Cách thức tài khoản thương hiệu hoạt động với YouTube

Tài khoản thương hiệu là tài khoản dành riêng cho thương hiệu của bạn. Tài khoản này khác với Tài khoản Google cá nhân. Nếu một kênh liên kết với Tài khoản thương hiệu, thì nhiều người có thể cùng quản lý kênh đó từ Tài khoản Google của họ. Bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý kênh YouTube bằng Tài khoản thương hiệu.

Bạn nên kết nối kênh YouTube của mình với tài khoản thương hiệu nếu:  

  • Bạn muốn sử dụng tên trên YouTube khác với tên Tài khoản Google của mình. Tìm hiểu thêm.
  • Bạn muốn cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản YouTube của bạn, mà không phải vào Tài khoản Google của bạn. Tìm hiểu thêm.
  • Bạn không muốn người xem nhìn thấy tên hoặc địa chỉ email của mình. Không có mối liên kết công khai nào giữa Tài khoản Google của bạn và Tài khoản thương hiệu. 
  • Bạn muốn quản lý nhiều kênh từ một tài khoản. Cách này sẽ hữu ích nếu bạn có nhiều kênh YouTube. Tìm hiểu thêm.

Bạn đã sẵn sàng để tạo tài khoản thương hiệu chưa? 

  1. Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã có tài khoản thương hiệu hay chưa.
  2. Đăng nhập vào YouTube.
  3. Chuyển đến danh sách kênh.
  4. Nhấp vào Tạo kênh mới.
  5. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho Tài khoản thương hiệu và xác minh tài khoản. Sau đó, hãy nhấp vào nút Tạo. Hành động này sẽ tạo Tài khoản thương hiệu mới cho bạn.

Các dịch vụ khác của Google có hỗ trợ Tài khoản thương hiệu

Bạn có thể sử dụng một số dịch vụ nhất định bằng tài khoản của mình, như Google Photos và YouTube. Bạn sẽ có thể giao tiếp, kết nối và chia sẻ thông tin với khách hàng và người hâm mộ bằng Tài khoản thương hiệu.


Để quản lý những ai có thể xem và tương tác với nội dung của bạn, bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn cài đặt của từng dịch vụ.
 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?