Cách thức Tài khoản thương hiệu hoạt động với YouTube

Tài khoản thương hiệu là tài khoản dành riêng cho thương hiệu của bạn. Tài khoản này khác với Tài khoản Google cá nhân. Nếu một kênh liên kết với một Tài khoản thương hiệu, thì nhiều người có thể cùng quản lý kênh đó thông qua Tài khoản Google của họ. Khi có một Tài khoản thương hiệu, bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý các kênh YouTube.

Bạn nên kết nối kênh YouTube của mình với Tài khoản thương hiệu nếu:  

 • Bạn muốn sử dụng tên trên YouTube khác với tên Tài khoản Google của mình. Tìm hiểu thêm.
 • Bạn muốn cho phép người khác cập vào kênh YouTube của bạn nhưng không cho phép họ truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 • Bạn không muốn người xem nhìn thấy tên hoặc địa chỉ email của bạn. Không có mối liên kết công khai nào giữa Tài khoản Google của bạn và Tài khoản thương hiệu. 
 • Bạn muốn quản lý nhiều kênh qua một tài khoản. Tài khoản thương hiệu sẽ có ích nếu bạn có nhiều kênh YouTube. Tìm hiểu thêm.

Bạn đã sẵn sàng tạo một Tài khoản thương hiệu chưa? 

 1. Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã có một Tài khoản thương hiệu hay chưa.
 2. Đăng nhập vào YouTube.
 3. Chuyển đến danh sách kênh.
 4. Nhấp vào Tạo kênh mới.
 5. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho Tài khoản thương hiệu và xác minh tài khoản. Sau đó, hãy nhấp vào nút Tạo. Thao tác này sẽ tạo Tài khoản thương hiệu cho bạn.

Các dịch vụ khác của Google có hỗ trợ Tài khoản thương hiệu

Thông qua Tài khoản thương hiệu, bạn có thể sử dụng một số dịch vụ như Google Photos và YouTube cũng như trao đổi thông tin, kết nối và chia sẻ với người đăng ký và người hâm mộ của mình.

Để quản lý những ai có thể xem và tương tác với nội dung của bạn, bạn có thể thay đổi tùy chọn cài đặt của từng dịch vụ.

Tôi gặp lỗi khi tạo Tài khoản thương hiệu

Có thể bạn đã cấp cho người khác quyền truy cập để quản lý kênh của bạn. Bạn nên tiếp tục sử dụng tài khoản không phải là Tài khoản thương hiệu của mình. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn có Tài khoản thương hiệu thì trước hết bạn phải xóa quyền truy cập của những người khác.

Sử dụng phần Các quyền đối với kênh trong YouTube Studio khi có Tài khoản thương hiệu

Chủ sở hữu chính của Tài khoản thương hiệu có thể quyết định sử dụng phần Các quyền đối với kênh trong YouTube Studio. Bạn cần lưu ý những điều sau trước khi chuyển sang dùng phần Các quyền đối với kênh:

 • Khi dùng phần Các quyền đối với kênh, người quản lý có thể không làm được nhiều việc như khi dùng Tài khoản thương hiệu. Tìm hiểu thêm thông tin trong bảng dưới đây.
 • Người dùng Tài khoản thương hiệu sẽ mất quyền quản lý Google Photos hoặc Google Doanh nghiệp của tôi. Bạn có thể cấp lại quyền này cho họ bằng cách làm theo các bước sau đối với Google PhotosGoogle Doanh nghiệp của tôi.
 • Các quyền đối với Tài khoản thương hiệu sẽ không còn áp dụng cho kênh và việc quản lý quyền truy cập sẽ chỉ được thực hiện qua YouTube Studio.
 • Danh sách người dùng Tài khoản thương hiệu hiện tại sẽ được sao chép vào phần Các quyền đối với kênh. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đặt cấp độ quyền và gửi lời mời theo cách thủ công.
 • Nếu sau này bạn muốn dùng lại Tài khoản thương hiệu, thì bạn cần mời mọi người tham gia lại Tài khoản thương hiệu đó. Để ngừng quản lý quyền truy cập, hãy chọn “Ngừng quản lý quyền truy cập thông qua YouTube Studio” bằng cách vào mục Cài đặt sau đó Quyền trong YouTube Studio.
 • Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung các tính năng khác cho phần Các quyền đối với kênh. Trước khi chuyển đổi, hãy xem bảng bên dưới để biết những tính năng mà bạn cần có được cung cấp hay không.
 • Những người mà bạn đã mời quản lý kênh của bạn chỉ có thể quản lý kênh đó trong YouTube Studio trên máy tính chứ không thể quản lý trên thiết bị di động, Youtube.com hoặc thông qua API YouTube.

