Zjištění původu tržeb

Karta Tržby v nástroji YouTube Analytics uvádí, která videa přinášejí největší zisk. Také ukazuje, které typy tržeb jsou pro váš obsah nejziskovější.

Na YouTube můžete vydělávat peníze prostřednictvím tržeb z reklam, tržeb ze Superchatu, tržeb ze služby YouTube Premium, tržeb ze členství v kanálu, tržeb z prodeje zboží a ze služby FameBit. Další informace o způsobech, jak vydělávat peníze na YouTube.

Zobrazení nejlepších zdrojů tržeb

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V levé nabídce vyberte možnost Analytics.
  3. V horní nabídce vyberte možnost Tržby.

Nejziskovější videa

Přehled nejziskovějších videí uvádí, která videa vydělala nejvíce peněz. V přehledu jsou zobrazeny odhadované příjmy z těchto videí.

Zdroje tržeb

Přehled zdrojů tržeb poskytuje údaje o tom, jaká část odhadovaných tržeb pochází z konkrétních zdrojů tržeb.

Typ reklamy

Přehled Typ reklamy uvádí, jaké procento tržeb z reklamy pochází z konkrétních typů reklamy. Další informace o typech reklam dostupných na YouTube

Metriky, které byste měli znát

Průměrná doba sledování Odhad průměrné doby sledování při jednom zhlédnutí pro vybrané video a časové období.
Odhad zpeněžených přehrání Ke zpeněženému přehrání dojde, pokud divák přehraje vaše video (zhlédnutí) a zobrazí se mu alespoň jedna reklama nebo pokud divák přehrávání ukončí během reklamy před videem (pre-roll), aniž by dospěl k vašemu videu (opuštění).
CPM podle počtu přehrávání

Odhadovaná průměrná hrubá tržba na tisíc přehrání, kde je zobrazena jedna nebo více reklam.

RPM Příjmy na 1000 zhlédnutí; částka, kterou jste si vydělali z různých zdrojů tržeb v přepočtu na 1000 zhlédnutí videa. RPM se počítá jako podíl celkových tržeb a celkového počtu zhlédnutí krát 1000. 
Transakce Počet transakcí z placeného obsahu nebo Superchatu za vybrané časové období a oblast.
Zhlédnutí Počet opravdových zhlédnutí vašich kanálů nebo videí.
Doba sledování (v minutách) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Vaše odhadované tržby z reklam Odhadované tržby z reklam AdSense a DoubleClick ve zvoleném časovém období a oblasti. Tato hodnota nezahrnuje tržby z reklam prodaných partnery.
Vaše odhadované tržby Celkové odhadované tržby (čisté tržby) ze všech transakcí a reklam nabízených společností Google ve vybraném časovém rozmezí a v zadané oblasti.
Vaše tržby za transakci Průměrná částka transakce z placeného obsahu nebo Superchatu za vybrané období a oblast.
Vaše tržby z transakcí Odhadované čisté tržby z transakcí, například z placeného obsahu nebo Superchatu, ponížené o případné vrácené platby účtované partnery za vybrané období a oblast.
Vaše tržby ze služby YouTube Premium Odhadované tržby ze služby YouTube Premium ve zvoleném časovém období a oblasti.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?