Wat is een handmatige claim?

Als je een handmatige claim ontvangt, heeft een auteursrechteigenaar aangegeven dat je zonder toestemming auteursrechtelijk beschermde content van die persoon hebt gebruikt. De auteursrechteigenaar heeft de video vervolgens geclaimd via de tool voor handmatige claims. Een handmatige claim is anders dan een automatische Content ID-claim. Het Content ID-systeem vergelijkt naar YouTube geüploade video's met een database met bestanden die contenteigenaren bij ons hebben aangeleverd. Als het systeem een overeenkomst tussen audio- of videoreferentiebestanden en de video detecteert, ontvang je een Content ID-claim. 

De tool voor handmatige claims is bedoeld voor auteursrechteigenaren met bewezen en geavanceerde praktijkkennis van het Content ID-systeem van YouTube. Zij kunnen de tool gebruiken om handmatig claims in te dienen voor hun content in geüploade video's waarvoor geen claims zijn ingediend door het Content ID-systeem. Auteursrechteigenaren mogen handmatige claims niet voor andere doeleinden gebruiken. Als contenteigenaren content claimen die niet van hen is, kan dit leiden tot strafmaatregelen zoals aansprakelijkheidstelling en beëindiging van het partnerschap.

Het is belangrijk dat creators altijd precies weten wie content in hun video's claimt, waar deze content in hun video's voorkomt en hoe ze de claim kunnen oplossen. Daarom moeten auteursrechteigenaren bij alle nieuwe handmatige claims tijdstempels opgeven die aangeven op welk moment hun auteursrechtelijk beschermde content precies in de geclaimde video voorkomt. We hebben onze bewerkingstools geüpdatet zodat claims gemakkelijker automatisch kunnen worden vrijgegeven.

Waar zie ik of ik een handmatige claim heb ontvangen?

Specifieke informatie over een claim op je video vind je op de pagina met informatie over auteursrecht op video's in YouTube Studio. We sturen je ook een e-mail als je een claim hebt ontvangen.

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Selecteer Video's in het linkermenu.
 3. Klik naast de betreffende video op Auteursrechtclaim in de kolom 'Inkomsten genereren'. Als deze kolom niet beschikbaar is, vind je de optie in de kolom 'Zichtbaarheid'.
 4. Klik op Details van auteursrechtclaim bekijken om naar de pagina met informatie over auteursrecht op video's te gaan. Hier zie je onder andere welke content in je video is geclaimd en wie dat heeft gedaan.
 5. Klik op de pijl-omlaag om de rij met claimdetails uit te vouwen. Je ziet bij handmatige claims dan Video handmatig geclaimd door auteursrechteigenaar onder de videospeler.
 6. Bekijk met de videospeler het segment van je video dat handmatig is geclaimd.
  • Binnenkort: Tijdstempels die door de eiser zijn verstrekt, staan onder het beleid van de auteursrechteigenaar.

Je kunt een filter gebruiken om te zien welke video's een claim hebben. Dit doe je als volgt: 

 1. Log in bij YouTube Studio.
 2. Ga naar Video > > Auteursrechtclaims.

 

Instructies voor de klassieke versie van Creator Studio

 1. Log in bij YouTube.
 2. Klik rechtsboven op je profielfoto.
 3. Klik op Creator Studio en dan Videobeheer en dan Auteursrechtmeldingen.
 4. Klik op het auteursrechtsymbool naast de video. Je krijgt dan informatie te zien over de geclaimde content in je video en over degene die deze claim heeft ingediend.
 5. Bij handmatige claims zie je Handmatig ontdekt onder het claimtype bij de claimdetails.
 6. De getoonde tijdstempels zijn door de eiser opgegeven.
Opmerking: Eisers die herhaaldelijk onjuiste tijdstempels opgeven, kunnen de mogelijkheid verliezen om handmatig te claimen. In sommige gevallen kan ook hun partnerschap worden beëindigd. Als je denkt dat de tijdstempels voor de geclaimde content in je video niet kloppen, kun je de details van de claim aan support doorgeven. 

 Wat kan ik doen als ik een handmatige claim ontvang?

Tools to Resolve Manual Content ID Claims - Copyright on YouTube

Als je een handmatige claim ontvangt, heb je meerdere opties, afhankelijk van de situatie:

 • Niets doen: Als je het eens bent met de claim, hoef je niets te doen. Je kunt later van gedachten veranderen als je niet meer achter de claim staat.
 • Opbrengst delen: Als je deelneemt aan ons YouTube-partnerprogramma en een muziekcompositie in je video hebt verwerkt, kun je de opbrengst delen met de muziekproducent. Meer informatie
 • Een geschil openen voor de claim: Als de claim op je video volgens jou niet klopt, kun je er een geschil voor openen. Lees hoe je een geschil opent voor een Content ID-claim en hoe je inkomsten genereert tijdens een Content ID-geschil.

Je hebt ook de optie om de handmatig geclaimde content te verwijderen of te vervangen (zonder een nieuwe video te hoeven uploaden), zodat de bijbehorende claim automatisch wordt vrijgegeven:

 • Het geluid volledig dempen wanneer het nummer wordt afgespeeld: Als je een claim ontvangt voor een muziekfragment in je video, kun je het volledige met tijdstempels aangegeven segment dempen. Meer informatie
 • Alleen het nummer dempen: Bij sommige handmatige claims die zijn ingediend voordat we tijdstempels vereisten en waarvoor overeenkomstgegevens beschikbaar zijn, kun je alleen het geclaimde nummer dempen en de audio op de achtergrond intact laten. Meer informatie
 • Het nummer vervangen: Als je de audio niet volledig wilt dempen, kun je je audiotrack vervangen door een van de gratis nummers in de Audiobibliotheek van YouTube. Meer informatie
 • De content wegknippen: Je kunt het met tijdstempels aangegeven segment uit de video knippen met de YouTube Editor. Meer informatie
  • Binnenkort: De optie voor wegknippen met één klik is binnenkort beschikbaar op de pagina met informatie over auteursrecht op video's.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?