Granska aviseringar för prenumeranter

Kreatörer undrar ofta hur deras videovisningar påverkas av aviseringar. Med hjälp av korten Klockaviseringar för prenumeranter och Klockaviseringar har skickats i YouTube Studio kan du granska aviseringarnas inverkan. De här korten visas automatiskt när du har tillräckligt många nåbara prenumeranter. Läs mer om aviseringsalternativ på YouTube.

Visa mätvärden för klockaviseringar

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Analytics i menyn till vänster.
 3. Välj Publik.
 4. Leta upp kortet Klockaviseringar för prenumeranter.

Förstå mätvärden för klockaviseringar för prenumeranter

Kortet Klockaviseringar för prenumeranter ger dig en uppfattning om hur stor procentandel av dina prenumeranter som får aviseringar från din kanal, till exempel om nya uppladdningar, premiärer och livestreamar.

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal: Mätvärdet Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal visar hur stor andel av dina prenumeranter som har valt att ta emot alla aviseringar.

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och YouTube-aviseringar: Mätvärdet Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och YouTube-aviseringar visar hur stor andel av prenumeranterna som har aktiverat alla aviseringar för din kanal. De här prenumeranterna har också aktiverat aviseringar för sitt Google-konto och sin enhet.

Om prenumeranter trycker på klockan men stänger av YouTube-aviseringar för kontot eller mobilappen räknas de inte med i det här mätvärdet. Prenumeranter som har aktiverat YouTube-aviseringar och är inloggade kan få aviseringar på minst en enhet. De här prenumeranterna har aktiverat kontoaviseringar antingen

 • på datorn under Inställningar följt av Aviseringar följt av Kanalprenumerationer eller
 • på mobilen under Inställningar följt av Aviseringar följt av Prenumerationer

och har även aktiverat YouTube-aviseringar på minst en enhet:

 • För datorer slår du på Inställningar följt av Aviseringar följt av Skrivbordsaviseringar.
 • För mobila enheter ser du till att appaviseringar för YouTube är aktiverade i enhetens inställningar.

Visa mätvärden för skickade klockaviseringar

Kortet Klockaviseringar har skickats visas automatiskt på fliken Räckvidd i YouTube Analytics när du har tillräckligt många prenumeranter. Kortet är bara tillgängligt för enskilda videor.

 1. Logga in på YouTube Studio.
 2. Välj Innehåll i menyn till vänster.
 3. Klicka på videons titel eller miniatyr.
 4. På menyn till vänster väljer du Analytics följt av Räckvidd.
 5. Hitta kortet Klockaviseringar har skickats.

Förstå mätvärden för skickade klockaviseringar

 • Klockaviseringar har skickats: Antalet klockaviseringar som har skickats till prenumeranter som får alla aviseringar från din kanal och som har aktiverat YouTube-aviseringar för sitt konto och sin enhet.
 • CTR för aviseringar (klickfrekvens): Andelen tittare som klickade på klockaviseringen de fick om din video.
 • Visningar via klockaviseringar: Visningar av tittare som klickade på en klockavisering och tittade på videon med en gång. Det här antalet omfattar inte tittare som såg din klockavisering men tittade på videon senare. Du kan få en uppdelning av visningarna från appaviseringar respektive uppdateringar via e-post i räckviddsrapporten.

Titta för att lära dig om aviseringar för prenumeranter

Titta på följande video från kanalen YouTube Creators om du vill veta mer om aviseringar för prenumeranter.

Skickades aviseringar till mina prenumeranter?

Vanliga frågor om klockaviseringar för prenumeranter

Vad betyder ”har aktiverat alla aviseringar för din kanal”?

Det finns några olika versioner av klockan för att hjälpa tittarna att förstå de olika typerna av YouTube-aviseringar:

 •  Alla: Prenumeranterna får alla aviseringar från din kanal, förutom aviseringar som överstiger de dagliga gränserna.
 • Anpassade: Prenumeranterna får en anpassad delmängd av aviseringar från din kanal.
 • Inga: Prenumeranterna ser den här versionen av klockan om de inte kan få aviseringar från din kanal på grund av sina enhetsinställningar.

Mätvärdet Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal inkluderar inte prenumeranter som väljer att få anpassade aviseringar eller de som har stängt av aviseringar från din kanal i prenumerationshanteraren eller kanalinställningarna. Läs mer om inställningar som påverkar aviseringar.

Hur får jag tittarna att prenumerera på alla aviseringar från min kanal?

Vissa tittare vill inte få alla aviseringar från varje kanal som de prenumererar på. För vissa kan alla aviseringar vara överväldigande och det kan leda till att en tittare stänger av aviseringar helt och hållet.

Uppmuntra dina prenumeranter att välja den aviseringsnivå som passar dem. Om du har tittare som vill få alla aviseringar men har problem med att ta emot dem kan du hänvisa dem till felsökningsverktyget för aviseringar.

Jag är under intervallet Vanligt på YouTube. Är det dåligt?

