Báo cáo các khoản phí trái phép

Nếu bạn thấy một khoản phí trên bảng sao kê ngân hàng hoặc thẻ của mình cho giao dịch mua nội dung kỹ thuật số trên YouTube mà bạn không thực hiện, bạn có thể báo cáo khoản phí đó cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi trong vòng 120 ngày kể từ ngày giao dịch.

Bước 1: Xác định các khoản phí trên YouTube

Tất cả các giao dịch mua trên YouTube sẽ xuất hiện trên bảng sao kê của bạn dưới dạng GOOGLE*YouTube [tên dịch vụ]. Ví dụ: phí YouTube Premium sẽ xuất hiện dưới dạng GOOGLE*YouTube Premium.

Nếu khoản phí bạn đề cập không có một trong những định dạng này, thì khoản phí đó không phải từ YouTube. Vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc công ty phát hành thẻ của bạn để biết thêm thông tin.

Bước 2: Hỏi gia đình và bạn bè của bạn

Nếu bạn không nhận ra một giao dịch từ YouTube, hãy hỏi gia đình và bạn bè của mình để xem:

  • Họ có thực hiện giao dịch mua đó hay không, hoặc
  • Có trẻ em nào có thể đã chơi một trò chơi khiến bạn vô tình bị tính phí không

Nếu bạn phát hiện rằng đây là khoản phí trái phép và bạn vô tình bị tính phí chứ không phải bị lừa đảo, hãy yêu cầu hoàn tiền trên trang web YouTube.

Mẹo: Để tránh các khoản phí trái phép, hãy bật tính năng xác minh giao dịch mua.

Bước 3: Gửi và theo dõi đơn khiếu nại

Sau khi bạn xác nhận rằng khoản phí đó đến từ YouTube và không người nào mà bạn biết thực hiện giao dịch mua, hãy báo cáo các khoản phí đó cho nhóm hỗ trợ của chúng tôi trong vòng 120 ngày kể từ ngày giao dịch. Để tìm thấy đơn khiếu nại, bạn cần địa chỉ email đã dùng để gửi khiếu nại và mã đơn khiếu nại bạn nhận được qua email.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
59
false