แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการสร้างเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา

หากคุณอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube และต้องการสร้างรายได้ผ่านโฆษณา โปรดตรวจสอบว่าเนื้อหาของคุณเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา 

เนื้อหาทั้งหมดต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์

เราพิจารณาทุกแง่มุมของเนื้อหา โดยเนื้อหาหมายถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้

  • เนื้อหาวิดีโอ
  • ชื่อ
  • ภาพขนาดย่อ
  • คำอธิบาย
  • แท็ก

เนื้อหาทั้งหมดของคุณต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะแก่การแสดงโฆษณา

เพิ่มบริบทลงในวิดีโอ

บริบทถือเป็นกุญแจสำคัญ เนื่องจากหากวิดีโอมีคุณค่าทางการศึกษา สารคดี วิทยาศาสตร์ หรือศิลปะ ความเหมาะสมในการโฆษณาก็อาจเปลี่ยนไป ตัวอย่างเช่น การแสดงวิธีใช้โคเคนเพื่อให้เกิดอาการ "เมายา" จะทำให้วิดีโอไม่เหมาะสำหรับการโฆษณา คุณจึงไม่ควรเปิดใช้โฆษณาในวิดีโอนั้น อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่วิดีโอแสดงการใช้โคเคนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการแพทย์ วิดีโอดังกล่าวก็อาจเหมาะกับผู้ลงโฆษณาบางราย 

การเพิ่มบริบทยังช่วยให้เราสามารถพิจารณาเกี่ยวกับการสร้างรายได้อย่างถูกต้อง นอกจากนี้ ระบบของเราอาจไม่ได้ประมวลผลถูกต้องเสมอไป ดังนั้นหากระบบระบุว่าวิดีโอไม่เหมาะกับผู้ลงโฆษณาทุกราย คุณจึงขอรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ได้ จากนั้นผู้ตรวจสอบที่เป็นเจ้าหน้าที่จะประเมินเนื้อหาและบริบทเพื่อตัดสินใจเป็นที่สิ้นสุดเกี่ยวกับการสร้างรายได้ 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีประเมินเนื้อหาของผู้ตรวจสอบโดยใช้หลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา 

ปิดโฆษณาสำหรับเนื้อหาที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา

หากต้องการอัปโหลดเนื้อหาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์สำหรับเนื้อหาที่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณา คุณควรปิดโฆษณาในวิดีโอที่มีเนื้อหาดังกล่าว ซึ่งจะเป็นการเลือกไม่ใช้การสร้างรายได้สำหรับวิดีโอที่ไม่เป็นมิตรกับผู้ลงโฆษณาในขณะที่คุณจะยังอยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร