Kommande ändringar för innehåll riktat till barn på YouTube.com

Vi förändrar hur vi samlar in och använder uppgifter för innehåll som är riktat till barn på YouTube.com. Ändringarna görs för att åtgärda problem som har påvisats av amerikanska FTC (Federal Trade Commission) gällande vår efterlevnad av COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act).

Följande ändringar genomförs under de kommande månaderna: 

 • Som innehållsskapare kommer du att behöva uppge om ditt innehåll är anpassat för barn. Vi kommer även att använda maskininlärning för att identifiera videor som är tydligt riktade till en yngre publik. Generellt sett ska innehåll som är anpassat för barn fokusera på:
  • barn och figurer som är populära bland barn
  • populära barnprogram och tecknade och animerade figurer
  • lek och historier där barnleksaker används
  • videor där barn är huvudperson och leker eller fantiserar på ett sätt som är naturligt för barn 
  • populära sånger, berättelser och dikter för barn.

Du känner din publik bäst, och vi litar på att du anger (i Studio) om dina videor är anpassade för barn. Om en innehållsskapare försöker att undgå att deras innehåll kategoriseras på rätt sätt, kan det få konsekvenser för innehållsskaparen på YouTube-plattformen.

 • Anpassade annonser kommer inte längre att visas på innehåll anpassat för barn, vare sig de klassificerats av dig eller vår klassificerare.  Det är inte tillåtet att visa anpassade annonser (annonser som är särskilt utvalda för användaren baserat på hur denna använder Googles produkter och tjänster) för barn enligt COPPA. Det här kan leda till lägre intäkter för vissa innehållsskapare. Observera att vi fortsätter att visa icke-anpassade annonser (annonser som visas baserat på sammanhang snarare än användardata) på innehåll som är anpassat för barn. 
 • Vissa funktioner är inte längre tillgängliga på den här typen av innehåll, som kommentarer. Det går inte längre att kommentera på visningssidan. Gilla- och ogilla-markeringar och prenumerationer på det här innehållet visas inte i offentliga listor. Tittare har generellt sett minimala möjligheter att interagera med innehåll anpassat för barn på YouTube.com.

Observera att vi genomför de här ändringarna globalt trots att COPPA är amerikansk lag. Du kan läsa mer om COPPA-efterlevnad här. Du måste ta dina skyldigheter enligt lag i beaktande när du utvärderar om ditt innehåll är avsett för barn eller inte, inklusive hur barns ålder bestäms i ditt land. Vi rekommenderar att du tar hjälp av juridisk rådgivare om du har ytterligare frågor.

Så förbereder du dig inför ändringarna

Vi vet att det blir svårare för vissa innehållsskapare. Vi anser dock att det är viktigt att genomföra dessa åtgärder för att förbättra metoderna för datahantering för innehåll som är anpassat för barn på YouTube.com. Vi har arbetat med FTC för att innehållsskapare som berörs ska få fyra månader att anpassa sig innan ändringarna träder i kraft på YouTube.com. Innan dessa ändringar träder i kraft är det viktigt att du:

 • Förstår COPPA och vilka juridiska skyldigheter du har som innehållsskapare. Du kan läsa mer om COPPA här. Du måste ta dina skyldigheter enligt lag i beaktande när du utvärderar om ditt innehåll är avsett för barn eller inte, inklusive hur barns ålder bestäms i ditt land. Vi rekommenderar att du tar hjälp av juridisk rådgivare om du har ytterligare frågor.
 • Förstå våra användarvillkor och ditt ansvar som YouTube-användare. YouTube är en webbplats som är inriktad på en allmän målgrupp. I våra användarvillkor framgår det klart och tydligt att användare måste ha fyllt 13 år eller den ålder som gäller i deras land. Vi rekommenderar att föräldrar använder YouTube Kids om de låter barnen titta på egen hand.
 • Läs om andra sätt att generera intäkter. Vi fortsätter att visa icke-anpassade annonser (annonser som visas baserat på sammanhang snarare än användardata). I avsnittet om innehållsinriktning i den här artikeln i hjälpcentret berättar vi mer om några typer av icke-anpassade annonser.
 • Om du är förälder rekommenderar vi att du bekantar dig med YouTube Kids och dess fördelar.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?