Tính năng được hỗ trợ

 

Danh mục

Tính năng

Tài khoản thương hiệu

Các quyền đối với kênh

Kiểm soát quyền chi tiết

Vai trò duy nhất là người xem 

Không

Vai trò Người xem (có giới hạn)

Không

Vai trò Người chỉnh sửa (có giới hạn)

Không

Quản lý video

Tải video lên

Hiểu được hiệu suất của video trong YouTube Analytics

Quản lý video (siêu dữ liệu, tính năng kiếm tiền, chế độ hiển thị)

Thêm video vào danh sách phát / tạo danh sách phát

Quản lý thứ tự danh sách phát

Hiện không hỗ trợ

Dùng kênh để phát trực tiếp

Hiện không hỗ trợ

Các tính năng cũ: phụ đề, chia sẻ video riêng tư

Tải video lên bằng thiết bị di động

Hiện không hỗ trợ

Quản lý kênh

Tùy chỉnh/quản lý trang chủ của kênh (bao gồm cả trình soạn thảo WYSIWYG)

Tương tác với cộng đồng

Tạo bài đăng

Hiện không hỗ trợ

Quản lý bài đăng trên thẻ Cộng đồng, kể cả việc xóa bài đăng

Trả lời các bình luận bằng tài khoản kênh trong YouTube Studio

Bình luận về video của kênh khác bằng tài khoản kênh

Hiện không hỗ trợ

Tạo câu chuyện

Hiện không hỗ trợ

YouTube Studio dành cho thiết bị di động

Số liệu phân tích trong YouTube Studio dành cho thiết bị di động (bao gồm cả Số liệu phân tích về nghệ sĩ)

Hiện không hỗ trợ

Cập nhật video trong YouTube Studio dành cho thiết bị di động

Hiện không hỗ trợ

Bình luận trong YouTube Studio dành cho thiết bị di động

Hiện không hỗ trợ

Dành cho nghệ sĩ

Các tính năng của Kênh nghệ sĩ chính thức (ví dụ: chương trình ca nhạc)

Điểm khác biệt giữa các vai trò trong phần quyền của YouTube Studio và trong Tài khoản thương hiệu

 

Điểm khác biệt chính giữa các vai trò trong phần quyền của YouTube Studio và trong Tài khoản thương hiệu là cấp độ chi tiết về quyền truy cập. Năm nay, chúng tôi cũng đang nỗ lực bổ sung các vai trò khác vào phần quyền.

 

Các vai trò trong YouTube Studio

Các vai trò trong Tài khoản thương hiệu

Chủ sở hữu

 • Có thể làm mọi việc trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả việc xóa kênh.
 • Không thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho người dùng khác.

Chủ sở hữu chính

Có thể làm mọi việc.

Người quản lý

 • Có thể thêm hoặc xóa những người khác và chỉnh sửa thông tin chi tiết của kênh.
 • Không thể xóa kênh, nhưng có thể xóa video nháp.

Chủ sở hữu

Có thể làm mọi việc.

Người chỉnh sửa

 • Có thể chỉnh sửa mọi nội dung.
 • Không thể thêm hoặc xóa người dùng khác, xóa video hoặc kênh, hay ký kết hợp đồng.

Người quản lý

Có thể làm mọi việc trừ:
 

 • Tham gia hoặc rời mạng đa kênh.
 • Mời người dùng khác.
 • Chuyển nhượng kênh hoặc yêu cầu chuyển nhượng kênh cho mình, trừ phi người chuyển nhượng là chủ sở hữu chính.
 • Xóa kênh.
 • Thực hiện giao dịch mua.

Người chỉnh sửa (có giới hạn)

 • Có thể chỉnh sửa mọi nội dung.
 • Không thể thêm hoặc xóa người dùng khác, xóa video hoặc kênh, ký kết hợp đồng hay xem dữ liệu về doanh thu.

 

 

Người xem

Có thể xem (nhưng không thể chỉnh sửa) mọi thông tin chi tiết của kênh.

Người quản lý truyền thông

Không thể làm việc gì trên YouTube.

Người xem (có giới hạn)

Có thể xem (nhưng không thể chỉnh sửa) mọi thông tin chi tiết của kênh ngoại trừ dữ liệu về doanh thu. 

   
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?