Informace o publiku

Pomocí karty Publikum v nástroji YouTube Analytics zjistíte, kdo sleduje vaše videa. Můžete se podívat, kde se nachází většina vašich diváků, jakými jazyky hovoří, do kterých věkových skupin patří a které pohlaví vás sleduje nejčastěji. Tyto údaje vycházejí z odběratelů a neodběratelů na YouTube na všech zařízeních.

Ve výchozím nastavení se na kartě Publikum zobrazí počet unikátních diváků, průměrný počet zhlédnutí na diváka a počet odběratelů. Tyto metriky dohromady dávají představu o velikosti publika a míře jeho zapojení.

Upozornění: Některé údaje, například geografická oblast, zdroje návštěvnosti nebo pohlaví mohou být v nástroji YouTube Analytics omezeny.

Zobrazení přehledů publika

Podívejte se na publikum pro celý kanál nebo nejprve vyberte konkrétní video.

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V levé nabídce vyberte možnost Analýzy.
  3. V horní nabídce vyberte možnost Publikum.

Nejlepší země

Přehled nejlepších zemí uvádí, které země mají nejvyšší celkovou dobu sledování kanálu nebo konkrétního vybraného videa. Díky němu zjistíte, které části světa mají největší zájem o obsah.

Nejoblíbenější jazyky titulků

Přehled nejoblíbenějších jazyků titulků uvádí, kolik diváků sleduje v jiných jazycích. Než na přehled kliknete, uvidíte, jaké procento celkové doby sledování pochází z každého jazyka titulků.

Může se také zobrazit zpráva „Žádné titulky“. Ta označuje uživatele, kteří nepoužívají žádné titulky. Může se jednat o diváky, kteří rozumí původnímu jazyku videa, nebo o ty, kteří nemají titulky ve svém jazyce k dispozici.

Pohlaví

Přehled Pohlaví uvádí rozdělení publika podle pohlaví.

Věk

Přehled Věk udává, které věkové kategorie se na celkové době sledování podílí nejvyšší měrou.

Kdy jsou vaši diváci na YouTube

V tomto přehledu si zobrazíte, kdy byli vaši diváci v posledních 28 dnech online na YouTube. Díky němu si budete snadněji budovat komunitu diváků a pochopíte, na kdy naplánovat premiéru nebo příští živý přenos.

Jiná videa, která vaše publikum sledovalo

Z tohoto přehledu zjistíte, jaká jiná videa mimo váš kanál vaši diváci za posledních 7 dnů sledovali. To vám umožní nalézt témata pro nová videa, nápady na název nebo miniaturu a příležitosti ke spolupráci.

Časté dotazy

Proč nevidím žádné údaje?

Demografické údaje, jako věk a pohlaví, mohou být v nástroji YouTube Analytics omezeny. Například se může zobrazit zpráva při zobrazení demografických metrik jednotlivého videa nebo země, pokud neexistuje dostatečné množství údajů.

U soukromých a neveřejných videí se demografické údaje nezobrazí nikdy, nehledě na návštěvnost kanálu. Podívejte se na další informace o omezeném množství údajů v Nástroji YouTube Analytics.

Lidé, kteří sledují video, nejsou cílovým publikem. Jak to změním?

Porovnejte publika různých videí a zjistěte, jaké typy obsahu jsou zajímavé pro různé diváky. Můžete experimentovat s něčím novým a zjistit, zda diváci v cílovém publiku začnou sledovat více.

Podívejte se na další informace o zhodnocení publika v Akademii pro autory.

Metriky, které byste měli znát 

Průměrný zhlédnutý procentní podíl Průměrný procentní podíl videa, který vaše publikum zhlédne na jedno zobrazení.
Průměrná doba sledování Odhad průměrné doby sledování při jednom zhlédnutí pro vybrané video a časové období.
Průměrný počet zhlédnutí na jednoho diváka Průměrný počet zhlédnutí konkrétního videa jedním divákem v daném časovém období.
Odběratelé Počet diváků, kteří se přihlásili k odběru vašeho kanálu.
Jedineční diváci Odhadovaný počet lidí, kteří sledovali váš obsah v daném časovém rozmezí.
Zhlédnutí Počet opravdových zhlédnutí vašich kanálů nebo videí.
Doba sledování (minuty) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?