Dowiedz się, skąd pochodzą Twoje przychody

Karta Przychody w YouTube Analytics pokazuje, które filmy przynoszą największe zyski. Pokazuje też, jakie typy przychodów najlepiej sprawdzają się w przypadku Twoich treści.

Możesz zarabiać w YouTube dzięki przychodom z reklam, Superczatu, YouTube Premium, wspierania kanału i ze sprzedaży gadżetów. Dowiedz się więcej o sposobach zarabiania w YouTube.

Sprawdzanie najpopularniejszych źródeł przychodów

  1. Zaloguj się w YouTube Studio.
  2. Wybierz Statystyki w menu po lewej stronie.
  3. Z górnego menu wybierz opcję Przychody.

Najlepiej zarabiające filmy

Raport Najlepiej zarabiające filmy pokazuje, które filmy przyniosły największe zyski. Szacunkowe zarobki z tych filmów będą wyświetlane w raporcie.

Źródła przychodów

Raport Źródła przychodów zawiera zestawienie szacunkowych przychodów z poszczególnych źródeł.

Typ reklamy

Raport Typ reklamy pokazuje, jaki procent przychodów z reklam pochodzi z poszczególnych typów reklam. Więcej informacji o typach reklam dostępnych w YouTube

Dane, które warto znać

Średni czas oglądania Szacowany średni czas oglądania na wyświetlenie dla wybranego filmu i okresu.
Szacowane odtworzenia generujące przychody Odtworzenie generujące przychody ma miejsce, jeśli widz obejrzy Twój film („wyświetlenie”) i zobaczy przynajmniej jedną reklamę lub jeśli przerwie oglądanie w trakcie reklamy przed filmem i w ogóle nie zacznie oglądać Twojego filmu („porzucenie”).
CPM wg odtworzeń Szacowany średni przychód brutto na tysiąc odtworzeń, w których pojawia się co najmniej jedna reklama.
Transakcje Liczba transakcji pochodzących z płatnych treści lub Superczatu w wybranym okresie i regionie.
Obejrzenia Liczba prawidłowych wyświetleń Twoich kanałów lub filmów.
Czas oglądania (w minutach) Czas poświęcony przez widza na oglądanie filmu. Pozwala odróżnić materiały, które widzowie faktycznie oglądają, od tych, które klikają, po czym porzucają.
Twoje szacunkowe przychody z reklam Szacunkowe przychody z reklam AdSense i DoubleClick w wybranym okresie i regionie. Ta kwota nie obejmuje przychodów z reklam sprzedawanych przez partnerów.
Twoje szacunkowe przychody Łączne szacunkowe przychody (netto) uzyskane ze wszystkich sprzedanych przez Google reklam oraz transakcji w wybranym okresie i regionie.
Twoje przychody na jedną transakcję Średnia kwota transakcji związanej z płatnymi treściami lub Superczatem w wybranym okresie i regionie.
Twoje przychody z transakcji Szacowane przychody netto z transakcji, takich jak zakup płatnych treści i Superczatów, po odjęciu wszelkich zwrotów naliczanych przez partnerów w wybranym okresie i regionie.
Twoje przychody z YouTube Premium Szacunkowe przychody z YouTube Premium w wybranym okresie i regionie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?