Se hur mycket pengar du har tjänat på YouTube

Du kan se dina uppskattade intäkter på fliken Intäkter i YouTube Analytics. Dina slutförda intäkter visas i AdSense.

Se dina uppskattade intäkter

  1. Logga in på YouTube Studio-betan.
  2. I menyn till vänster väljer du Analytics.
  3. I menyn högst upp väljer du Intäkter.

Beräknade intäkter per månad

Du kan använda rapporten Beräknade intäkter per månad för att få en uppfattning om hur dina uppskattade intäkter har förändrats över tid.

Transaktionsintäkter

Du kan använda rapporten Transaktionsintäkter för att få en översikt över dina uppskattade intäkter som härrör specifikt från transaktioner från kanalmedlemskap och produkter.

Se dina slutförda intäkter

Slutförda YouTube-intäkter visas på AdSense-kontot.

  1. Logga in på ditt AdSense-konto.
  2. Till vänster väljer du Inställningar och sedan Betalningar.
  3. Här visas dina totala intäkter för den valda tidsperioden och de senaste transaktionerna.

Om slutförda intäkter

De slutförda intäkterna överförs till AdSense ungefär halvvägs in i följande månad. Intäkter från juni överförs alltså till AdSense i mitten av juli.

Slutförda YouTube-intäkter från föregående månad läggs till i AdSense-kontosaldot mellan den 10:e och den 14:e i månaden. De betalas ut om ditt totala saldo har nått utbetalningsgränsen och det inte finns några spärrar på kontot. Läs mer om AdSense-betalningar i hjälpcentret för AdSense.

Beräknade intäkter jämfört med slutförda intäkter

De beräknade intäkterna i YouTube Analytics kan skilja sig från de slutförda betalningarna, beroende på olika justeringar som gjorts. I slutet av varje månad granskas och ändras siffrorna så att de stämmer. De beräknade intäkterna omfattar inte annonser som sålts och visats via partner. Om du har frågor kan du kontakta den som ansvarar för ditt partnerkonto.

Mätvärden att känna till

Genomsnittlig visningslängd Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.
Uppskattning av intäktsgenererande uppspelningar En intäktsgenererande uppspelning är när en användare tittar på din video (en visning) och minst en annons visas. Det kan även vara när en användare slutar titta under pre-roll-annonsen utan att komma fram till videon (ett avhopp).
Uppspelningsbaserad CPM Uppskattad genomsnittlig bruttointäkt per tusen uppspelningar där en eller flera annonser visas.
Transaktioner Antal transaktioner från betalinnehåll eller Superchatt för det valda datumintervallet och området.
Visningar Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.
Visningstid (minuter) Den tid som en tittare har tittat på en video. Det ger dig en bättre överblick över vilket innehåll användarna verkligen tittar på, och vilket innehåll de klickar på men sedan lämnar.
Dina beräknade annonsintäkter Uppskattade intäkter från AdSense- och DoubleClick-annonser för det valda datumintervallet och området. I det här beloppet ingår inte intäkter från annonser som sålts av våra partner.
Dina beräknade intäkter Totala uppskattade intäkter (nettointäkt) från alla transaktioner och annonser som sålts av Google för det valda datumintervallet och området.
Dina intäkter per transaktion Genomsnittligt antal transaktioner från betalinnehåll eller Superchatt för det valda datumintervallet och området.
Dina transaktionsintäkter Uppskattade nettointäkter från transaktioner, till exempel betalinnehåll och Superchatt, minus eventuella partneråterbetalningar för det valda datumintervallet och området.
Intäkter från YouTube Premium Uppskattade intäkter från YouTube Premium för det valda datumintervallet och området.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?