Se hur många prenumeranter som kan få aviseringar

Använd kortet Klockaviseringar för prenumeranter på fliken Publik i YouTube Analytics för att ta reda på hur stor andel av dina prenumeranter som kan få aviseringar från din kanal. Det här kortet visas automatiskt när du har tillräckligt många nåbara prenumeranter. Om du behöver hjälp med aviseringsproblem kan du kolla in felsökningsverktyget för aviseringar.

Visa mätvärden för prenumerantaviseringar

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Analytics i menyn till vänster.
 3. Välj Publik.
 4. Leta upp kortet Klockaviseringar för prenumeranter.

Läs mer om mätvärden för prenumerantaviseringar

Kortet Klockaviseringar för prenumeranter ger dig en uppfattning om hur stor procentandel av dina prenumeranter som kan ta emot alla nya videoaviseringar från din kanal.

Kortet uppdateras inte med datumväljaren – endast dina nuvarande procenttal är tillgängliga och uppdateras dagligen. Tänk på att förändringar i de här mätvärdena sannolikt kommer att ske gradvis i och med att din kanal växer.

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal

Som standard får tittarna bara anpassade aviseringar när de prenumererar på en kanal. Om de väljer att klicka på klockan får de alla nya videoaviseringar från din kanal. Nya videoaviseringar inkluderar nya videouppladdningar, premiärer och livestreamar. Läs mer om aviseringsalternativ på YouTube.

Mätvärdet Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal visar hur många procent av dina prenumeranter som har valt att ta emot alla aviseringar.

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och YouTube-aviseringar

YouTube-tittare kan kontrollera sina YouTube-aviseringar på många ställen. Mätvärdet Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och YouTube-aviseringar visar hur många procent av prenumeranterna som har aktiverat alla aviseringar för din kanal och aviseringar för YouTube-kontot och enheten.

Om prenumeranter trycker på klockan för din kanal, men stänger av YouTube-aviseringar för kontot eller mobilappen som helhet, räknas de inte med i det här mätvärdet. Prenumeranter som har aktiverat YouTube-aviseringar och är inloggade kan få aviseringar på minst en enhet. De här prenumeranterna har aktiverat kontoaviseringar antingen

 • på datorn under Inställningar följt av Aviseringar följt av Kanalprenumerationer eller
 • på mobilen under Inställningar följt av Aviseringar följt av Prenumerationer

och har även aktiverat YouTube-aviseringar på minst en enhet:

 • För datorer slår du på Inställningar följt av Aviseringar följt av Skrivbordsaviseringar
 • För mobila enheter ser du till att appaviseringar för YouTube är aktiverade i enhetens inställningar.

Vanligt på YouTube

Under varje mätvärde för prenumerantaviseringar ser du ett intervall för Vanligt på YouTube. Hälften av alla kanaler på YouTube ligger inom det här intervallet.

Intervallen tillhandahålls för att ge en övergripande kontext för det här nya mätvärdet. Att hamna utanför de här intervallen är inte nödvändigtvis ett tecken på dåligt resultat. Många framgångsrika kanaler ligger under de här intervallen av olika skäl.

Titta för att lära dig om mätvärden för prenumeranter

Mer information om dessa mätvärden finns i den här videon från Kanalen YouTube Creators.

Skickades aviseringar till mina prenumeranter?

Vanliga frågor

Vad betyder ”har aktiverat alla aviseringar för din kanal”?

Det finns några olika versioner av klockan för att hjälpa tittarna att förstå de olika typerna av YouTube-aviseringar:

 •  Alla: Prenumeranterna får alla aviseringar från din kanal, förutom aviseringar som överstiger de dagliga gränserna.
 • Anpassade: Prenumeranterna får en anpassad delmängd av aviseringar från din kanal.
 • Inga: Prenumeranterna ser den här versionen av klockan om de inte kan få aviseringar från din kanal på grund av sina enhetsinställningar.

Mätvärdet Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal inkluderar inte prenumeranter som väljer att få anpassade aviseringar eller de som har stängt av aviseringar från din kanal i prenumerationshanteraren eller kanalinställningarna. Läs mer om inställningar som påverkar aviseringar.

Hur får jag tittarna att prenumerera på alla aviseringar från min kanal?

Vissa tittare vill inte få alla aviseringar från varje kanal som de prenumererar på. För vissa kan alla aviseringar vara överväldigande och det kan leda till att en tittare stänger av aviseringar helt och hållet.

Uppmuntra dina prenumeranter att välja den aviseringsnivå som passar dem. Om du har tittare som vill få alla aviseringar men har problem med att ta emot dem kan du hänvisa dem till felsökningsverktyget för aviseringar.

Jag är under intervallet Vanligt på YouTube. Är det dåligt?

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal

Många kanaler faller inte inom det här intervallet och presterar ändå mycket bra. Aviseringar är bara en av många trafikkällor för visningar (t.ex. Kommer härnäst, Hem, sökningar, externa källor, prenumerationsflödet). Olika kanaler kommer att få varierande procentandelar av trafik från olika trafikkällor. En låg procentandel trafik från aviseringar är inte nödvändigtvis något dåligt.

Det finns många faktorer som påverkar om en prenumerant vill ha alla kanalaviseringar hela tiden. Valet av prenumerationsavisering kan påverkas av faktorer som uppladdningsfrekvens, videornas ämnen, andra kanalprenumerationer, individuell aviseringsinställning osv.

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och YouTube-aviseringar

Om du befinner dig inom det typiska intervallet för prenumeranter som har aktiverat alla aviseringar för din kanal, men under intervallet för de med aviseringar aktiverade, kan du överväga att be tittarna att använda felsökningsverktyget för aviseringar. De här tittarna visade intresse för att få alla aviseringar genom att trycka på klockan. De kanske inte vet att de inte kan ta emot aviseringar.

Kan jag se mätvärdena för prenumerantaviseringar för tidigare tidsperioder?

Kortet Klockaviseringar för prenumeranter visar bara aktuella mätvärden. Tidigare värden är inte tillgängliga. 

Kommer mätvärdet för prenumeranter att öka omedelbart om jag får nya prenumeranter?

Mätvärdena för prenumeranter uppdateras dagligen, men har två dagars fördröjning. Om du lägger upp en video på måndagen och får nya prenumeranter kommer de att återspeglas i mätvärdena på onsdagen.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?