Kas yra neautomatinė paraiška?

Jei gavote neautomatinę paraišką, vadinasi autorių teisių savininkas nustatė, kad be leidimo buvo panaudotas jam priklausantis autorių teisių saugomas turinys, ir naudodamas neautomatinio paraiškų teikimo įrankį pateikė paraišką dėl jūsų vaizdo įrašo. Neautomatinė paraiška skiriasi nuo automatinės „Content ID“ paraiškos, sukuriamos, kai į „YouTube“ įkeltas vaizdo įrašas patikrinamas pagal duomenų bazę, sudarytą iš failų, kuriuos mums pateikė turinio savininkai, ir sistema nustato garso arba vaizdo nuorodos failų ir vaizdo įrašo atitiktį. 

Naudodami neautomatinio paraiškų teikimo įrankį aukšto lygio praktines žinias, kaip veikia „YouTube“ atitikčių sistema „Content ID“, pademonstravę autorių teisių savininkai gali neautomatiškai teikti paraiškas dėl įkeltuose vaizdo įrašuose naudojamo jų turinio, kai jų nepateikia atitikčių sistema „Content ID“. Autorių teisių savininkai negali naudoti neautomatinio paraiškų teikimo jokiems kitiems tikslams. Netinkamai teikiant paraiškas dėl turinio, kuris jiems nepriklauso, galimos nuobaudos, įskaitant teisinę atsakomybę ir partnerystės nutraukimą.

Svarbu, kad kūrėjai visada gerai žinotų, kas teikia paraišką dėl jų vaizdo įrašų turinio, kur tas turinys yra ir kaip galima išspręsti paraiškos klausimą. Todėl į visas naujas neautomatines paraiškas autorių teisių savininkai privalės įtraukti laiko žymes, tiksliai nurodydami, kur vaizdo įrašuose, dėl kurių teikiama paraiška, yra jiems priklausantis autorių teisių saugomas turinys, be to, atnaujinome redagavimo įrankius, kad būtų lengviau automatiškai atsiimti paraišką.

Kur galiu sužinoti, ar gauta paraiška yra neautomatinė?

Konkrečios informacijos apie neautomatinę paraišką, pateiktą dėl vaizdo įrašo, rasite apsilankę „YouTube Studio“ vaizdo įrašo autorių teisių informacijos puslapyje. Be to, kai gausite paraišką, išsiųsime jums el. laišką.

 1. Prisijunkite prie „YouTube Studio“.
 2. Kairiajame meniu pasirinkite Vaizdo įrašai.
 3. Stulpelyje „Pinigų gavimas“ šalia atitinkamo vaizdo įrašo spustelėkite Paraiška dėl autorių teisių, jei pateikiama nuoroda. Jei ne, šią parinktį rasite stulpelyje „Matomumas“.
 4. Spustelėję Peržiūrėti išsamią paraiškos dėl autorių teisių informaciją rasite vaizdo įrašo autorių teisių informacijos puslapį, kuriame pateikiama informacija, pavyzdžiui, kas ir dėl kurio vaizdo įrašo turinio pateikė paraišką.
 5. Spustelėję rodyklę žemyn išskleiskite išsamios paraiškos informacijos eilutę, ir jei paraiška yra neautomatinė po vaizdo įrašų leistuve matysite užrašą Teises į vaizdo įrašą neautomatiškai pareiškė autorių teisių savininkas.
 6. Paleidę turinį vaizdo įrašų leistuvėje nustatykite, dėl kurio vaizdo įrašo segmento pateikta neautomatinė paraiška.
  • Jau greitai! Paraiškos teikėjo pateiktos laiko žymės bus nurodytos po autorių teisių savininko politika.

Naudodami filtrą galite peržiūrėti, dėl kurių vaizdo įrašų pateiktos paraiškos. Jei norite tai padaryti, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 

 1. Prisijunkite prie „YouTube Studio“.
 2. Pasirinkite Vaizdo įrašas >  > Paraiškos dėl autorių teisių.

 

Instrukcijos klasikinės Kūrėjų studijos naudotojams

 1. Prisijunkite prie „YouTube“.
 2. Viršuje dešinėje spustelėkite profilio nuotrauką.
 3. Spustelėkite Kūrėjų studija ir tada Vaizdo įrašų tvarkytuvė ir tada Įspėjimai dėl autorių teisių.
 4. Šalia vaizdo įrašo spustelėkite autorių teisių simbolį . Bus atidaryta informacija, kas ir dėl kurio vaizdo įrašo turinio pateikė paraišką.
 5. Jei paraiška neautomatinė, išsamios paraiškos informacijos puslapyje skiltyje apie paraiškos tipą bus pateiktas užrašas Aptikta neautomatiniu būdu.
 6. Laiko žymes, kurias matote, pateikė paraiškos teikėjas.
Pastaba: ne kartą netiksliai laiko žymes nurodę paraiškų teikėjai gali netekti prieigos prie neautomatinio paraiškų teikimo, o kai kuriais atvejais gali būti nutraukta partnerystė su jais. Jei manote, kad dėl jūsų vaizdo įrašo pateiktoje paraiškoje laiko žymės nurodytos netiksliai, galite susisiekti su palaikymo komanda ir pateikti išsamią informaciją apie paraišką. 

 Ką galiu daryti, jei gavau neautomatinę paraišką?

Tools to Resolve Manual Content ID Claims - Copyright on YouTube

Atsižvelgdami į situaciją, gavę neautomatinę paraišką galite atlikti kelis veiksmus.

 • Nieko nedaryti: jei sutinkate su paraiška, galite tiesiog užsiimti savo reikalais. Vėliau visada galite persigalvoti, jei nesutinkate su paraiška.
 • Paskirstyti pajamas: jei dalyvaujate „YouTube“ partnerių programoje ir vaizdo įraše panaudojote muzikos kūrinį, galbūt galite taikyti pajamų paskirstymą su muzikos leidėju. Sužinokite daugiau.
 • Užginčyti paraišką: jei manote, kad neturėjote gauti paraiškos dėl vaizdo įrašo, galite ją užginčyti. Sužinokite daugiau, kaip užginčyti „Content ID“ paraišką ir apie pajamų gavimą vykstant „Content ID“ ginčams.

Taip pat galite pašalinti turinį, dėl kurio pateikta neautomatinė paraiška, arba pakeisti jį kitu (naujo vaizdo įrašo įkelti nereikia). Tokiu atveju susijusi paraiška automatiškai atsiimama.

 • Kai skamba daina, nutildyti visą garsą: gavę paraišką dėl vaizdo įraše naudojamos muzikos galite nutildyti visą laiko žymėmis išskirtą segmentą. Sužinokite daugiau.
 • Nutildyti tik dainą: kai kuriais atvejais, kai neautomatinė paraiška buvo pateikta prieš reikalavimą nurodyti laiko žymes ir turime atitikties informaciją, galbūt galėsite nutildyti tik dainą, dėl kurios pateikta paraiška, o foninis garso takelis liks, kaip buvęs. Sužinokite daugiau.
 • Pakeisti dainą kita: jei nenorite nutildyti viso garso, galite pakeisti garso takelį viena iš nemokamų dainų, kurias siūlome „YouTube“ fonotekoje. Sužinokite daugiau.
 • Iškirpti turinį: naudodami „YouTube“ redagavimo priemonę galite iškirpti laiko žymėmis išskirtą segmentą. Sužinokite daugiau.
  • Jau greitai! Vaizdo įrašo autorių teisių informacijos puslapyje bus galima apkirpti vienu paspaudimu.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?