การทำงานระหว่างบัญชีแบรนด์กับ YouTube

บัญชีแบรนด์เป็นบัญชีสำหรับแบรนด์ของคุณโดยเฉพาะ บัญชีนี้จะแตกต่างจากบัญชี Google ส่วนบุคคล หากช่องลิงก์กับบัญชีแบรนด์แล้ว ผู้ใช้หลายรายก็จะสามารถจัดการช่องได้โดยใช้บัญชี Google ของตนเอง โดยคุณไม่จำเป็นต้องมีชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านแยกต่างหากในการจัดการช่อง YouTube ด้วยบัญชีแบรนด์

คุณควรเชื่อมต่อช่อง YouTube กับบัญชีแบรนด์ในกรณีต่อไปนี้  

  • คุณอยากใช้ชื่ออื่นบน YouTube ที่ต่างจากชื่อบนบัญชี Google ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณต้องการให้สิทธิ์ผู้ใช้คนอื่นในการเข้าถึงบัญชี YouTube แต่ไม่ให้เข้าถึงบัญชี Google ของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
  • คุณไม่ต้องการให้ผู้ชมเห็นชื่อหรืออีเมลของคุณ เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงสาธารณะระหว่างบัญชี Google ของคุณและบัญชีแบรนด์ 
  • คุณต้องการจัดการช่องหลายช่องจากบัญชีเดียว ซึ่งจะมีประโยชน์หากคุณมีช่อง YouTube มากกว่า 1 ช่อง ดูข้อมูลเพิ่มเติม

พร้อมที่จะสร้างบัญชีแบรนด์แล้วใช่ไหม 

  1. อันดับแรก ให้ตรวจสอบว่าคุณมีบัญชีแบรนด์อยู่แล้วหรือไม่
  2. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube
  3. ไปที่รายการช่อง
  4. คลิกสร้างช่องใหม่
  5. กรอกข้อมูลเพื่อตั้งชื่อบัญชีแบรนด์และยืนยันบัญชี จากนั้นคลิกสร้าง ซึ่งจะเป็นการสร้างบัญชีแบรนด์ใหม่ขึ้นมา

บริการอื่นๆ ของ Google ที่รองรับบัญชีแบรนด์

คุณใช้บริการบางอย่างกับบัญชีแบรนด์ได้ เช่น Google Photos และ YouTube อีกทั้งยังสื่อสาร เชื่อมต่อ และแชร์ข้อมูลกับลูกค้ารวมถึงแฟนๆ ผ่านบัญชีแบรนด์ได้


หากต้องการจัดการผู้ที่จะดูหรือโต้ตอบกับเนื้อหาของคุณได้ ให้ปรับการตั้งค่าสำหรับบริการแต่ละรายการ
 

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร