Nahlásenie neoprávnených poplatkov

Ak ste na výpise z karty alebo účtu našli poplatok za digitálny nákup na YouTube, ktorý ste neuskutočnili, nahláste ho tímu podpory do 120 dní od danej transakcie.

1. krok: Identifikujte poplatky na YouTube

Všetky nákupy na YouTube sa budú vo vašom výpise zobrazovať ako GOOGLE*YouTube [názov služby]. Napríklad poplatok za YouTube Premium sa zobrazí ako GOOGLE*YouTube Premium.

Ak názov dotyčnej platby nemá jeden z formátov uvedených vyššie, nepochádza zo služby YouTube. Ďalšie informácie vám poskytne vaša banka alebo vydavateľ platobnej karty.

2. krok: Spýtajte sa na transakciu svojej rodiny alebo priateľov

Ak nespoznávate transakciu na YouTube, preverte ju u svojej rodiny alebo priateľov a zistite, či:

  • neuskutočnili nákup; alebo
  • platby nemohli vzniknúť neúmyselne v dôsledku hry dieťaťa.

Ak zistíte, že poplatok bol neoprávnený a neúmyselný, pričom nešlo o podvod, požiadajte o vrátenie platby na webovej stránke YouTube.

Tip: Ak chcete zabrániť neoprávneným poplatkom, povoľte overenie pri nákupe.

3. krok: Uplatnite si a sledujte nárok na náhradu

Keď potvrdíte, že príslušný poplatok pochádza zo služby YouTube a daný nákup neuskutočnila žiadna vám známa osoba, nahláste ho tímu podpory do 120 dní od danej transakcie. Na vyhľadanie svojho nároku budete potrebovať e‑mailovú adresu použitú na odoslanie uplatnenia nároku a identifikátor nároku odoslaný na váš e‑mail.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?