Hur varumärkeskonton fungerar med YouTube

Tidigare kunde varumärkeskonton användas med flera olika Google-tjänster. Från och med den 4 augusti 2021 kan varumärkeskonton endast länkas till YouTube-kanaler och anges med (begränsat till YouTube). Denna uppdatering påverkar inte befintliga varumärkeskonton, bara de konton som skapades efter den 4 augusti 2021.

Ett varumärkeskonto är ett särskilt konto för ditt varumärke. Det här kontot är inte detsamma som ditt personliga Google-konto. Om en kanal är länkad till ett varumärkeskonto kan flera personer hantera kanalen från sina Google-konton. Du behöver inget separat användarnamn eller lösenord för att hantera YouTube-kanaler med ett varumärkeskonto.

Länka din YouTube-kanal till ett varumärkeskonto i följande fall:  

 • Om du vill använda ett annat namn på YouTube än på ditt Google-konto. Läs mer.
 • Om du vill ge andra åtkomst till din YouTube-kanal, men inte till ditt Google-konto.
 • Om du inte vill att läsbehöriga på kanalen ska kunna se ditt namn och din e-postadress. Det finns ingen offentlig koppling mellan ditt Google-konto och varumärkeskontot. 
 • Om du vill hantera flera kanaler med ett konto. Det här är praktiskt om du har flera YouTube-kanaler. Läs mer.

Är du redo att skapa ett varumärkeskonto? 

 1. Börja med att kontrollera om du redan har ett varumärkeskonto.
 2. Logga in på YouTube.
 3. Öppna kanallistan.
 4. Klicka på Skapa en ny kanal.
 5. Namnge varumärkeskontot och verifiera det. Klicka sedan på Skapa. Då skapas ditt varumärkeskonto.

Ett felmeddelande visas när jag försöker skapa ett varumärkeskonto

Du har antagligen gett andra behörighet att hantera din kanal. Vi rekommenderar att du behåller kontot som inte är ett varumärkeskonto. Om du ändå vill ha ett varumärkeskonto behöver du först ta bort åtkomsten för andra.

Använda kanalbehörigheter i YouTube Studio med ett varumärkeskonto

Den primära ägaren av varumärkeskontot kan använda kanalbehörigheter i YouTube Studio. Tänk på följande innan du går vidare till kanalbehörigheter:

 • Ansvariga på kanalen kan göra mindre med kanalbehörigheter än med ett varumärkeskonto. Mer information finns i tabellen nedan.
 • Behörigheter till varumärkeskontot tillämpas inte längre för kanalen, och åtkomst hanteras enbart via YouTube Studio.
 • Befintliga användare av varumärkeskontot kopieras till kanalbehörigheter, men du måste ställa in behörighetsnivåer manuellt och skicka en inbjudan.
 • Om du sedan vill gå tillbaka till ett varumärkeskonto måste du bjuda in alla till varumärkeskontot igen.Om du vill välja bort behörigheter klickar du på Vill du välja bort behörigheter i YouTube Studio? under Inställningar följt av Behörigheter i YouTube Studio.
 • Vi arbetar med att lägga till fler funktioner till kanalbehörigheter. Se om de funktioner du behöver är tillgängliga i tabellen nedan innan du byter.
 • Personer du bjuder in att hantera din kanal kan bara hantera kanalen i YouTube Studio på datorn och delvis på en mobil enhet. Den kan inte hanteras på YouTube.com eller via YouTubes API:er.

Funktioner som stöds

 

Kategori

Funktion

Varumärkeskonton

Kanalbehörigheter

Detaljerad behörighetskontroll

Läsbehörig roll 

Nej

Ja

Läsbehörig (begränsad) roll

Nej

Ja

Redigerare (begränsad)

Nej

Ja

Videohantering

Ladda upp videor

Ja

Ja

Förstå videoresultat i YouTube Analytics

Ja

Ja

Hantera videor (metadata, intäktsgenerering, synlighet)

Ja

Ja

Lägga till en video i en spellista/skapa en spellista

Ja

Ja

Hantera spellistans ordning

Ja

Stöds inte för närvarande

Livestreama som kanalen

Nej

Stöds inte för närvarande

Klassiska funktioner: textning, privat videodelning

Ja

Ja

Mobiluppladdningar

Ja

Stöds inte för närvarande

Kanalhantering

Anpassa/hantera kanalens startsida

Ja

Ja

(förutom hantera anpassad webbadress och ändra kanaltitel)

Engagemang i communityn

Skapa ett inlägg

Ja

Stöds inte för närvarande

Hantera community-inlägg, inklusive borttagning av inlägg Ja Ja

Svara på kommentarer som kanalen i YouTube Studio

Ja

Ja

Kommentera en annan kanals videor som kanalen

Ja

Stöds inte för närvarande

Skapa ett snabbklipp

Ja

Stöds inte för närvarande

Studio-appen

Analytics i Studio-appen (inklusive statistik för artister)

Ja

Ja

Videouppdateringar i Studio-appen

Ja

Ja

Kommentera i Studio-appen

Ja

Stöds inte för närvarande

Specifikt för artister

Funktioner för officiell artistkanal (t.ex. konserter)

Ja

Ja

Skillnader mellan roller i Studio-behörigheter och varumärkeskonton

 

Den huvudsakliga skillnaden mellan roller i Studio-behörigheter och varumärkeskonton är de detaljerade nivåerna för behörighet. Vi arbetar också med att lägga till ännu fler roller till behörigheter under året.

 

Studio-roller

Roller i varumärkeskonton

Ägare

 • Kan göra allt på plattformen. Inklusive ta bort kanalen.
 • Kan inte överföra äganderätten till andra användare.

Primär ägare

Kan göra allt.

Ansvarig

 • Kan lägga till och ta bort andra användare och redigera kanalinfon.
 • Kan inte ta bort kanalen, men kan ta bort utkast av videor.

Ägare

Kan göra allt.

Redigerare

 • Kan redigera allt.
 • Kan inte lägga till eller ta bort andra användare, ta bort videor eller kanalen, eller ingå avtal.

Ansvarig

Kan göra allt förutom:
 

 • gå med i eller lämna ett MCN-nätverk
 • bjuda in andra användare
 • överföra kanalen eller få den överförd till sig själv (det kan bara den primära ägaren göra)
 • ta bort kanalen
 • göra ett köp.

Redigerare (begränsad)

 • Kan redigera allt.
 • Kan inte lägga till eller ta bort andra användare, ta bort videor eller kanalen, ingå avtal eller se intäktsdata.

 

 

Läsbehörig

Kan se (men inte redigera) all kanalinfo.

Kommunikationsansvarig

Kan inte göra något på YouTube.

Läsbehörig (begränsad)

Kan se (men inte redigera) all kanalinfo förutom intäktsdata. 

   
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
59
false