Co to jest roszczenie ręczne?

Roszczenie ręczne otrzymasz wtedy, gdy właściciel praw autorskich dowie się, że jego treści chronione prawem autorskim zostały wykorzystane bez jego zgody i użyje narzędzia do ręcznego zgłaszania roszczeń, by objąć roszczeniem Twój film. Roszczenie zgłoszone ręczne różni się od automatycznego roszczenia z systemu Content ID, które jest generowane, gdy podczas porównywania filmu przesłanego do YouTube z bazą plików przesłanych nam przez właścicieli treści system znajdzie dopasowanie pomiędzy referencyjnym plikiem audio lub wizualnym a filmem.

Narzędzie do ręcznego zgłaszania roszczeń umożliwia wybranym właścicielom praw autorskich, którzy wykazali się zaawansowanymi umiejętnościami korzystania z systemu dopasowywania Content ID, samodzielne zgłaszanie roszczeń do ich treści znajdujących się w przesłanych filmach, gdy roszczenie nie zostało utworzone przez system Content ID. Nie mogą oni wykorzystywać tego narzędzia do innych celów. Obejmowanie roszczeniem treści, do których nie ma się praw, może skutkować karami obejmującymi odpowiedzialność prawną i wypowiedzenie partnerstwa.

Ważne jest, by twórcy wiedzieli dokładnie, kto zgłosił roszczenie do treści w ich filmie, gdzie się pojawiają te treści i co można zrobić, by usunąć roszczenie. Z tego powodu podczas ręcznego zgłaszania roszczeń właściciele praw autorskich muszą podać sygnatury czasowe określające dokładnie, w którym miejscu w filmie znajdują się ich materiały. Zaktualizowaliśmy nasze narzędzia do edycji filmów, aby ułatwić automatyczne wycofanie roszczenia.

Jak sprawdzić, czy roszczenie zostało zgłoszone ręcznie?

Aby dowiedzieć się więcej na temat roszczenia dotyczącego Twojego filmu, wejdź na stronę Informacje o prawach autorskich w YouTube Studio. Gdy otrzymasz roszczenie, wyślemy Ci również e-maila.

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Filmy w menu po lewej stronie.
 3. Kliknij Roszczenie dotyczące praw autorskich obok odpowiedniego filmu w kolumnie Zarabianie, jeśli ta opcja jest dostępna. W przeciwnym razie zobaczysz ją w kolumnie Widoczność.
 4. Kliknij Wyświetl informacje o roszczeniu dotyczącym praw autorskich, by przejść na stronę Informacje o prawach autorskich, gdzie dowiesz się m.in. jakich treści dotyczy roszczenie zgłoszone do Twojego filmu i kto je zgłosił.
 5. Kliknij strzałkę w dół, aby rozwinąć szczegóły roszczenia. Jeśli roszczenie zostało zgłoszone ręcznie, w rozwiniętym wierszu pod odtwarzaczem zobaczysz informację Właściciel praw autorskich ręcznie zgłosił roszczenie do filmu.
 6. Znajdź i odtwórz fragment filmu objęty roszczeniem ręcznym, korzystając z odtwarzacza filmów.
  • Już wkrótce: sygnatury czasowe podane przez stronę wnoszącą roszczenie będą widoczne pod zasadą ustaloną przez właściciela praw autorskich.

Możesz użyć filtra, by sprawdzić, które filmy są objęte roszczeniem.Aby to zrobić:

 1. Zaloguj się w YouTube Studio.
 2. Wybierz Film > > Roszczenia dotyczące praw autorskich.

 

Instrukcje dotyczące klasycznej wersji Studia twórców

 1. Zaloguj się w YouTube.
 2. W prawym górnym rogu kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 3. Kliknij Studio twórców potem Menedżer filmów potem Powiadomienia o prawach autorskich.
 4. Kliknij symbol  obok filmu. Przekierujemy Cię do strony z informacjami o tym, jakich treści dotyczyło roszczenie zgłoszone do Twojego filmu i kto je zgłosił.
 5. Jeśli roszczenie zostało zgłoszone ręcznie, w szczegółach roszczenia pod typem roszczenia zobaczysz informację Wykryto ręcznie.
 6. Sygnatury czasowe, które widzisz, zostały podane przez stronę wnoszącą roszczenie.
Uwaga: osoby wnoszące roszczenie, które wielokrotnie podadzą niedokładne sygnatury czasowe, mogą utracić dostęp do ręcznego zgłaszania roszczeń, a w niektórych przypadkach możemy zakończyć z nimi współpracę. Jeśli uważasz, że sygnatury czasowe treści objętych roszczeniem w Twoim filmie są nieprawidłowe, skontaktuj się z zespołem pomocy dla twórców i podaj szczegóły dotyczące roszczenia.

Co mogę zrobić, gdy otrzymam roszczenie ręczne?

Tools to Resolve Manual Content ID Claims - Copyright on YouTube

Zależnie od sytuacji jest kilka rzeczy, które możesz zrobić po otrzymaniu roszczenia ręcznego:

 • Brak działania: jeśli zgadzasz się z roszczeniem, nie odpowiadaj na nie. Później możesz zawsze zmienić zdanie.
 • Podziel się przychodami: jeśli bierzesz udział w programie partnerskim YouTube, a w Twoim filmie znajduje się kompozycja muzyczna, możesz podzielić się przychodami z wydawcą muzyki. Więcej informacji
 • Zgłoś sprzeciw wobec roszczenia: jeśli uważasz, że roszczenie dotyczące Twojego filmu jest bezpodstawne, możesz zgłosić sprzeciw. Dowiedz się więcej o zgłaszaniu sprzeciwu wobec roszczeń z systemu Content ID i zarabianiu w trakcie sporu.

Możesz też usunąć lub zastąpić treści objęte roszczeniem ręcznym (bez konieczności przesyłania nowego filmu), co spowoduje automatyczne wycofanie powiązanego roszczenia:

 • Wycisz całą ścieżkę dźwiękową we fragmencie, w którym pojawia się utwór: jeśli otrzymasz roszczenie dotyczące utworu muzycznego, możesz wyciszyć cały oznaczony sygnaturą czasową segment. Więcej informacji
 • Wycisz tylko utwór: w przypadku niektórych roszczeń ręcznych (dla których mamy informacje o dopasowaniach) zgłoszonych przed wprowadzeniem obowiązku podawania sygnatur czasowych dostępna może być opcja wyciszenia samego utworu objętego roszczeniem bez naruszania ścieżki dźwiękowej w tle. Więcej informacji
 • Zastąp utwór: jeśli nie chcesz wyciszyć całej ścieżki dźwiękowej, możesz zastąpić ją jednym z darmowych utworów z naszej Biblioteki audio w YouTube. Więcej informacji
 • Przytnij treści: możesz wyciąć oznaczony sygnaturą czasową fragment za pomocą Edytora YouTube. Więcej informacji
  • Już wkrótce: opcja przycinania jednym kliknięciem będzie dostępna na stronie Informacje o prawach autorskich.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?