Pažinkite auditoriją

Iš „YouTube Analytics“ skirtuko Auditorija sužinosite, kas žiūri jūsų vaizdo įrašus. Galite sužinoti, iš kur yra diduma žiūrinčiųjų, kokiomis kalbomis jie kalba, kuriai amžiaus grupei priskiriami ir kokios lyties žmonės žiūri dažniausiai. Šie duomenys pagrįsti prenumeruojančių ir neprenumeruojančių žiūrinčiųjų, naudojančių bet kokius įrenginius, skaičiumi „YouTube“.

Pagal numatytuosius nustatymus skirtuke Auditorija pateikiami unikalūs žiūrintieji, vidutinis vienam žiūrinčiajam tenkantis peržiūrų skaičius ir prenumeratoriai. Kartu ši metrika leidžia įsivaizduoti auditorijos dydį ir jos įsitraukimo lygį.

Pastaba: kai kurie duomenys, kaip antai geografinė vietovė, srauto šaltiniai arba lytis, „YouTube Analytics“ gali būti riboti.

Auditorijos ataskaitų peržiūra

Sužinokite apie viso kanalo auditoriją arba iš pradžių pasirinkite konkretų vaizdo įrašą.

  1. Prisijunkite prie „YouTube Studio“.
  2. Kairiajame meniu pasirinkite Analizė.
  3. Viršutiniame meniu pasirinkite Auditorija.

Aktyviausios šalys

Aktyviausių šalių ataskaitoje pateikiama, kurioms šalims tenka didžiausias kanalo arba konkretaus pasirinkto vaizdo įrašo žiūrėjimo laikas. Iš to galite sužinoti, kurie pasaulio kraštai labiausiai domisi jūsų turiniu.

Populiariausios subtitrų kalbos

Iš populiariausių subtitrų kalbų ataskaitos sužinosite, kiek žiūrinčiųjų žiūri skirtingomis kalbomis. Prieš spustelėdami ataskaitą matysite, koks žiūrėjimo laiko procentas tenka kiekvienai subtitrų kalbai.

Galite matyti ir žymą „Be subtitrų“. Tai naudotojai, kurie nenaudoja subtitrų. Tokia žyma galima, kai žiūrintieji moka vaizdo įrašo originalo kalbą arba nėra subtitrų jų kalba.

Lytis

Lyčių ataskaitoje pateikiamas auditorijos pasiskirstymas pagal lytį.

Amžius

Amžiaus ataskaitoje pateikiama, kurioms amžiaus grupėms tenka didžiausia žiūrėjimo laiko dalis.

Kada jūsų žiūrintieji lankosi „YouTube“

Šioje ataskaitoje rodoma, kada jūsų žiūrintieji naršė „YouTube“ per pastarąsias 28 dienas. Galite ją pasitelkti burdami savo bendruomenę, siekdami suprasti, kada planuoti premjerą arba kitą tiesioginį srautą.

Kiti vaizdo įrašai, kuriuos žiūrėjo jūsų auditorija

Ši ataskaita parodo kiek kitų, ne jūsų kanalo vaizdo įrašų žiūrintieji žiūrėjo per pastarąsias 7 dienas. Galite ją naudoti ieškodami temų naujiems vaizdo įrašams, miniatiūrų idėjų ir bendradarbiavimo galimybių.

DUK

Kodėl nematau jokių duomenų?

Demografiniai duomenys, pavyzdžiui, amžius ir lytis, „YouTube Analytics“ gali būti riboti. Pvz., jei nepakanka duomenų, peržiūrint atskiro vaizdo įrašo arba šalies demografinių duomenų metrikas gali būti rodomas pranešimas.

Privačių ar į sąrašą neįtrauktų vaizdo įrašų atveju demografiniai duomenys nerodomi, neatsižvelgiant į kanalo srauto intensyvumą. Sužinokite daugiau apie ribotus „YouTube Analytics“ duomenis.

Mano vaizdo įrašą žiūrintys žmonės nėra mano tikslinė auditorija. Kaip tai pakeisti?

Palyginę skirtingų vaizdo įrašų auditorijas išsiaiškinkite, kokio tipo turinys domina įvairius žiūrinčiuosius. Galite eksperimentuoti su naujovėmis ir patikrinti, ar žiūrintieji iš tikslinės auditorijos nepradės žiūrėti dažniau.

Sužinokite daugiau, kaip įvertinti auditoriją, užsukę į Kūrėjų akademiją.

Žinotina metrika 

Vidutinė peržiūrėta dalis procentais Vidutinė vaizdo įrašo dalis procentais, peržiūrėta auditorijos per vieną peržiūrą.
Vidutinė peržiūros trukmė Apytikris vidutinis vienai peržiūrai tenkantis žiūrėjimo laikas minutėmis pagal pasirinktą vaizdo įrašą ir dienų seką.
Vidutinis peržiūrų skaičius vienam žiūrinčiajam Vidutinis vienam žiūrinčiajam tenkantis šio vaizdo įrašo peržiūrų skaičius per šį laikotarpį.
Prenumeratoriai Kiek žiūrinčiųjų užsiprenumeravo kanalą.
Unikalūs žiūrintieji Apytikris jūsų turinį per pasirinktą dienų seką žiūrėjusių žmonių skaičius.
Peržiūros Kanalų arba vaizdo įrašų galiojančių peržiūrų skaičius.
Žiūrėjimo laikas (minutėmis) Kiek laiko žiūrintysis žiūrėjo vaizdo įrašą. Iš šių duomenų bus aišku, kurį turinį žiūrintieji tikrai žiūri (skirtingai nuo spustelėtų, o paskui uždarytų vaizdo įrašų).
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?