รายงานการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณเห็นการเรียกเก็บเงินในบัตรหรือรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อแบบดิจิทัลใน YouTube ที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ คุณรายงานการเรียกเก็บเงินไปยังทีมสนับสนุนได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่เกิดธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1: ระบุการเรียกเก็บเงินของ YouTube

การซื้อใน YouTube ทั้งหมดจะปรากฏในรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารเป็น GOOGLE*YouTube [ชื่อบริการ] เช่น การเรียกเก็บเงินของ YouTube Premium จะปรากฏเป็น GOOGLE*YouTube Premium

หากการเรียกเก็บเงินที่เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้างต้น แสดงว่าการเรียกเก็บเงินนั้นไม่ได้มาจาก YouTube โปรดติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

หากคุณไม่ทราบเกี่ยวกับธุรกรรมของ YouTube โปรดตรวจสอบกับครอบครัวและเพื่อนของคุณว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่

  • ดำเนินการซื้อ หรือ
  • บุตรหลานอาจเล่นเกมที่ทำให้มีการเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากพบว่าการเรียกเก็บเงินเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ตั้งใจ แต่ไม่ได้เป็นการฉ้อโกง โปรดขอเงินคืนบนเว็บไซต์ YouTube

เคล็ดลับ: ดูวิธีใช้การป้องกันด้วยรหัสผ่านบนอุปกรณ์เพื่อป้องกันการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเรื่องและติดตามการร้องเรียน

เมื่อคุณยืนยันแล้วว่าการเรียกเก็บเงินมาจาก YouTube และไม่ได้ดำเนินการโดยบุคคลที่คุณรู้จัก โปรดรายงานการเรียกเก็บเงินไปยังทีมสนับสนุนภายใน 120 วันนับจากวันที่เกิดธุรกรรม หากต้องการค้นหาการร้องเรียน คุณต้องมีอีเมลที่ใช้ส่งการร้องเรียนและรหัสการร้องเรียนที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

หากระบบเรียกเก็บเงินผ่านผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือ โปรดขอเงินคืนในเว็บไซต์ YouTube

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร