Xem số lượt hiển thị và tỷ lệ nhấp

Bạn có thể sử dụng thẻ Nội dung (hoặc thẻ Phạm vi tiếp cận ở cấp độ video) trong YouTube Analytics để nắm được lưu lượng truy cập của video. Bạn có thể biết số lần hình thu nhỏ video xuất hiện trên YouTube và quá trình chuyển đổi từ số lượt hiển thị hình thu nhỏ thành số lượt xem và thời gian xem. Tìm hiểu thêm các mẹo khai thác dữ liệu về số lượt hiển thị và tỷ lệ nhấp.

Xem dữ liệu về số lượt hiển thị và tỷ lệ nhấp

 1. Đăng nhập vào YouTube Studio.
 2. Trong trình đơn bên trái, hãy chọn Số liệu phân tích.
 3. Trong trình đơn trên cùng, hãy chọn Nội dung.

Số lượt hiển thị và cách chỉ số này đã tạo ra thời gian xem

Trong thẻ Tất cả, bạn có thể xem báo cáo "Số lượt hiển thị và cách chỉ số này đã tạo ra thời gian xem", trong đó có thông tin trực quan về số lượt hiển thị hình thu nhỏ đã tạo ra lượt xem và thời gian xem. Bạn cũng có thể thấy tỷ lệ phần trăm lượt hiển thị xuất phát từ việc YouTube đề xuất video của bạn cho người xem.

""

Lưu ý: Có thể có sự chênh lệch giữa chỉ số trên thẻ chỉ số chính và trên báo cáo "Số lượt hiển thị và cách chỉ số này đã tạo ra thời gian xem". Sự chênh lệch đó là do dữ liệu trong thẻ chỉ số chính được cập nhật thường xuyên hơn.

Trong các thẻ Video, Video ngắn, Video phát trực tiếp và Bài đăng, thẻ chỉ số chính cung cấp cho bạn thông tin tổng quan về số lượt hiển thị. Thẻ này cũng cung cấp thông tin về số lượt xem, tỷ lệ nhấp, thời lượng xem trung bình, cũng như các thông tin đối với Video ngắn như số người đăng ký, số lượt thích và số lượt chia sẻ. Những dữ liệu này sẽ bắt đầu xuất hiện trong vài giờ sau khi bạn xuất bản nội dung.

Lượt hiển thị được tính trên những nơi nào?

Lượt hiển thị được tính nếu hình thu nhỏ xuất hiện lâu hơn 1 giây và ít nhất 50% diện tích hình thu nhỏ xuất hiện trên màn hình. Dưới đây là thông tin chi tiết về những trường hợp lượt hiển thị được tính.

Lượt hiển thị được tính trên:

Lượt hiển thị không được tính trên:

 • YouTube trên máy tính, TV, máy chơi trò chơi, thiết bị Android, iPhone và iPad
 • Phần Tìm kiếm trên YouTube
 • Trang chủ YouTube (bao gồm cả phần tự động phát)
 • Các trang video trên YouTube (Kênh đăng ký, Thịnh hành, Video đã xem, Xem sau)
 • Phần đề xuất video "Tiếp theo" ở bên phải trình phát video (bao gồm cả video tự động phát)
 • Danh sách phát
 • Các trang web và ứng dụng bên ngoài (ví dụ: đường liên kết và video nhúng bên ngoài trang web YouTube)
 • Trang web YouTube dành cho thiết bị di động
 • Ứng dụng YouTube Kids
 • Ứng dụng YouTube Music
 • Nội dung trong trình phát video (ví dụ như các thẻ hoặc màn hình kết thúc)
 • Email hoặc thông báo
 • Video phát trong một thẻ ở chế độ nền (người xem không thấy hình thu nhỏ)
 • Video có hình thu nhỏ xuất hiện dưới 50% diện tích hoặc dưới 1 giây
 • Quảng cáo khám phá video TrueView

Các chỉ số cần biết

Số lượt hiển thị Số lần hình thu nhỏ xuất hiện trên YouTube để giới thiệu video cho người xem, tính theo số lượt hiển thị được ghi nhận.
Tỷ lệ nhấp của số lượt hiển thị Tần suất người dùng xem video sau khi thấy hình thu nhỏ.
Số người xem riêng biệt Số lượng người ước tính đã xem nội dung của bạn trong phạm vi ngày đã chọn.
Số lượt xem Số lượt xem hợp lệ của kênh hoặc video của bạn.
Lượt xem từ số lượt hiển thị Số lượt xem do các lượt hiển thị tạo ra trong phạm vi ngày đã chọn.
Thời gian xem (giờ) Thời lượng mà người xem đã xem video của bạn.
Thời gian xem từ số lượt hiển thị Thời gian xem do các lượt hiển thị tạo ra trong phạm vi ngày đã chọn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
false
true
true
59
false
false