Chuyển từ quyền truy cập của người dùng trong Tài khoản thương hiệu sang tính năng quyền đối với kênh

Tài khoản thương hiệu là một Tài khoản Google dành cho doanh nghiệp hoặc thương hiệu, được hỗ trợ trong một số dịch vụ của Google. Nếu kênh YouTube của bạn được liên kết với một Tài khoản thương hiệu, nhiều người có thể quản lý kênh đó thông qua Tài khoản Google của họ. 

Tính năng quyền đối với kênh giúp bạn cấp cho người dùng khác quyền truy cập vào kênh của bạn thông qua các vai trò cụ thể. Việc chỉ định vai trò cho phép bạn chọn cấp truy cập phù hợp. Hãy chuyển sang sử dụng tính năng quyền đối với kênh để ngăn chặn các rủi ro bảo mật (như việc chia sẻ mật khẩu) và giảm thiểu các vấn đề khác về quyền riêng tư.

Sử dụng tính năng quyền đối với kênh trong YouTube Studio khi có Tài khoản thương hiệu

 Lưu ý trước khi chuyển sang sử dụng tính năng quyền đối với kênh:

Chọn sử dụng tính năng quyền đối với kênh

Chủ sở hữu chính của Tài khoản thương hiệu có thể quyết định sử dụng tính năng quyền đối với kênh trong YouTube Studio hoặc ngay trên YouTube.

Trước khi tiếp tục, hãy xác nhận rằng bạn đã có Tài khoản thương hiệu.

 1. Truy cập vào studio.youtube.com. Bạn phải đăng nhập với tư cách là chủ sở hữu chính của Tài khoản thương hiệu để có thể chọn sử dụng tính năng quyền đối với kênh.
 2. Ở phía bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Nhấp vào Quyền.
 4. Nhấp vào Chuyển quyền truy cập.
 5. Chọn vai trò cho từng người dùng hiện được liên kết với Tài khoản thương hiệu của bạn.
 6. Xác nhận tuyên bố từ chối trách nhiệm và nhấp vào Mời.
 7. Mỗi người dùng được mời sẽ nhận được một email để chấp nhận lời mời.
 8. Lúc này, mỗi người dùng mới đều sẽ xuất hiện trong phần Quyền của Studio.

Ngừng sử dụng tính năng quyền đối với kênh

Vui lòng chỉ chọn ngừng sử dụng tính năng quyền đối với kênh nếu bạn cần hoàn tất quá trình chuyển kênh.

Để chọn ngừng sử dụng, trong YouTube Studio, hãy chọn Cài đặt sau đó Quyền rồi chọn "Ngừng sử dụng tính năng cấp quyền truy cập trong YouTube Studio".

Lưu ý: Nếu một chủ sở hữu kênh thu hồi quyền truy cập được uỷ quyền đối với một Kênh nghệ sĩ chính thức, thì bạn sẽ nhận được thông báo qua email về việc quyền truy cập thay đổi.

Tính năng được hỗ trợ

Không như vai trò trong Tài khoản thương hiệu, tính năng quyền đối với kênh có các cấp truy cập chi tiết.

Danh mục Cấp truy cập/Thao tác công khai Tài khoản thương hiệu Các quyền đối với kênh
YouTube Studio trên máy tính Ứng dụng YouTube Studio YouTube
Kiểm soát quyền chi tiết Vai trò Người quản lý ""  ""  ""
Vai trò Người chỉnh sửa Không  ""  ""  ""
Vai trò Người chỉnh sửa (có giới hạn) Không   ""   ""   ""
Vai trò chỉ là Người xem Không   ""   ""
Vai trò Người xem (có giới hạn) Không "" ""
Vai trò Người chỉnh sửa phụ đề Không ""
Quản lý video Tải video/video ngắn lên  ""  ""
Tạo video ngắn   ""
Tìm hiểu hiệu suất video trong YouTube Analytics hoặc phần Số liệu phân tích về nghệ sĩ, kể cả trong chế độ xem Danh sách nghệ sĩ    ""    ""    ""
Quản lý video (siêu dữ liệu, trạng thái kiếm tiền, chế độ hiển thị) "" "" ""
Tạo danh sách phát ""  ""
Thêm video vào danh sách phát công khai hiện có  ""  ""  ""
Quản lý danh sách phát   ""
Dùng kênh để phát trực tiếp ""
Phụ đề, chia sẻ video riêng tư ""
Video tải lên qua thiết bị di động  ""  ""
Quản lý kênh Tuỳ chỉnh/quản lý trang chủ của kênh   ""   ""   ""
Mức độ tương tác của cộng đồng Tạo bài đăng ""
Quản lý bài đăng trên thẻ Cộng đồng ""  ""
Xoá bài đăng trên thẻ Cộng đồng [Chỉ dành cho Người quản lý] [Chỉ dành cho Người quản lý]
Phản hồi các bình luận bằng tài khoản kênh trong YouTube Studio "" ""
Dùng danh nghĩa của kênh để bình luận và tương tác với bình luận trên video của một kênh khác ""
Dùng tính năng Trò chuyện trực tiếp bằng tài khoản kênh trong Phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp "" ""
Dành cho nghệ sĩ Các tính năng của Kênh nghệ sĩ chính thức (ví dụ: buổi hoà nhạc) ""

Hạn chế của các quyền đối với kênh và việc uỷ quyền trong Tài khoản thương hiệu

Hạn chế của các quyền đối với kênh

Chủ sở hữu

 • Không bị hạn chế. Có thể thực hiện các thao tác như xoá kênh, quản lý sự kiện phát trực tiếp và cuộc trò chuyện trực tiếp
 • Không thể chuyển quyền sở hữu cho người dùng khác

Nhà quản lý

 • Không thể xoá kênh nhưng có thể xoá video nháp

Người chỉnh sửa

 • Không thể xoá sự kiện phát trực tiếp đã lên lịch, đang diễn ra hoặc đã kết thúc

Người chỉnh sửa (có giới hạn)

 • Các quyền giống với vai trò người chỉnh sửa, ngoại trừ quyền truy cập dữ liệu doanh thu (bao gồm doanh thu từ Super Chat và thẻ hoạt động của người xem)

Người xem

 • Không thể xem mã sự kiện phát trực tiếp
 • Không thể chỉnh sửa chế độ cài đặt/siêu dữ liệu của sự kiện trực tiếp
 • Không thể phát trực tiếp hoặc kết thúc sự kiện trực tiếp
 • Không thể xoá sự kiện phát trực tiếp đã lên lịch, đang diễn ra hoặc đã kết thúc
 • Không thể gửi tin nhắn trò chuyện hoặc kiểm duyệt cuộc trò chuyện trong Phòng điều khiển sự kiện phát trực tiếp

Người xem (có giới hạn)

 • Các quyền giống với vai trò người xem, ngoại trừ quyền truy cập vào dữ liệu doanh thu (bao gồm cả doanh thu từ Super Chat và thẻ hoạt động của người xem)

 Hạn chế đối với Tài khoản thương hiệu

Chủ sở hữu chính

 • Không bị hạn chế
Chủ sở hữu
 • Không bị hạn chế

Nhà quản lý

 • Không thể tham gia hoặc rời mạng đa kênh
 • Không thể mời những người dùng khác
 • Không thể chuyển nhượng kênh hoặc yêu cầu chuyển nhượng kênh cho mình (trừ phi người chuyển nhượng là chủ sở hữu chính)
 • Không thể xoá kênh
 • Không thể thực hiện giao dịch mua
Nhà quản lý truyền thông
 • Không thể thực hiện bất kỳ thao tác nào trên YouTube

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính