Maghanap ng mga card ng profile

Puwede kang matuto pa tungkol sa mga taong nagkokomento sa iyong mga video gamit ang mga Profile card. Ang impormasyong ipinapakita sa mga Profile card ay pampubliko na sa YouTube.

Posibleng kabilang sa impormasyon sa profile card ang: 

  • Pangunahing impormasyon tungkol sa channel ng tagakomento
  • Mga pinakabagong komento sa channel na pinapanood mo
  • Mga subscription kung pinili ng tagakomento na gawing pampubliko ang mga ito

Saan makakakita ng card ng profile

Makikita mo ito sa pamamagitan ng pag-tap sa larawan sa profile na ipinapakita sa tabi ng komento sa isang video.

Kontrolin ang iyong mga setting ng privacy

Ang pagbabahagi sa komunidad ng YouTube, gaya ng pagsasapubliko sa iyong mga subscription, ay makakatulong sa ibang tumuklas ng bagong content. Puwede mong tingnan o baguhin anumang oras ang iyong mga setting ng privacy para sa sumusunod na impormasyon, na posibleng ipakita kasama ng mga komento mo:

Iyong pangalan
Ipinapakita mong larawan
Visibility ng bilang ng mga subscriber mo
Iyong mga bagong komento/sagot 
Visibility ng mga subscription mo

Mag-ulat ng iba pang user

Mahalagang maramdaman mong ligtas at protektado ka sa YouTube. Kung sa palagay mo ay naging mapang-abuso sa iyo ang isang tagakomento, puwede mong iulat ang channel sa pamamagitan ng pagsunod sa mga tagubilin dito.

Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?