Cách thức Tài khoản thương hiệu hoạt động với YouTube

Trước đây, Tài khoản thương hiệu có thể được sử dụng với nhiều dịch vụ của Google. Từ ngày 4 tháng 8 năm 2021, Tài khoản thương hiệu chỉ có thể liên kết với kênh YouTube và sẽ được chỉ định bằng "(chỉ sử dụng trong YouTube)". Lần cập nhật này sẽ không ảnh hưởng đến những Tài khoản thương hiệu hiện có mà chỉ ảnh hưởng đến các tài khoản được tạo sau ngày 4 tháng 8 năm 2021.

Tài khoản thương hiệu là tài khoản dành riêng cho thương hiệu của bạn. Tài khoản này khác với Tài khoản Google cá nhân. Nếu một kênh liên kết với một Tài khoản thương hiệu, thì nhiều người có thể cùng quản lý kênh đó thông qua Tài khoản Google của họ. Khi có một Tài khoản thương hiệu, bạn không cần tên người dùng hoặc mật khẩu riêng để quản lý các kênh YouTube.

Bạn nên kết nối kênh YouTube của mình với Tài khoản thương hiệu nếu:  

 • Bạn muốn sử dụng tên trên YouTube khác với tên Tài khoản Google của mình. Tìm hiểu thêm.
 • Bạn muốn cho phép người khác truy cập vào kênh YouTube của bạn nhưng không cho phép họ truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 • Bạn không muốn người xem nhìn thấy tên hoặc địa chỉ email của bạn. Tài khoản thương hiệu sẽ không có mối liên kết công khai nào với Tài khoản Google của bạn. 
 • Bạn muốn quản lý nhiều kênh qua một tài khoản. Tài khoản thương hiệu sẽ có ích nếu bạn có nhiều kênh YouTube. Tìm hiểu thêm.

Bạn đã sẵn sàng tạo một Tài khoản thương hiệu chưa? 

 1. Trước tiên, hãy kiểm tra xem bạn đã có một Tài khoản thương hiệu hay chưa.
 2. Đăng nhập vào YouTube.
 3. Chuyển đến danh sách kênh.
 4. Nhấp vào Tạo kênh mới.
 5. Điền thông tin chi tiết để đặt tên cho Tài khoản thương hiệu và xác minh tài khoản. Sau đó, hãy nhấp vào nút Tạo. Thao tác này sẽ tạo Tài khoản thương hiệu cho bạn.

Tôi gặp lỗi khi tạo Tài khoản thương hiệu

Có thể bạn đã cấp cho người khác quyền truy cập để quản lý kênh của bạn. Bạn nên tiếp tục sử dụng tài khoản không phải là Tài khoản thương hiệu của mình. Tuy nhiên, nếu vẫn muốn có Tài khoản thương hiệu thì trước hết bạn phải xóa quyền truy cập của những người khác.

Sử dụng phần Các quyền đối với kênh trong YouTube Studio khi có Tài khoản thương hiệu

Chủ sở hữu chính của Tài khoản thương hiệu có thể quyết định sử dụng phần Các quyền đối với kênh trong YouTube Studio. Bạn cần lưu ý những điều sau trước khi chuyển sang dùng phần Các quyền đối với kênh:

 • Khi dùng phần Các quyền đối với kênh, người quản lý có thể không làm được nhiều việc như khi dùng Tài khoản thương hiệu. Tìm hiểu thêm thông tin trong bảng dưới đây.
 • Các quyền đối với Tài khoản thương hiệu sẽ không còn áp dụng cho kênh và việc quản lý quyền truy cập sẽ chỉ được thực hiện qua YouTube Studio.
 • Danh sách người dùng Tài khoản thương hiệu hiện tại sẽ được sao chép vào phần Các quyền đối với kênh. Tuy nhiên, bạn sẽ phải đặt cấp độ quyền và gửi lời mời theo cách thủ công.
 • Nếu sau này bạn muốn dùng lại Tài khoản thương hiệu, thì bạn cần mời mọi người tham gia lại Tài khoản thương hiệu đó. Để ngừng quản lý quyền truy cập, hãy chọn “Ngừng quản lý quyền truy cập thông qua YouTube Studio” bằng cách vào mục Cài đặt sau đó Quyền trong YouTube Studio.
 • Chúng tôi đang nỗ lực bổ sung các tính năng khác cho phần Các quyền đối với kênh. Trước khi chuyển đổi, hãy xem bảng bên dưới để biết những tính năng mà bạn cần có được cung cấp hay không.
 • Những người mà bạn đã mời quản lý kênh của bạn chỉ có thể quản lý kênh đó trong YouTube Studio trên máy tính và một phần trên thiết bị di động. Họ không thể quản lý trên YouTube.com hoặc thông qua API YouTube.

