So sánh giữa Tài khoản thương hiệu và phần Các quyền đối với kênh trên YouTube

Trước đây, Tài khoản thương hiệu có thể được sử dụng với nhiều dịch vụ của Google. Từ ngày 4 tháng 8 năm 2021, Tài khoản thương hiệu chỉ có thể liên kết với kênh YouTube và sẽ được chỉ định bằng "(chỉ sử dụng trong YouTube)". Lần cập nhật này sẽ không ảnh hưởng đến những Tài khoản thương hiệu hiện có mà chỉ ảnh hưởng đến các tài khoản được tạo sau ngày 4 tháng 8 năm 2021.

Tài khoản thương hiệu là tài khoản dành riêng cho thương hiệu của bạn. Tài khoản này khác với Tài khoản Google cá nhân. Nếu một kênh liên kết với một Tài khoản thương hiệu, thì nhiều người có thể cùng quản lý kênh đó thông qua Tài khoản Google của họ. Khi có một Tài khoản thương hiệu, bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý các kênh YouTube.

Bạn nên kết nối kênh YouTube của mình với Tài khoản thương hiệu nếu:

 • Bạn không muốn người xem nhìn thấy tên hoặc địa chỉ email của bạn. Tài khoản thương hiệu sẽ không có mối liên kết công khai với Tài khoản Google của bạn.
 • Bạn muốn quản lý nhiều kênh qua một tài khoản. Tài khoản thương hiệu có thể giúp ích nếu bạn có nhiều kênh YouTube.Tìm hiểu thêm.

Bạn đã sẵn sàng để tạo Tài khoản thương hiệu?

 1. Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã có Tài khoản thương hiệu hay chưa.
 2. Đăng nhập vào YouTube.
 3. Chuyển đến danh sách kênh.
 4. Nhấp vào Tạo kênh mới.
 5. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho Tài khoản thương hiệu và xác minh tài khoản.
 6. Nhấp vào Tạo.

Tôi gặp lỗi khi tạo Tài khoản thương hiệu

Có thể bạn đã cấp cho người khác quyền truy cập để quản lý kênh của bạn. Bạn nên tiếp tục sử dụng tài khoản không phải là Tài khoản thương hiệu. Nếu vẫn muốn có Tài khoản thương hiệu thì trước tiên, bạn phải xoá quyền truy cập của những người khác.

Sử dụng phần Các quyền đối với kênh trong YouTube Studio khi có Tài khoản thương hiệu

Bạn cần lưu ý những điều sau trước khi chuyển sang dùng phần Các quyền đối với kênh:

 • Khi dùng phần Các quyền đối với kênh, người quản lý có thể không làm được nhiều việc như khi dùng Tài khoản thương hiệu. Tìm hiểu thêm thông tin trong bảng dưới đây.
 • Các quyền đối với Tài khoản thương hiệu sẽ không còn áp dụng cho kênh và việc quản lý quyền truy cập sẽ chỉ được thực hiện qua YouTube Studio.
 • Danh sách người dùng hiện tại trong Tài khoản thương hiệu sẽ được sao chép vào phần Các quyền đối với kênh. Trước tiên, bạn phải đặt cấp độ quyền và gửi lời mời theo cách thủ công.
 • Những người mà bạn đã mời quản lý kênh của bạn chỉ có thể quản lý kênh này trong YouTube Studio trên máy tính và trên thiết bị di động (chỉ một số phần). Họ không thể quản lý kênh trên YouTube.com hoặc thông qua các API YouTube.

Chọn sử dụng phần Các quyền đối với kênh

Chủ sở hữu chính của Tài khoản thương hiệu có thể quyết định sử dụng phần Các quyền đối với kênh trong YouTube Studio. Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung thêm tính năng cho phần Các quyền đối với kênh.

Trước khi chuyển đổi, hãy xem bảng bên dưới để biết những tính năng mà bạn cần có được cung cấp hay không. Bạn cũng có thể tìm hiểu sự khác biệt giữa các vai trò trong phần quyền của Studio và trong Tài khoản thương hiệu.

Ngừng sử dụng phần Các quyền đối với kênh

Nếu muốn quay lại Tài khoản thương hiệu sau khi chọn sử dụng phần Các quyền đối với kênh, bạn phải mời mọi người tham gia lại Tài khoản thương hiệu đó.

Để ngừng sử dụng, trong YouTube Studio, hãy chuyển đến phần Cài đặt sau đó Quyền rồi chọn "Bạn muốn ngừng quản lý quyền truy cập thông qua YouTube Studio?". Bạn phải chọn ngừng sử dụng phần Các quyền đối với kênh để hoàn tất việc chuyển kênh.

