Informace o publiku

Pomocí karty Publikum v nástroji YouTube Analytics zjistíte, kdo sleduje vaše videa. Můžete se podívat, kde se nachází většina vašich diváků, jakými jazyky hovoří, do kterých věkových skupin patří a které pohlaví vás sleduje nejčastěji. Tyto údaje vycházejí z odběratelů a neodběratelů na YouTube na všech zařízeních.

Ve výchozím nastavení se na kartě Publikum zobrazuje počet vracejících se a nových diváků, unikátních divákůodběratelů. Tyto metriky dohromady dávají představu o velikosti vašeho publika a míře jeho zapojení.

Upozornění: Některé údaje, například geografická oblast, zdroje návštěvnosti nebo pohlaví mohou být v nástroji YouTube Analytics omezeny.

Zobrazení přehledů publika

Podívejte se na publikum pro celý kanál nebo nejprve vyberte konkrétní video.

  1. Přihlaste se do Studia YouTube.
  2. V levé nabídce vyberte možnost Analýzy.
  3. V horní nabídce vyberte možnost Publikum.

Kdy jsou vaši diváci na YouTube

V tomto přehledu si zobrazíte, kdy byli vaši diváci v posledních 28 dnech online na YouTube. Díky němu si budete snadněji budovat komunitu diváků a pochopíte, na kdy naplánovat premiéru nebo příští živý přenos.

Jiná videa, která vaše publikum sledovalo

Z tohoto přehledu zjistíte, jaká jiná videa mimo váš kanál vaši diváci za posledních 7 dnů sledovali. To vám může pomoci v hledání témat pro nová videa, nápadů na název nebo miniaturu a příležitostí ke spolupráci. Pokud máte oficiální kanál interpreta, neuvidíte videa, ve kterých působíte jako hlavní interpret, a to ani když je video nahráno na jiném kanálu.

Jiné kanály, které vaše publikum sleduje

Tento přehled ukazuje, jaké další kanály vaši diváci v posledních 28 dnech pravidelně sledovali. Můžete tak zjistit, jaké další kanály vaše diváky zajímají, a objevovat příležitosti ke spolupráci.

Popularita v zemích

Přehled Popularita v zemích uvádí, které země mají nejvyšší celkovou dobu sledování kanálu nebo konkrétního vybraného videa. Díky němu zjistíte, ve kterých částech světa je zájem o váš obsah největší.

Skupiny podle věku a pohlaví

Přehled „Skupiny podle věku a pohlaví“ udává, které věkové kategorie se na celkové době sledování podílí nejvyšší měrou a rozdělení publika podle pohlaví.

Nejoblíbenější jazyky titulků

Přehled nejoblíbenějších jazyků titulků uvádí, kolik diváků sleduje v jiných jazycích. Než na přehled kliknete, uvidíte, jaké procento celkové doby sledování pochází z každého jazyka titulků.

Může se také zobrazit zpráva „Žádné titulky“. Ta označuje uživatele, kteří nepoužívají žádné titulky. Může se jednat o diváky, kteří rozumí původnímu jazyku videa, nebo o ty, kteří nemají titulky ve svém jazyce k dispozici.

Časté dotazy

Proč nevidím žádné údaje?

Demografické údaje, jako věk a pohlaví, mohou být v nástroji YouTube Analytics omezeny. Například se může zobrazit zpráva při zobrazení demografických metrik jednotlivého videa nebo země, pokud neexistuje dostatečné množství údajů.

U soukromých a neveřejných videí se demografické údaje nezobrazí nikdy, nehledě na návštěvnost kanálu. Podívejte se na další informace o omezeném množství údajů v Nástroji YouTube Analytics.

Lidé, kteří sledují video, nejsou cílovým publikem. Jak to změním?

Porovnejte publika různých videí a zjistěte, jaké typy obsahu jsou zajímavé pro různé diváky. Můžete experimentovat s něčím novým a zjistit, zda diváci v cílovém publiku začnou sledovat více.

Podívejte se na další informace o zhodnocení publika v Akademii pro autory.

Metriky, které byste měli znát

Vracející se diváci Počet diváků, kteří váš kanál již sledovali a ve vybraném časovém období se ke sledování vrátili.
Noví diváci Počet diváků, kteří váš kanál sledovali během vybraného časového období poprvé. Upozorňujeme, že diváci, kteří videa sledují prostřednictvím anonymního prohlížení, smazali si historii sledování nebo váš kanál nesledovali více než jeden rok, se považují za nové diváky.
Unikátní diváci Odhadovaný počet lidí, kteří sledovali váš obsah v daném časovém rozmezí.
Odběratelé Počet diváků, kteří se přihlásili k odběru vašeho kanálu.
Celková doba sledování (minuty) Doba, po kterou divák sledoval video. Získáte tak představu o tom, jaký obsah diváci skutečně sledují (na rozdíl od videí, na která kliknou a vzápětí je opustí).
Zobrazení Počet opravdových zhlédnutí vašich kanálů nebo videí.
Průměrný počet zhlédnutí na jednoho diváka Průměrný počet zhlédnutí konkrétního videa jedním divákem v daném časovém období.
Průměrný zhlédnutý procentní podíl Průměrný procentní podíl videa, který vaše publikum zhlédne na jedno zobrazení.
Průměrná doba sledování Odhad průměrné doby sledování při jednom zhlédnutí pro vybrané video a časové období.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?