Запознаване с ефективността ви като изпълнител в YouTube

С Analytics можете да получавате по-пълна представа как ефективността ви допринася за развитието и успеха ви като изпълнител. Използвайте указанията по-долу, за да разберете какво може да означават тези показатели за вас.

В горната част ще виждате различни раздели. С изключение на раздела „Общ преглед“ всички останали съдържат персонализирани данни, които са най-подходящи за целите ви.

An introduction to YouTube Analytics for Artists

Цялостната ви ефективност

Най-горната карта показва цялостната ви ефективност чрез показатели за време на гледане, показвания и отделни зрители. Можете да избирате период от време до две години.

 • Време на гледане: Общото време, което зрителите прекарват в гледане на видеоклиповете.
 • Показвания: Този показател отчита колко пъти видеоклипове, съдържащи ваши песни, са пуснати в YouTube или YouTube Music, включително официални музикални видеоклипове, аудиозаписи и видеоклипове от почитатели, например такива с текстове на песни.
 • Отделни зрители: Това е прогнозният брой отделни хора, които са гледали видеоклиповете. Отделен зрител се отчита независимо от броя на гледанията и дали гледа на компютър, или мобилно устройство.

Филтриране на данни от официалния канал на изпълнителя или от други канали

Можете да филтрирате информацията за общия обхват, за да премахнете данните от официалния канал на изпълнителя или други канали, като докоснете превключвателите горе вдясно. 

Филтърът за официален канал на изпълнителя ще показва данни за приписани на вас видеоклипове, които са качени от вас, звукозаписната ви компания или VEVO.  Филтърът „Други канали“ ще показва данни за видеоклипове от други канали, включително сътрудничество с други изпълнители и чужди видеоклипове, в които като основен компонент е използвана цялата или част от ваша песен.

Забележка: Ще виждате тези отчети само ако са налице достатъчно данни за публичните видеоклипове или канала ви.

 

Активност в реално време

Картата за активност в реално време включва прогнозни показвания на видеоклиповете и водещите ви песни от последните 60 минути или 48 часа. Чрез този отчет можете да получите предварителна статистика за ефективността на най-скоро публикуваните ви песни. Като период от време можете да избирате последните 60 минути или 48 часа.

Водещи държави и градове

Картата за водещи държави и градове показва къде се намира аудиторията ви.

Възраст и пол

Картата за възраст и пол показва аудиторията на съдържанието ви по възраст и пол.  Данните са въз основа на влезли в профила си зрители от всички устройства.

Обхват
Разделът Обхват показва общия обхват на музиката ви. Основната графика представя броя на хората, на които е показана импресия на видеоклиповете ви в YouTube или на съдържание в платформата, което включва цялата или част от песента ви, както и колко от тях са кликнали, за да гледат. 
В този раздел ще виждате също отчети за:
Ангажираност
Разделът Ангажираност показва какво гледат зрителите ви. Основната графика представя общото време на гледане в минути и средната продължителност на гледане на видеоклиповете. 
В този раздел ще виждате също карти за:
Аудитория
Разделът Аудитория показва кой гледа съдържанието ви. Основната графика представя завръщащите се и новите зрители, отделните зрители и абонатите.
В този раздел ще виждате също отчети за:
 • водещи географски местоположения: аудиторията ви по географско местоположение. Данните са въз основа на IP адреса.
 • водещи езици за субтитри: аудиторията ви по език на субтитрите. Данните са въз основа на ползването на субтитри.
 • възраст и пол: аудиторията ви по възраст и пол. Данните са въз основа на влезли в профила си зрители от всички устройства.
 • това, кога зрителите ви са в YouTube: онлайн активността на аудиторията в канала ви и навсякъде в YouTube. Данните са въз основа на зрителите ви на всички устройства през последните 28 дни.
 • други видеоклипове, гледани от аудиторията ви: онлайн активността на аудиторията извън канала ви. Данните са въз основа на зрителите ви на всички устройства през последните 7 дни.
 • Други канали, гледани от аудиторията ви: Онлайн активността на аудиторията ви в други канали в YouTube. Данните са въз основа на зрителите ви на всички устройства през последните 28 дни.

Имайте предвид, че е възможно да виждате демографски данни само за част от зрителите си. Те може да не представляват цялостния ви трафик.

Приходи
Разделът „Приходи“ е достъпен само за създатели в Партньорската програма на YouTube и показва данни само за качени от вас видеоклипове. 
 
Чрез раздела Приходи можете да проследявате приходите си в YouTube. Основната графика показва сумата на прогнозните ви приходи, броя видеоклипове, от които имате възможност за приходи, и прогнозните средни брутни приходи на хиляда пускания. 
В този раздел ще виждате също отчети за:
 • месечни прогнозни приходи: колко е спечелил каналът ви през последните шест месеца. Приходите за месеци без финализирани плащания и текущи месеци са прогнозни и са предмет на промяна.
 • водещи видеоклипове по приходи: видеоклипове с най-високи прогнозни приходи за избрания период от време.
 • източници на приходи: как печелите пари с YouTube.
 • типове реклама: форматът на рекламата и платформата за покупки. Тази разбивка е налице само за показатели въз основа на приходи от реклами и импресии в YouTube.
 • Приходи от транзакции: прогнозни нетни приходи от транзакции, като например платено съдържание и Суперчат, с изключение на анулираните транзакции на партньори за избраните период от време и регион.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?