Dodawanie nowej ścieżki dźwiękowej do filmu

Narzędzie do podmiany dźwięku pozwala dodać do filmu muzykę z naszej biblioteki licencjonowanych utworów. Utwory te pochodzą z oferowanej przez nas bezpłatnej Biblioteki audio – możesz je wykorzystać w filmach, na których zarabiasz w YouTube. 

Jeżeli Twój film zawiera ścieżkę audio chronioną prawem autorskim, która została objęta roszczeniem z systemu Content ID lub roszczeniem ręcznym zgłoszonym przez właściciela praw autorskich, możesz skorzystać z narzędzia do podmiany dźwięku, by zastąpić wskazany fragment ścieżki dźwiękowej filmu wybranym utworem. Po zastąpieniu ścieżki dźwiękowej objętej roszczeniem powiązane roszczenie zostanie automatycznie wycofane, a nałożone na Twój film ograniczenia wyświetlania lub zarabiania zostaną zaktualizowane. Możesz też wyświetlić segmenty objęte roszczeniem pod odtwarzaczem filmu, aby umiejscowić ścieżkę dźwiękową w sposób umożliwiający usunięcie roszczenia do Twojego filmu.

Uwaga:
 • Jeśli Twój film ma ponad 100 tys. wyświetleń, możesz nie mieć możliwości wprowadzania w nim żadnych zmian. To ograniczenie nie dotyczy użytkowników uczestniczących w programie partnerskim YouTube.
 • Ta funkcja jest dostępna tylko w przypadku filmów krótszych niż 6 godzin.
 • Możesz podmienić tylko jedną ścieżkę dźwiękową z Biblioteki audio.
 • Jeśli po podmianie dźwięku przytniesz film, może on zostać wyciszony.

Dodawanie ścieżki dźwiękowej do filmu 

Uwaga: ta funkcja nie jest jeszcze dostępna w YouTube Studio w wersji beta. Jeśli korzystasz z YouTube Studio w wersji beta, w menu po lewej stronie wybierz klasyczną wersję Studia twórców i wykonaj te czynności.
 1. Otwórz stronę Menedżera filmów i kliknij strzałkę obok przycisku Edytuj przy filmie, który chcesz edytować.
 2. Z menu wybierz Dźwięk.
 3. Kliknij kartę Dodaj lub zamień ścieżkę dźwiękową pod odtwarzaczem.
 4. Kliknij Dodaj do filmu, by wybrać ścieżkę, a następnie odtwórz podgląd filmu z wybraną muzyką.
  • Kliknij Odtwórz  obok nazwy ścieżki dźwiękowej, aby odsłuchać utwór.
 5. Użyj pola wyszukiwania, aby poszukać ścieżki, lub karty Polecane ścieżki audio, aby przeglądać ścieżki według gatunku.
 6. Po znalezieniu właściwej ścieżki kliknij Zapisz, a zostanie ona dodana do Twojego filmu. Możesz ustalać położenie ścieżek, dopasowując pasek pod filmem.
  • Obecnie do filmu można dodać tylko jedną ścieżkę dźwiękową.

Określanie długości ścieżki dźwiękowej i jej miejsca w filmie

Po kliknięciu Dodaj do filmu i wybraniu ścieżki dźwiękowej jej nazwa pojawi się na podświetlonym pasku pod odtwarzaczem. Kliknij ten pasek.

Możesz przyciąć i przeciągnąć pasek, aby dopasować długość ścieżki audio i określić jej miejsce w filmie. Aby to zrobić, kliknij początek lub koniec paska i przeciągnij go w prawo lub w lewo. Po przycięciu ścieżki przeciągnij ją do wybranego miejsca w filmie.

Ta funkcja pozwala określić miejsce, w którym fragment ścieżki audio ma być odtwarzany w filmie. Jeśli Twój film nie jest objęty roszczeniem, możesz dostosować głośność dźwięku, aby słychać było tylko muzykę, więcej oryginalnego dźwięku albo obie ścieżki. 

Jeśli umiejscowienie ścieżki Ci odpowiada, kliknij Zapisz zmiany.

Zobacz wskazówki, jak lepiej produkować filmy.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?