Tìm thẻ hồ sơ

Bạn có thể tìm hiểu thêm về những người đã bình luận trên video của bạn nhờ có thẻ Hồ sơ. Tất cả các thông tin hiển thị trên thẻ Hồ sơ đều là thông tin công khai trên YouTube.

Thông tin trên thẻ hồ sơ có thể bao gồm: 

  • Thông tin cơ bản về kênh của người bình luận
  • Những bình luận gần đây nhất trên kênh mà bạn đang xem
  • Các kênh đăng ký (nếu người bình luận đã chọn chia sẻ công khai những kênh mình đăng ký)

Nơi tìm thẻ hồ sơ

Bạn có thể tìm thấy thẻ hồ sơ bằng cách nhấn vào ảnh hồ sơ xuất hiện bên cạnh bình luận của một video.

Kiểm soát các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư

Việc chia sẻ với cộng đồng YouTube (chẳng hạn như chia sẻ công khai những kênh mà bạn đăng ký) có thể giúp những người dùng khác khám phá nội dung mới. Dù vậy, bạn có thể xem hoặc chỉnh sửa các tùy chọn cài đặt về quyền riêng tư đối với những thông tin có thể sẽ hiển thị cùng với bình luận của mình, bao gồm:

Tên bạn
Ảnh hiển thị của bạn
Tùy chọn hiển thị số người đăng ký kênh của bạn
Các bình luận/phản hồi gần đây của bạn 
Chế độ hiển thị các kênh đăng ký của bạn

Báo cáo khi người dùng khác vi phạm

Điều quan trọng là bạn cảm thấy an toàn và được bảo vệ trên YouTube. Nếu bạn cảm thấy mình là mục tiêu lăng mạ của một người đăng bình luận, hãy báo kênh vi phạm theo hướng dẫn tại đây.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?