Управление на YouTube на телевизор чрез Amazon Alexa

Можете да гледате YouTube на телевизор и да използвате Amazon Alexa, за да управлявате приложението YouTube. Можете да изтеглите официалното приложение на YouTube от магазина за приложения на Amazon.

Забележка: Amazon Alexa се поддържа на английски, немски, френски (Канада) и японски.

Налични гласови команди на Alexa

За да пуснете или да възобновите мултимедия:

 • Alexa, play;
 • Alexa, resume.

За да поставите на пауза или да спрете мултимедия:

 • Alexa, pause;
 • Alexa, stop.

За да превъртите напред мултимедия:

 • Alexa, fast-forward 30 seconds (или с определена продължителност);
 • Alexa, fast-forward.

За да превъртите назад мултимедия:

 • Alexa, rewind 30 seconds (или с определена продължителност);
 • Alexa, rewind.

За да преминете към следващата мултимедия:

 • Alexa, next

За да се върнете към предходна мултимедия:

 • Alexa, previous.

За да стартирате отново мултимедия:

 • Alexa, restart

Налични гласови команди на Alexa за Amazon Fire Cube

За да навигирате в мултимедия:
 • Alexa, scroll left (или надясно, нагоре или надолу);
 • Alexa, page right (или вляво, горе или долу).

Примери за гласови команди на Alexa

 • Alexa, Open YouTube
 • Alexa, show me soccer highlights on YouTube
 • Alexa, find movie trailers on YouTube
 • Alexa, watch music videos on YouTube
 • Alexa, play cooking videos on YouTube
 • Alexa, resume, Alexa, rewind 30 seconds, Alexa next video

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
10450854217678868830
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
59