ทำความเข้าใจการกันวงเงินจาก YouTube

คุณอาจเห็นการเรียกเก็บเงินที่ไม่ทราบที่มาหลังจากลงชื่อสมัครใช้ช่วงทดลองใช้ฟรีหรือสั่งจองเนื้อหาแบบชำระเงินล่วงหน้าบน YouTube การเรียกเก็บเงินดังกล่าวเรียกว่าการกันวงเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 

การกันวงเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิตคืออะไร

เมื่อคุณสั่งซื้อสินค้า เราจะติดต่อธนาคารที่ออกบัตรเพื่อตรวจสอบว่าวิธีการชำระเงินนั้นใช้งานได้ จากนั้นธนาคารจะสำรองเงินไว้จนกว่าจะมีการทำธุรกรรมหรือจนกว่าการกันวงเงินจะหมดอายุ 

การกันวงเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิตไม่ใช่การเรียกเก็บเงินจริง ธนาคารจะนำการกันวงเงินออกในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามธนาคาร ระบบจะไม่ยกเลิกคำสั่งซื้อเมื่อมีการคืนเงินที่กันวงเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิตไว้

ความแตกต่างของการกันวงเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิตตามวิธีการชำระเงิน

บัตรเดบิต

หากใช้บัตรเดบิต คุณอาจเห็นการกันวงเงินเป็นรายการเรียกเก็บเงินในใบแจ้งยอดออนไลน์ ธนาคารจะคืนเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

หากมีคำถามเกี่ยวกับการจัดการคำขอกันวงเงินในบัตรของคุณหรือพบว่าคุณได้รับการเรียกเก็บเงินมากกว่า 1 ครั้ง โปรดติดต่อธนาคารที่คุณใช้บริการ

Unified Payments Interface (อินเดียเท่านั้น)

ผู้ที่ทำการซื้อโดยใช้ Unified Payment Interface (UPI) อาจพบปัญหาหากมีการเรียกเก็บเงินในบัญชีก่อนที่การชำระเงินจะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีเช่นนี้ คุณจะเห็นการเรียกเก็บเงินในบัญชี แต่จะเข้าถึงรายการที่สั่งซื้อไม่ได้ การเรียกเก็บเงินนี้ไม่ใช่การกันวงเงินบัตรเครดิต/บัตรเดบิต 

หากทำธุรกรรมไม่สำเร็จ ธนาคารที่คุณใช้บริการจะคืนเงินสำหรับการเรียกเก็บเงินในบัญชีให้โดยอัตโนมัติ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับลำดับเวลาการคืนเงิน

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร