Dữ liệu của bạn trong YouTube

Bạn có thể quản lý và tìm hiểu thêm về quyền kiểm soát và tùy chọn cài đặt bảo mật của mình trong phần "Dữ liệu của bạn trong YouTube". Trang này trình bày tóm tắt về dữ liệu hoạt động và nội dung của bạn, tùy chọn cài đặt quản lý dữ liệu này, cũng như thông tin về cách chúng tôi sử dụng dữ liệu để cải thiện trải nghiệm của bạn trên YouTube.

Lưu ý: Tính năng này hiện chỉ hoạt động trên máy tính để bàn và web di động.

Cách truy cập vào phần “Dữ liệu của bạn trong YouTube”:

  1. Đăng nhập vào YouTube.
  2. Chọn ảnh hồ sơ của bạn .
  3. Chọn “Dữ liệu của bạn trong YouTube”​.

Trong mục "Dữ liệu của bạn trong YouTube", bạn có thể tìm hiểu thêm về cách quản lý:

Tìm hiểu thêm về cách dữ liệu giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm của bạn trên YouTube.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?