Tính năng được hỗ trợ

Loại tính năng

Tính năng

Tài khoản thương hiệu

Quyền truy cập trên YouTube Studio Phạm vi cung cấp ứng dụng YT Studio trên thiết bị di động

Kiểm soát quyền chi tiết

Vai trò chỉ là Người xem

Không

Có

Vai trò Người xem (có giới hạn)

Không

Có

Vai trò Người chỉnh sửa (có giới hạn)

Không

Có

Quản lý video

Tải video lên

Có

Có

Tìm hiểu hiệu suấtvideo trong YouTube Analytics

Có

Có

Quản lý video (siêu dữ liệu, tính năng kiếm tiền, chế độ hiển thị)

Có

Có

Thêm video vào danh sách phát/tạo danh sách phát

Có

Có

Quản lý thứ tự danh sách phát

Có

Hiện không hỗ trợ

Dùng kênh để phát trực tiếp

Có

Có

Các tính năng cũ: phụ đề, chia sẻ video riêng tư

Có

Tải video lên bằng thiết bị di động

Có

Hiện không hỗ trợ

Quản lý kênh

Tùy chỉnh/quản lý trang chủ của kênh

Có

Có

(không bao gồm việc quản lý URL tùy chỉnh và thay đổi tên kênh)

Tương tác với cộng đồng

Tạo bài đăng

Có

Hiện không hỗ trợ

Quản lý bài đăng trên thẻ Cộng đồng, kể cả việc xóa bài đăng

Trả lời các bình luận bằng tài khoản kênh trong YouTube Studio

Có

Có

Bình luận về video của kênh khác bằng tài khoản kênh

Có

Hiện không hỗ trợ

Dùng tính năng Trò chuyện trực tiếp bằng tài khoản kênh trong Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp

Có

Tạo câu chuyện

Có

Hiện không hỗ trợ

Dành riêng chonghệ sĩ

Các tính năng của Kênh nghệ sĩ chính thức (ví dụ: buổi hoà nhạc)

Có

Điểm khác biệt giữa các vai trò trong phần quyền của Studio và trong Tài khoản thương hiệu

Điểm khác biệt chính giữa các vai trò trong phần quyền của Studio và trong Tài khoản thương hiệu là cấp độ chi tiết của quyền truy cập. Năm nay, chúng tôi cũng đang nỗ lực bổ sung thêm vai trò vào phần quyền.

Các vai trò trong YouTube Studio

Các vai trò trong Tài khoản thương hiệu

Chủ sở hữu

 • Có thể làm mọi việc trên tất cả các nền tảng. Bao gồm cả quyền xoá kênh và quản lý sự kiện phát trực tiếp cũng như cuộc trò chuyện trực tiếp
 • Không thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho người dùng khác

Chủ sở hữu chính

Có thể làm mọi việc

Người quản lý

 • Có thể thêm hoặc loại bỏ những người khác và chỉnh sửa thông tin chi tiết của kênh
 • Có thể tạo, chỉnh sửa và xem, bắt đầu và kết thúc sự kiện trực tiếp
 • Có thể xem và sao chép mã sự kiện trực tiếp
 • Có thể gửi và kiểm duyệt tin nhắn trò chuyện trong Phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp
 • Không thể xoá kênh nhưng có thể xoá video nháp

Chủ sở hữu

Có thể làm mọi việc

Người chỉnh sửa

 • Có thể chỉnh sửa mọi nội dung
 • Có thể xem và sao chép mã sự kiện trực tiếp
 • Không thể thêm hoặc loại bỏ người dùng khác, xóa video hoặc kênh, hay ký kết hợp đồng
 • Có thể tạo, chỉnh sửa, xem, bắt đầu và kết thúc sự kiện trực tiếp
 • Có thể gửi và kiểm duyệt tin nhắn trò chuyện trong Phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp
 • Không thể xoá sự kiện phát trực tiếp đã lên lịch, đang diễn ra hoặc đã kết thúc

Người quản lý

Có thể làm mọi việc trừ:

 • Tham gia hoặc rời mạng đa kênh
 • Mời người dùng khác
 • Chuyển nhượng kênh hoặc yêu cầu chuyển nhượng kênh cho mình (trừ phi người chuyển nhượng là chủ sở hữu chính)
 • Xóa kênh
 • Thực hiện giao dịch mua

Người chỉnh sửa (có giới hạn)

 • Các quyền giống với vai trò người chỉnh sửa, ngoại trừ quyền truy cập dữ liệu doanh thu (bao gồm doanh thu nhờ tính năng trò chuyện và thẻ hoạt động của người xem)

Người xem

 • Có thể xem (nhưng không thể chỉnh sửa) tất cả thông tin chi tiết của kênh
 • Không thể xem mã sự kiện trực tiếp
 • Không thể chỉnh sửa chế độ cài đặt/siêu dữ liệu của sự kiện trực tiếp
 • Không thể phát trực tiếp hoặc kết thúc sự kiện trực tiếp
 • Không thể xoá sự kiện phát trực tiếp đã lên lịch, đang diễn ra hoặc đã kết thúc
 • Không thể gửi tin nhắn trò chuyện hoặc kiểm duyệt cuộc trò chuyện trong Phòng điều khiển sự kiện trực tiếp

Người quản lý truyền thông

Không thể làm bất cứ việc gì trên YouTube

Người xem (có giới hạn)

 • Các quyền giống với vai trò người xem, ngoại trừ quyền truy cập dữ liệu doanh thu (bao gồm doanh thu nhờ tính năng trò chuyện và thẻ hoạt động của người xem)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false