Kontrola zobrazení a miery prekliknutí

Ak chcete pochopiť návštevnosť svojho videa, použite kartu Dosah v analytike na YouTube. Pomôže vám zistiť, koľkokrát sa na YouTube zobrazili miniatúry vášho videa a ako sa tieto zobrazenia miniatúr zmenili na zhliadnutia a celkovú dobu pozerania. Prečítajte si ďalšie tipy, ako môžete používať údaje o zobrazeniach a miere prekliknutí.

Prístup k údajom o zobrazeniach a miere prekliknutí

 1. Prihláste sa do Štúdia YouTube.
 2. V ľavej ponuke vyberte položku Analytika.
 3. Hore na stránke vyberte Dosah.

Karta kľúčových metrík hore na karte Dosah poskytuje prehľad zobrazení, miery prekliknutí, zhliadnutí a jedinečných divákov v priebehu času. Tieto údaje sú k dispozícii niekoľkých hodín od zverejnenia videa.

Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania

Prehľad „Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania“ vám poskytne predstavu o tom, ako zobrazenia miniatúry viedli k zhliadnutiam a celkovej dobe pozerania. Umožní vám tiež zistiť, aké percento zobrazení pochádzalo z odporúčaní vašich videí divákom na YouTube.

Impressions and how they led to watch time funnel

Poznámka: Môžete si všimnúť rozdiel v metrikách medzi kartou kľúčových metrík a prehľadom „Zobrazenia a ako viedli k celkovej dobe pozerania“. Je to preto, že údaje na karte kľúčových metrík sa aktualizujú častejšie a ponúkajú aktuálnejšie informácie.

Informácie o zobrazeniach a miere prekliknutí

Čo sú zobrazenia?

Za zobrazenie sa považuje každé zobrazenie miniatúry videa niekomu na YouTube. Zobrazenia sa započítavajú len vtedy, ak sa miniatúra zobrazila na viac ako sekundu a ak divák mohol na obrazovke vidieť minimálne 50 % miniatúry.

Zobrazenia sa tiež započítavajú iba vtedy, keď sa miniatúra zobrazí na určitých miestach. Zobrazenia sa napríklad započítajú, keď sa miniatúra zobrazí vo výsledkoch vyhľadávania na YouTube, ale nie vtedy, ak sa miniatúra zobrazí na inom webe. Nižšie sú uvedené podrobnosti o tom, kde sa započítavajú zobrazenia.

Kde sa započítavajú zobrazenia?

Zobrazenia sa započítavajú Zobrazenia sa nezapočítavajú
 • výsledky vyhľadávania;
 • domovská stránka služby YouTube;
 • feedy na YouTube (odbery, populárne, história, pozrieť neskôr);
 • odporúčané „Ďalšie“ napravo od prehrávača videa (vrátane automatického prehrávania);
 • videá v zoznamoch.
 • externé weby a aplikácie (t. j. odkazy a vložený obsah mimo webu youtube.com);
 • mobilný web YouTube;
 • videá v aplikáciách YouTube TV, YouTube Kids, YouTube Music a YouTube Gaming;
 • obsah v prehrávači videí (t. j. na kartách alebo záverečných obrazovkách);
 • videá v e‑mailoch alebo upozorneniach služby;
 • videá, ktoré sa prehrávajú na karte na pozadí (žiadne viditeľné zobrazenie);
 • videá, ktorých miniatúry sú viditeľné na menej ako 50 % a menej ako sekundu;
 • reklamy TrueView video discovery.

Čo je miera prekliknutí?

Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení (CTR) uvádza, aké percento zobrazení viedlo k zhliadnutiam. Táto metrika meria, ako často si diváci pozreli vaše video po tom, čo uvideli jeho miniatúru.

Nezabúdajte, že diváci objavujú vaše videá mnohými spôsobmi a že nie všetky zhliadnutia pochádzajú zo zobrazení. Niektoré zhliadnutia môžu pochádzať z iných zdrojov, ako sú napríklad zhliadnutia na iných weboch.

Miera prekliknutí je často najvyššia hneď po nahraní videa, keďže vtedy vaši najzanietenejší fanúšikovia a odberatelia vidia video na svojej domovskej stránke. Je normálne, ak sa neskôr miera prekliknutí zníži, pretože miniatúra sa zobrazí širšiemu publiku.

Tip: Polovica všetkých kanálov a videí na YouTube dosahuje hodnotu prekliknutí od 2 do 10 %. Nové kanály a videá s menej ako 100 zhliadnutiami môžu mať tento rozsah ešte širší.

Dôležité metriky

Zobrazenia Koľkokrát sa divákom na YouTube zobrazili vaše miniatúry prostredníctvom registrovaných zobrazení.
Miera prekliknutí jednotlivých zobrazení Ako časti si diváci pozreli video po tom, čo uvideli miniatúru.
Jedineční diváci Odhadovaný počet ľudí, ktorí si pozreli váš obsah vo vybratom období.
Zhliadnutia Počet legitímnych zhliadnutí pre vaše kanály alebo videá.
Zhliadnutia pochádzajúce zo zobrazení Zhliadnutia pochádzajúce zo zobrazení vo vybratom období.
Celková doba pozerania (minúty) Ako dlho divák pozeral video. Vďaka tomu môžete zistiť, aký obsah diváci skutočne pozerajú (na rozdiel od videí, na ktoré kliknú a následne ich opustia).
Celková doba pozerania pochádzajúca zo zobrazení Celková doba pozerania pochádzajúca zo zobrazení vo vybratom období.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?