הצגת הסכום שהרווחתם ב-YouTube

הרווחים המשוערים שלכם מוצגים בכרטיסייה הכנסות ב-YouTube Analytics. הרווחים הסופיים מופיעים ב-AdSense.

הצגת הרווחים המשוערים

  1. נכנסים לגרסת הבטא של YouTube Studio.
  2. מהתפריט הימני, בוחרים באפשרות Analytics.
  3. מהתפריט העליון, בוחרים בכרטיסייה הכנסות.

הכנסות חודשיות משוערות

הדוח 'הכנסות חודשיות משוערות' יראה לכם את השינוי ברווחים המשוערים שלכם לאורך זמן.

הכנסות מעסקאות

הדוח 'הכנסות מעסקאות' מספק סקירה כללית של הרווחים המשוערים לפי פילוח ספציפי לעסקאות של מועדון החברים של הערוץ ושל מוצרי מרצ'נדייז.

הצגת הרווחים הסופיים

פירוט הרווחים הסופיים ב-YouTube מוצג בחשבון AdSense.

  1. היכנס לחשבון AdSense שלך.
  2. בצד ימין בחר בהגדרות > תשלומים
  3. תוכל להציג את סך הרווחים בתקופה שנבחרה ואת העסקאות שבוצעו לאחרונה.

מידע על הרווחים הסופיים

הרווחים הסופיים מועברים ל-AdSense רק באמצע החודש העוקב (כלומר, הרווחים שנצברו ביוני יועברו ל-AdSense באמצע יולי).

הרווחים הסופיים ב-YouTube עבור החודש הקודם מתווספים ליתרת חשבון AdSense בין 10 ל-14 בחודש. הם משולמים באותו חודש, בתנאי שהיתרה הכוללת שלכם הגיעה לסף המוגדר לקבלת התשלום ושאין השהיות תשלומים. מידע נוסף על התשלומים ב-AdSense אפשר למצוא במרכז העזרה של AdSense.

רווחים משוערים לעומת רווחים סופיים

ההכנסה המשוערת המוצגת ב-YouTube Analytics עשויה להיות שונה מהתשלומים הסופיים בגלל התאמות שונות שאנו מבצעים. התשלומים המתקבלים בסוף החודש הם לאחר ביצוע התאמות אלה. ההכנסה המשוערת אינה כוללת הכנסה ממודעות שנמכרו או הוצגו על ידי שותפים (בשאלות ניתן לפנות למנהל השותפים).

מדדים שכדאי להכיר

משך צפייה ממוצע ממוצע משוער של מספר הדקות שנצפו בכל צפייה בסרטון ובטווח התאריכים שנבחרו.
מספר משוער של הפעלות שמייצרות רווח הפעלה למונטיזציה היא מצב שבו משתמש צופה בסרטון שלכם (כלומר 'צפייה') ומוצגת לו לפחות חשיפה אחת של מודעה, או כאשר הוא מפסיק לצפות במודעה לפני סרטון וכלל אינו מגיע לראות את הסרטון (כלומר 'נטישה').
עלות לאלף חשיפות המבוססת על הפעלה ההכנסה הממוצעת המשוערת (ברוטו) לאלף הפעלות, שבהן מוצגת מודעה אחת או מוצגות מספר מודעות.
עסקאות מספר העסקאות שמקורן בתוכן בתשלום או בהודעות Super Chat בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
צפיות מספר הצפיות החוקיות בערוצים או בסרטונים שלכם.
זמן צפייה (דקות) משך זמן הצפייה של צופה בסרטון. המידע הזה עוזר להבין באיזה תוכן הצופים צפו במלואו (בניגוד לסרטונים שעליהם לחצו מבלי לצפות בהם עד הסוף).
אומדן ההכנסות ממודעות ההכנסות המשוערות ממודעות AdSense ו-DoubleClick בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו. המספר הזה אינו כולל הכנסות ממודעות שנמכרות על ידי שותפים.
אומדן ההכנסות סך כל ההכנסות המשוערות (נטו) מכל המודעות שנמכרו והעסקאות שבוצעו על ידי Google באזור ובטווח התאריכים שנבחרו.
הכנסה לכל עסקה סכום ממוצע של עסקה שהתקבל מתוכן בתשלום או מהודעות Super Chat בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
ההכנסות מעסקאות ההכנסות המשוערות (נטו) מעסקאות, למשל: מתוכן בתשלום ומהודעות Super Chat, בניכוי ההחזרים הכספיים לשותפים בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
הכנסה מ-YouTube Premium ההכנסות המשוערות מ-YouTube Premium בטווח התאריכים ובאזור שנבחרו.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?