รายงานการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณเห็นการเรียกเก็บเงินในบัตรหรือรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารสำหรับการซื้อแบบดิจิทัลใน YouTube ที่คุณไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการ คุณสามารถรายงานการเรียกเก็บเงินนั้นไปยังทีมสนับสนุนได้ภายใน 120 วันนับจากวันที่เกิดธุรกรรม

ขั้นตอนที่ 1: ระบุการเรียกเก็บเงินของ YouTube

การซื้อใน YouTube ทั้งหมดจะปรากฏในรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารเป็น GOOGLE*YouTube [ชื่อบริการ] เช่น การเรียกเก็บเงินของ YouTube Premium จะปรากฏเป็น GOOGLE*YouTube Premium

หากการเรียกเก็บเงินที่เป็นปัญหาไม่ได้อยู่ในรูปแบบข้างต้น แสดงว่าการเรียกเก็บเงินนั้นไม่ได้มาจาก YouTube โปรดติดต่อธนาคารหรือผู้ออกบัตรเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบกับครอบครัวและเพื่อนของคุณ

หากคุณจำไม่ได้ว่าได้ทำธุรกรรมกับ YouTube โปรดตรวจสอบกับครอบครัวและเพื่อนของคุณว่าได้ดำเนินการต่อไปนี้หรือไม่

  • ดำเนินการซื้อ หรือ
  • บุตรหลานอาจเล่นเกมที่ทำให้มีการเรียกเก็บเงินโดยไม่ได้ตั้งใจ

หากพบว่าการเรียกเก็บเงินนั้นเป็นการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ตั้งใจ แต่ไม่ได้เป็นการฉ้อโกง โปรดขอเงินคืนบนเว็บไซต์ YouTube

เคล็ดลับ: เปิดใช้การยืนยันการซื้อเพื่อไม่ให้เกิดการเรียกเก็บเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต

ขั้นตอนที่ 3: ยื่นเรื่องและติดตามการร้องเรียน

เมื่อคุณยืนยันแล้วว่าการเรียกเก็บเงินนั้นมาจาก YouTube และไม่ได้ดำเนินการโดยบุคคลที่คุณรู้จัก โปรดรายงานการเรียกเก็บเงินไปยังทีมสนับสนุนภายใน 120 วันนับจากวันที่เกิดธุรกรรม หากต้องการค้นหาคำร้องเรียน คุณต้องมีอีเมลที่ใช้ส่งการร้องเรียนและรหัสการร้องเรียนที่ส่งไปยังอีเมลของคุณ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
คอมพิวเตอร์ Android
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
59
false