Nadcházející změny obsahu pro děti na YouTube.com

Připravujeme určité změny ve způsobu shromažďování a využívání dat u obsahu pro děti na YouTube.com. Tyto změny reagují na obavy vznesené Federální obchodní komisí Spojených států (FTC) ohledně našeho dodržování zákona o ochraně soukromí dětí na internetu (COPPA).

V následujících měsících dojde k těmto změnám: 

 • Od vás jako autora bude vyžadováno, abyste uvedli, zda je váš obsah určen pro děti. Pomocí strojového učení se budeme navíc snažit identifikovat videa, která očividně cílí na mladší diváky. V obsahu určenému pro děti se ve velké míře klade důraz na:
  • děti nebo dětské postavy,
  • populární dětské programy nebo animované postavy,
  • hraní divadla nebo příběhy s dětskými hračkami,
  • dětské protagonisty, kteří se účastní běžných vzorců hraní, jako je divadlo nebo imaginární hra,
  • populární dětské písničky, příběhy a básničky.

Své publikum přesto znáte nejlépe vy sami, a proto spoléháme na to, že svá videa určená dětem příslušným způsobem označíte (ve Studiu). Pokud se autor pokusí správnému označení obsahu vyhnout, může to pro něj mít na platformě YouTube důsledky.

 • U obsahu určeného pro děti (označeného vámi nebo naším klasifikátorem) přestaneme zobrazovat personalizované reklamy. Podle zákona COPPA nelze zobrazovat personalizované reklamy (reklamy zaměřené na uživatele na základě jejich předchozího používání produktů a služeb Google) dětskému publiku. U některých autorů tak může dojít k poklesu tržeb. Připomínáme, že nepersonalizované reklamy (reklamy, které se zobrazí na základě kontextu, nikoli na základě údajů o uživateli) budou u obsahu určeného pro děti zobrazovány i nadále. 

 • Některé funkce už nebudou pro tento typ obsahu dostupné, například komentáře. Na stránce sledování již nebude k dispozici možnost přidávat komentáře. U veřejných seznamů se nezobrazí informace o označení to se mi líbí a to se mi nelíbí a přihlášení k odběru tohoto obsahu. Celkově budou mít diváci s „obsahem určeným pro děti“ na webu YouTube.com minimální možnosti interakce.

Ačkoliv je COPPA americký zákon, provádíme změny v našich postupech po celém světě. Další informace o zajištění dodržování zákona COPPA najdete zde. Při posuzování, zda může být váš obsah určen pro děti, včetně toho, jak je ve vaší zemi definován věk dítěte, musíte zvážit své příslušné právní povinnosti. Pokud máte další dotazy, obraťte se na právního zástupce.

Příprava na tyto změny

Uvědomujeme si, že pro některé autory to nebude snadné, ale věříme, že jsou tyto kroky důležité pro zlepšení postupů nakládání s údaji u obsahu pro děti na platformě YouTube.com. Ve spolupráci s FTC jsme poskytli dotčeným autorům čtyři měsíce na přizpůsobení, než tyto připravované změny na YouTube.com vstoupí v účinnost. Než dojde k uplatnění těchto změn, je důležité, abyste:

 • Porozuměli zákonu COPPA a svým právním povinnostem autora. Další informace o zákoně COPPA najdete zde. Při posuzování, zda může být váš obsah vytvořen pro děti, včetně toho, jak je ve vaší zemi definován věk dítěte, musíte zvážit své příslušné zákonné povinnosti. Pokud máte další dotazy, obraťte se na právního zástupce.
 • Porozuměli našim Podmínkám poskytování služeb a svým povinnostem jako běžného uživatele YouTube. YouTube je webová stránka určená pro obecné publikum; naše Podmínky poskytování služeb jasně stanoví, že uživatelé mohou využívat našich služeb, pokud jim je alespoň 13 let nebo dosáhli příslušného minimálního věku v jejich zemi. Rodičům, kteří chtějí nechat své děti sledovat samostatně, doporučujeme využívat aplikaci YouTube Kids.
 • Seznámili se s dalšími způsoby zpeněžení. Nepersonalizované reklamy budou zobrazovány i nadále (reklamy, které se zobrazí na základě kontextu, nikoli na základě údajů o uživateli). Tento článek z centra nápovědy popisuje v části „Metody cílení“ některé typy nepersonalizované reklamy. 
 • Pokud jste rodič, seznamte se s aplikací YouTube Kids a jejími výhodami.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?