Dodawanie nowej ścieżki dźwiękowej do filmu

Narzędzie do podmiany dźwięku pozwala dodać do filmu muzykę z naszej biblioteki licencjonowanych utworów. Utwory te pochodzą z oferowanej przez nas bezpłatnej Biblioteki audio – możesz je wykorzystać w filmach, na których zarabiasz w YouTube. Jeżeli Twój film zawiera muzykę chronioną prawem autorskim, do której zostało zgłoszone roszczenie Content ID, możesz skorzystać z narzędzia do podmiany dźwięku, by zastąpić wskazany fragment ścieżki dźwiękowej filmu wybranym utworem. Reszta dźwięku w Twoim filmie nie powinna ulec zmianom. Jeśli po podmianie dźwięku przytniesz film, może on zostać wyciszony.

Ręcznie wykryte roszczenia z systemu Content ID nie będą automatycznie anulowane, jeśli przy pomocy narzędzia do podmiany dźwięku zmienisz w filmie ścieżkę dźwiękową. Jeżeli uważasz, że muzyka, do której zgłoszono roszczenie, nie pojawia się już w Twoim filmie, możesz odwołać się od roszczenia. Dowiedz się więcej o tym, jak odwołać się od roszczenia z systemu Content ID.

Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów krótszych niż 6 godzin.

Uwaga: jeśli Twój film ma ponad 100 tys. wyświetleń, możesz nie mieć możliwości wprowadzania w nim żadnych zmian. To ograniczenie nie dotyczy użytkowników uczestniczących w programie partnerskim YouTube.

Dodawanie ścieżki dźwiękowej do filmu

Ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w YouTube Studio w wersji beta. Jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta (studio.youtube.com), w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców, aby wykonać te czynności.
  1. Otwórz stronę Menedżera filmów i kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj przy filmie, który chcesz edytować.
  2. Kliknij przycisk Ścieżka dźwiękowa w menu.
  3. Kliknij kartę Dodaj lub zamień ścieżkę dźwiękową pod odtwarzaczem.
  4. Kliknij Dodaj do filmu, by wybrać ścieżkę, a następnie odtwórz podgląd filmu z wybraną muzyką.
    • Jeżeli chcesz odsłuchać utwór, kliknij ikonę odtwarzania obok nazwy ścieżki dźwiękowej.
  5. Użyj pola wyszukiwania, aby poszukać ścieżki, lub karty Polecane ścieżki audio, aby przeglądać ścieżki według gatunku.
  6. Po znalezieniu właściwej ścieżki kliknij Zapisz – zostanie ona dodana do Twojego filmu. Możesz ustalać położenie ścieżek, dopasowując pasek pod filmem.
    • Obecnie do filmu można dodać tylko jedną ścieżkę dźwiękową.

Określanie długości ścieżki dźwiękowej i jej miejsca w filmie

Po kliknięciu Dodaj do filmu i wybraniu ścieżki jej nazwa pojawi się na podświetlonym pasku pod odtwarzaczem. Kliknij ten pasek.

Teraz możesz przyciąć lub przeciągnąć pasek, aby określić długość ścieżki dźwiękowej i jej miejsce w filmie. Wystarczy kliknąć początek lub koniec paska i przeciągnąć go w lewo lub w prawo. Po przycięciu ścieżki dźwiękowej przeciągnij go do wybranego miejsca w filmie.

Ta funkcja pozwala określić miejsce, w którym fragment ścieżki dźwiękowej ma być odtwarzany w filmie. Możesz dostosować głośność dźwięku, tak aby słychać było tylko muzykę albo więcej oryginalnego dźwięku, albo obie ścieżki dźwiękowe.

Gdy umiejscowienie ścieżki Ci odpowiada, kliknij Zapisz zmiany.

Uzyskaj wskazówki na temat tego, jak lepiej produkować filmy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?