Tính năng được hỗ trợ

 

Loại tính năng

Tính năng

Tài khoản thương hiệu

Các quyền đối với kênh

Chi tiết về mức kiểm soát quyền

Vai trò chỉ là Người xem 

Không

Vai trò Người xem (có giới hạn)

Không

Vai trò Người chỉnh sửa (có giới hạn)

Không

Quản lý video

Tải video lên

Có

Hiểu được hiệu suất của video trong YouTube Analytics

Quản lý video (siêu dữ liệu, tính năng kiếm tiền, chế độ hiển thị)

Có

Thêm video vào danh sách phát/tạo danh sách phát

Có

Quản lý thứ tự trong danh sách phát

Hiện không hỗ trợ

Dùng kênh để phát trực tiếp

Không

Hiện không hỗ trợ

Các tính năng cũ: phụ đề, chia sẻ video riêng tư

Có

Tải video lên bằng thiết bị di động

Hiện không hỗ trợ

Quản lý kênh

Tùy chỉnh/quản lý trang chủ của kênh

Có

(không bao gồm việc quản lý URL tùy chỉnh và thay đổi tên kênh)

Tương tác với cộng đồng

Tạo bài đăng

Hiện không hỗ trợ

Quản lý bài đăng trên thẻ Cộng đồng, kể cả việc xóa bài đăng

Trả lời các bình luận bằng tài khoản kênh trong YouTube Studio

Có

Bình luận về video của kênh khác bằng tài khoản kênh

Hiện không hỗ trợ

Tạo câu chuyện

Hiện không hỗ trợ

YouTube Studio dành cho thiết bị di động

Số liệu phân tích trong YouTube Studio dành cho thiết bị di động (bao gồm cả Số liệu phân tích về nghệ sĩ)

Tin cập nhật về video trong YouTube Studio dành cho thiết bị di động

Bình luận trong YouTube Studio dành cho thiết bị di động

Hiện không hỗ trợ

Dành cho nghệ sĩ

Các tính năng của Kênh nghệ sĩ chính thức (ví dụ: chương trình ca nhạc)

Điểm khác biệt giữa các vai trò trong phần quyền của YouTube Studio và trong Tài khoản thương hiệu

 

Điểm khác biệt chính giữa các vai trò trong phần quyền của YouTube Studio và trong Tài khoản thương hiệu là cấp độ chi tiết về quyền truy cập. Năm nay, chúng tôi cũng đang nỗ lực bổ sung các vai trò khác vào phần quyền.

 

Các vai trò trong YouTube Studio

Các vai trò trong Tài khoản thương hiệu

Chủ sở hữu

 • Có thể làm mọi việc trên tất cả các nền tảng, bao gồm cả việc xóa kênh.
 • Không thể chuyển nhượng quyền sở hữu cho người dùng khác.

Chủ sở hữu chính

Có thể làm mọi việc.

Người quản lý

 • Có thể thêm hoặc xóa những người khác và chỉnh sửa thông tin chi tiết của kênh.
 • Không thể xóa kênh, nhưng có thể xóa video nháp.

Chủ sở hữu

Có thể làm mọi việc.

Người chỉnh sửa

 • Có thể chỉnh sửa mọi nội dung.
 • Không thể thêm hoặc xóa người dùng khác, xóa video hoặc kênh, hay ký kết hợp đồng.

Người quản lý

Có thể làm mọi việc trừ:
 

 • Tham gia hoặc rời mạng đa kênh.
 • Mời người dùng khác.
 • Chuyển nhượng kênh hoặc yêu cầu chuyển nhượng kênh cho mình, trừ phi người chuyển nhượng là chủ sở hữu chính.
 • Xóa kênh.
 • Thực hiện giao dịch mua.

Người chỉnh sửa (có giới hạn)

 • Có thể chỉnh sửa mọi nội dung.
 • Không thể thêm hoặc xóa người dùng khác, xóa video hoặc kênh, ký kết hợp đồng hay xem dữ liệu về doanh thu.

 

 

Người xem

Có thể xem (nhưng không thể chỉnh sửa) mọi thông tin chi tiết của kênh.

Người quản lý truyền thông

Không thể làm việc gì trên YouTube.

Người xem (có giới hạn)

Có thể xem (nhưng không thể chỉnh sửa) mọi thông tin chi tiết của kênh ngoại trừ dữ liệu về doanh thu. 

   
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false