Doporučené postupy pro vytváření obsahu vhodného pro inzerenty

Pokud jste členy Partnerského programu YouTube a chtěli byste vydělávat peníze prostřednictvím reklam, musí váš obsah splňovat pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty

Veškerý obsah musí splňovat pokyny

Posuzujeme všechny aspekty vašeho obsahu. Obsahem rozumíme:

  • obsah videa,
  • název,
  • miniatury,
  • popis,
  • štítky.

Pokud chcete využívat reklamy, musí veškerý váš obsah splňovat naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty.

Uvedení kontextu k videu

Kontext je základ. Pokud má video vzdělávací, dokumentární nebo uměleckou hodnotu, může být pro inzerenty vhodné. Pokud například ukazujete, jak používat kokain pro zlepšení nálady, nezapínejte u takového videa reklamy. Jestliže ale video dokumentuje používání kokainu v lékařství, některým inzerentům to nevadí. 

Kontext nám také pomáhá při správném rozhodování ohledně zpeněžení. Naše systémy nemusí vše pochopit správně. Pokud systém video vyhodnotí jako nevhodné pro inzerenty, můžete požádat o kontrolu člověkem. Naši kontroloři posoudí video i kontext a teprve poté rozhodnou, zda zpeněžení povolí. 

Podívejte se, jak naši kontroloři hodnotí obsah na základě našich pokynů k obsahu vhodnému pro inzerenty. 

Vypnutí zobrazování reklam u obsahu, který není vhodný pro inzerenty

Chcete-li nahrávat i obsah, který naše pokyny k obsahu vhodnému pro inzerenty nesplňuje, u příslušných videí reklamy vypněte. Tímto způsobem můžete zrušit zpeněžení obsahu u videí, která nejsou vhodná pro inzerenty, a přitom zůstanete v Partnerském programu YouTube.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?