Prohlížení počtu zobrazení a míry prokliku

K pochopení návštěvnosti svého videa použijte kartu Zásah v nástroji YouTube Analytics. Zjistěte, kolikrát byly na YouTube zobrazeny miniatury vašich videí a jak se tato zobrazení miniatur projevila na počtu zhlédnutí a celkové době sledování. Další tipy k využívání údajů o zobrazeních a míře prokliku.

Přístup k údajům o zobrazeních a míře prokliku

 1. Přihlaste se do Studia YouTube.
 2. V levé nabídce vyberte možnost Analytics.
 3. V horní části stránky vyberte možnost Zásah.

Karta s hlavními metrikami v horní části karty Zásah nabízí přehled o zobrazeních, míře prokliku, počtu zhlédnutí a jedinečných divácích v průběhu času. Tato data jsou k dispozici během několika hodin od zveřejnění videa.

Zobrazení a jejich souvislost s celkovou dobou sledování

Přehled Zobrazení a jejich souvislost s celkovou dobou sledování vám poskytne vizuální informaci o tom, jak zobrazení vašich miniatur vedlo ke zhlédnutím a době sledování. Můžete také zjistit, kolik procent zobrazení pochází z toho, jak YouTube doporučuje vaše videa divákům.

Impressions and how they led to watch time funnel

Poznámka: Mezi kartou klíčových metrik a grafem „Zobrazení a jejich souvislost s celkovou dobou sledování“ můžete zaznamenat rozdíl v metrikách. Je to z důvodu toho, že data karty klíčových metrik jsou aktualizována častěji a poskytují aktuálnější údaje.

Informace o zobrazeních a míře prokliku

Co jsou zobrazení?

Zobrazení se započítává pokaždé, když se někomu na YouTube zobrazí miniatura videa. Zobrazení se započítá pouze tehdy, pokud je miniatura zobrazena déle než jednu sekundu a divákovi se na obrazovce zobrazuje alespoň 50 % miniatury.

Zobrazení se navíc započítají pouze v případě, že se vaše miniatura zobrazí na určitých místech. Zobrazení se například započítá, když se vaše miniatura zobrazí ve výsledcích vyhledávání na YouTube, ale nikoli při zobrazení na jiném webu. Podrobnosti o tom, kde se zobrazení započítají, naleznete níže.

Kde se zobrazení započítají?

Zobrazení se započítají Zobrazení se nezapočítají
 • výsledky vyhledávání
 • domovská stránka YouTube
 • kanály YouTube (odběry, trendy, historie, stránka Přehrát později)
 • doporučení „Další“ napravo od přehrávače videí (zahrnuje automatické přehrávání)
 • videa v seznamech videí
 • externí webové stránky a aplikace (tzn. odkazy a videa vložená mimo web youtube.com)
 • webové stránky YouTube pro mobily a tablety
 • videa v aplikacích YouTube TV, YouTube Kids, YouTube Music a YouTube Gaming
 • obsah v přehrávači videa (tzn. na kartách či závěrečných obrazovkách)
 • videa v e-mailu nebo oznámeních push
 • videa přehrávaná na pozadí (bez viditelného zobrazení)
 • videa, jejichž miniatury jsou viditelné na méně než 50 % nebo jsou viditelné po dobu kratší než jedna sekunda
 • reklamy TrueView video discovery

Co je míra prokliku (CTR)?

Míra prokliku po zobrazení, neboli CTR, udává, kolik procent vašich zobrazení vedlo ke zhlédnutím. Tento údaj měří, jak často diváci vaše video po zobrazení jeho miniatury opravdu sledovali.

Nezapomeňte, že diváci vaše videa objevují mnoha způsoby a ne všechna zhlédnutí pocházejí ze zobrazení. Některá zhlédnutí mohou pocházet z jiných zdrojů, například zhlédnutí na jiných webech.

Míra prokliku je zpravidla nejvyšší ihned po nahrání videa, protože vaši nejvěrnější fanoušci a odběratelé uvidí video na své domovské stránce. Je běžné, že později míra prokliku poklesne, protože miniaturu videa uvidí širší publikum.

Tip: Polovina všech kanálů a videí na YouTube má míru prokliku mezi 2 a 10 %. U nových videí nebo kanálů nebo u videí s méně než 100 zhlédnutími je možné sledovat ještě větší rozsah.

Metriky, které byste měli znát

Zobrazení Kolikrát byly divákům na YouTube zobrazeny vaše miniatury prostřednictvím registrovaných zobrazení.
Míra prokliku u zobrazení Jak často diváci po zhlédnutí miniatury přehráli video.
Jedineční diváci Odhadovaný počet lidí, kteří sledovali váš obsah v daném časovém rozmezí.
Zhlédnutí Počet opravdových zhlédnutí vašich kanálů nebo videí.
Zhlédnutí ze zobrazení Zhlédnutí ze zobrazení ve zvoleném časovém období.
Doba sledování (min) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Celková doba sledování ze zobrazení Doba sledování ze zobrazení ve zvoleném časovém období.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?