מידע על מקורות ההכנסה שלכם

בכרטיסייה הכנסות ב-YouTube Analytics תוכלו לראות אילו מהסרטונים שלכם מניבים את הרווחים הגבוהים ביותר. כמו כן, מוצגים בה סוגי ההכנסה הרווחיים ביותר עבור התוכן הספציפי שלכם.

אפשר להרוויח כסף ב-YouTube מהכנסות ממודעות, מ-Super Chat, מ-‏YouTube Premium, ממועדון החברים של הערוץ, ממוצרי מרצ'נדייז ומ-FameBit. למידע נוסף על הדרכים להרוויח כסף ב-YouTube.

הצגת מקורות ההכנסה המובילים

  1. נכנסים לגרסת הבטא של YouTube Studio.
  2. מהתפריט הימני, בוחרים באפשרות Analytics.
  3. מהתפריט העליון, בוחרים בכרטיסייה הכנסות.

הסרטונים הרווחיים ביותר

הדוח 'הסרטונים הרווחיים ביותר' מראה אילו מהסרטונים הניבו את הרווחים הגבוהים ביותר. בדוח יוצגו הרווחים המשוערים מהסרטונים האלה.

מקורות הכנסה

הדוח 'מקורות הכנסה' מציג פירוט של ההכנסה המשוערת שהתקבלה מכל מקור הכנסה.

סוג מודעה

הדוח 'סוג מודעה' מראה איזה אחוז מההכנסות ממודעות מגיע מכל סוג מודעה. למידע נוסף על סוגי המודעות הזמינים ב-YouTube.

מדדים שכדאי להכיר

משך צפייה ממוצע ממוצע משוער של מספר הדקות שנצפו בכל צפייה בסרטון ובטווח התאריכים שנבחרו.
מספר משוער של הפעלות שמייצרות רווח ממוצע משוער של מספר הדקות שנצפו בכל צפייה בסרטון ובטווח התאריכים שנבחרו.
עלות לאלף חשיפות המבוססת על הפעלה ההכנסה הממוצעת המשוערת (ברוטו) לאלף הפעלות, שבהן מוצגת מודעה אחת או מוצגות מספר מודעות.
עסקאות מספר העסקאות שמקורן בתוכן בתשלום או בהודעות Super Chat בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
צפיות מספר הצפיות החוקיות בערוצים או בסרטונים שלכם.
זמן צפייה (דקות) משך זמן הצפייה של צופה בסרטון. המידע הזה עוזר להבין באיזה תוכן הצופים צפו במלואו (בניגוד לסרטונים שעליהם לחצו מבלי לצפות בהם עד הסוף).
אומדן ההכנסות ממודעות ההכנסות המשוערות ממודעות AdSense ו-DoubleClick בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו. המספר הזה אינו כולל הכנסות ממודעות שנמכרות על ידי שותפים.
אומדן ההכנסות סך כל ההכנסות המשוערות (נטו) מכל המודעות שנמכרו והעסקאות שבוצעו על ידי Google באזור ובטווח התאריכים שנבחרו.
הכנסה לכל עסקה סכום ממוצע של עסקה שהתקבל מתוכן בתשלום או מהודעות Super Chat בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
ההכנסות מעסקאות ההכנסות המשוערות (נטו) מעסקאות, למשל: מתוכן בתשלום ומהודעות Super Chat, בניכוי ההחזרים הכספיים לשותפים בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
הכנסה מ-YouTube Premium ההכנסות המשוערות מ-YouTube Premium בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?