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal

Många kanaler faller inte inom det här intervallet och presterar ändå bra. Aviseringar är bara en av många trafikkällor för visningar (till exempel Nästa, Hem eller Sök). Olika kanaler kommer att få varierande procentandelar av trafik från olika trafikkällor.

Det finns många faktorer som påverkar om en prenumerant vill ha alla kanalaviseringar hela tiden. Valet av avisering kan påverkas av faktorer som uppladdningsfrekvens, videornas ämnen, andra kanalprenumerationer osv.

Prenumeranter som har aktiverat Alla aviseringar för din kanal och YouTube-aviseringar

Om du befinner dig inom det typiska intervallet för prenumeranter som har aktiverat alla aviseringar för din kanal, men under intervallet för aviseringar aktiverade, kan du överväga att be tittarna att använda felsökningsverktyget för aviseringar. De här tittarna visade intresse för att få alla aviseringar genom att trycka på klockan. De kanske inte vet att de inte kan ta emot aviseringar.

Kan jag se mätvärdena för prenumerantaviseringar för tidigare tidsperioder?

Kortet Klockaviseringar för prenumeranter visar bara aktuella mätvärden. Tidigare värden är inte tillgängliga.

Ökar mätvärdet för prenumeranter omedelbart om jag får nya prenumeranter?

Mätvärdena för prenumeranter uppdateras dagligen, men har två dagars fördröjning. Om du lägger upp en video på måndagen och får nya prenumeranter kommer de att återspeglas i mätvärdena på onsdagen.

Vanliga frågor om skickade klockaviseringar

Hur använder jag kortet Klockaviseringar har skickats?

Klockaviseringar har skickats fungerar med kortet Klockaviseringar för prenumeranter:
 • Kortet Klockaviseringar för prenumeranter visar hur stor andel av prenumeranterna som klickade på klockan  för att få alla aviseringar från din hela kanal. Det visar också hur många av de prenumeranterna som kan få aviseringar, baserat på deras enhet och deras kontoinställningar.
 • Kortet Klockaviseringar har skickats visar hur många tittare som fick dina klockaviseringar, klickade och tittade på din video. Det här kortet visar också hur många av de prenumeranter du hade när du publicerade videon som kunde ta emot en klockavisering.

Hur skiljer sig min klickfrekvens för aviseringar från min klickfrekvens för miniatyrer?

Klickfrekvensen för aviseringar visar hur många tittare som har sett en klockavisering för din video och klickat på den. Klickfrekvensen för miniatyrer visar hur många tittare som har sett din videominiatyr på YouTube och klickat på den. Ta reda på mer om dina exponeringar och din klickfrekvens.

Varför är min klickfrekvens för aviseringar lägre än min klickfrekvens för exponeringar?

Det är ofta så att klickfrekvensen för aviseringar är lägre än klickfrekvensen för exponeringar.
Personer får aviseringar under dagens gång och kan inte alltid titta på videor. De kanske är på jobbet eller lagar middag. Klickfrekvensen för exponeringar baseras på aktivitet på YouTube. Den visar hur personer beter sig som just då aktivt letar efter något på YouTube att titta på, snarare än personer som kanske är upptagna med något helt annat.
Varför skickades inte alla mina aviseringar?
Här är de vanligaste orsakerna till att du inte når 100 % för Klockaviseringar har skickats
 • kanalen hade redan skickat det maximala antalet på tre videoaviseringar inom en viss 24-timmarsperiod
 • du hade publicerat fler än tre videor på kort tid
 • ditt antal prenumeranter ändrades betydligt under de senaste 24 timmarna Läs mer.
 • du ändrade integritetsinställningarna för videon innan alla aviseringar hade skickats
 • du hoppade över aviseringar för den här videon.
Hur påverkar förändringar i mitt antal prenumeranter min procent för Klockaviseringar har skickats?
Det är normalt att antalet prenumeranter ändras ofta. Om antalet prenumeranter av någon anledning ändras betydligt precis innan du publicerar en video kan det ge en procent på mindre än 100 % för Klockaviseringar har skickats.
I de här fallen meddelar vi alla kvalificerade prenumeranter men kortet kan visa mindre än 100 % på grund av rapporteringsfördröjningar.

Jag ligger under det intervall som är vanligt på YouTube för klickfrekvens för aviseringar. Är det dåligt?

Det finns många faktorer som påverkar om en prenumerant klickar och öppnar en avisering. Det kan bero på tiden på dagen, vad de håller på med och så vidare.
Många kanaler faller inte inom det här intervallet och presterar ändå bra. Aviseringar är bara en av många trafikkällor för visningar. Andra källor är Kommer härnäst, Hem, sökningar, externa källor och prenumerationsflödet. Olika kanaler får olika procentandelar trafik från olika trafikkällor.

Kan jag visa gångna tidsperioder på kortet Kortaviseringar har skickats?

Tidigare värden är inte tillgängliga för kortet Klockaviseringar har skickats. Om du ändrar datumintervallet i YouTube Analytics förblir värdena på kortet desamma.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?