTube Premium и YouTube TV, които имат достъп без реклами до всички налични епизоди от YouTube Originals. Възможно е също в определени периоди съдържанието от YouTube Originals да е достъпно за всички зрители, но с реклами. През тези периоди зрителите, които гледат поддържаната чрез реклами версия на YouTube Originals, ще виждат съществуващите коментари и ще могат да добавят нови. 

След края на съответния период зрителите без членство в YouTube Premium вече няма да виждат съществуващите коментари за съдържание от YouTube Originals и няма да могат да добавят нови. Ще продължите обаче да виждате собствените си коментари и можете да ги изтривате, като отворите историята на коментарите.

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?