Co je ruční nárok?

Pokud je na vaše video vznesen ruční nárok, znamená to, že vlastník autorských práv zjistil, že jste jeho chráněný obsah použili bez jeho svolení, a vaše video si nárokoval prostřednictvím nástroje ručního nárokování. Ruční nárok se liší od nároku vzneseného prostřednictvím systému Content ID, který vzniká ve chvíli, kdy je video nahrané na YouTube porovnáno s databází souborů, které nám poskytli vlastníci obsahu, a dojde k nalezení shody s některým zvukovým nebo obrazovým souborem. 

Nástroj ručního nárokování umožňuje vybraným vlastníkům autorských práv, kteří prokázali pokročilé znalosti práce se systémem shody obsahu Content ID YouTube, v nahraných videích ručně nárokovat vlastní obsah, který systém Content ID neodhalil. Vlastníci autorských práv nemohou ruční nárokování využívat k jiným účelům. Nesprávné nárokování obsahu, který danému uživateli nepatří, může být potrestáno postihem, například právní odpovědností nebo ukončením partnerství.

Pro autora je vždy důležité, aby přesně věděl, kdo si obsah jeho videa nárokuje, kde se nárokovaný obsah nachází a jak takový nárok vyřešit. Proto od vlastníků autorských práv vyžadujeme, aby každý nový ruční nárok označili časovým razítkem, které přesně určuje, kde se v nárokovaném videu obsah chráněný autorskými právy nachází, a také jsme upravili naše editační nástroje, aby bylo možné nárok snáze automaticky uvolnit.

Kde zjistím, zda jsem obdržel(a) ruční nárok?

Chcete-li zjistit podrobnosti o ručním nároku na vaše video, navštivte stránku s informacemi o autorských právech k videím ve Studiu YouTube. Pokud obdržíte nárok, budeme vás také kontaktovat e-mailem.

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Videa.
 3. Klikněte na možnost Stížnost na porušení autorských práv vedle příslušného videa ve sloupci Zpeněžení, pokud je k dispozici. V opačném případě se tato možnost zobrazí ve sloupci Viditelnost.
 4. Kliknutím na možnost Zobrazit podrobnosti stížnosti na porušení autorských práv přejdete na stránku s informacemi o autorských právech k videím, která poskytuje informace například o tom, co je ve vašem videu nárokováno a kdo to nárokoval.
 5. Kliknutím na šipku dolů se rozbalí řádek podrobností nároku, kde pod přehrávačem videa (pokud jde o ruční nárok) uvidíte poznámku Video ručně nárokováno vlastníkem autorských práv.
 6. Pomocí přehrávače videa identifikujte a přehrajte segment, který byl ve vašem videu ručně nárokován.
  • Již brzy! Pod zásadami vlastníka autorských práv budou zobrazena časová razítka poskytnutá nárokující stranou.

Můžete si vyfiltrovat videa, u kterých byl vznesen nárok. Jak na to: 

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. Přejděte na Video >  > Stížnosti na porušení autorských práv

 

Pokyny pro klasické Studio pro autory

 1. Přihlaste se do YouTube.
 2. V pravém horním rohu klikněte na svoji profilovou fotku.
 3. Klikněte na Studio pro autory a pak Správce videí a pak Sdělení ve věci autorských práv.
 4. Klikněte na symbol autorských práv  vedle videa. Přejdete tak na stránku s informacemi o tom, co je ve videu nárokováno a kdo nárok vznesl.
 5. Pokud se jedná o ruční nárok, zobrazí se v podrobnostech nároku pod typem nároku poznámka Nalezeno ručně.
 6. Časová razítka, která vidíte, jsou poskytnuta nárokující stranou.
Upozornění: Pokud některý nárokující uživatel opakovaně používá nesprávná časová razítka, můžeme mu přístup k ručnímu nárokování odepřít a v některých případech s ním můžeme i ukončit partnerství. Pokud se domníváte, že časová razítka nároku ve vašem videu jsou nesprávná, obraťte se s podrobnostmi nároku na podporu

 Jak mám v případě ručního nároku postupovat?

Tools to Resolve Manual Content ID Claims - Copyright on YouTube

Je-li vznesen ruční nárok na vaše video, máte na výběr několik možností, co můžete podle situace udělat:

 • Nedělat nic: Pokud s nárokem souhlasíte, není třeba dělat nic. Svůj názor však můžete později kdykoli změnit, pokud s nárokem nesouhlasíte.
 • Sdílet tržby: Pokud jste členem Partnerského programu YouTube a do videa jste vložili hudební kompozici, můžete mít k dispozici možnost sdílet tržby s příslušným hudebním vydavatelem. Další informace.
 • Odvolat se proti nároku: Pokud se domníváte, že nárok na vaše video je neoprávněný, můžete se proti němu odvolat. Podívejte se, jak se odvolat proti nároku ze systému Content ID a na podmínky zpeněžení během sporů v systému Content ID.

Máte také možnost ručně nárokovaný obsah odstranit nebo nahradit (nemusíte nahrávat nové video), čímž příslušný nárok automaticky uvolníte:

 • Ztlumit během přehrávání nárokované skladby veškerý zvuk: Pokud byl vznesen nárok na část hudby ve vašem videu, můžete ztlumit celou část označenou časovými razítky. Další informace.
 • Ztlumit pouze nárokovanou skladbu: U některých ručních nároků vznesených před požadavkem na časové razítko, u kterých máme informaci o shodě, může být k dispozici možnost ztlumit pouze dotčenou skladbu a ponechat zvuk na pozadí beze změny. Další informace.
 • Nahradit skladbu: Pokud nechcete zvuk zcela ztlumit, můžete místo toho svou zvukovou stopu nahradit některou z našich volně dostupných skladeb ze Zvukové knihovny YouTube. Další informace.
 • Oříznout obsah: Pomocí editoru YouTube také můžete část ohraničenou časovými razítky vystřihnout. Další informace.
  • Již brzy! Na stránce s informacemi o autorských právech k videím bude k dispozici možnost vyříznutí obsahu jediným kliknutím.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?