วัดการคงผู้ชมไว้

การคงผู้ชมไว้คือการวัดว่าผู้ชมรับชมวิดีโอของคุณมากน้อยเพียงใด โดยแท็บการมีส่วนร่วมใน YouTube Analytics จะแสดงให้เห็นว่าผู้ชมรับชมวิดีโอมากน้อยเพียงใด รวมถึงแสดงให้เห็นว่าผู้ชมหยุดดูเมื่อใด

นอกจากนี้ การที่คุณทราบว่าผู้ชมหยุดดูเมื่อใดจะช่วยคุณทราบถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ชมหยุดดูด้วยเช่นกัน

ดูการคงผู้ชมไว้ในวิดีโอ

รายงานการคงผู้ชมไว้จะมีเฉพาะใน YouTube Analytics ระดับวิดีโอเท่านั้น ให้คุณเลือกวิดีโอที่ต้องการเพื่อดูรายงานดังกล่าว โดยทำดังนี้

  1. ลงชื่อเข้าใช้ YouTube Studio
  2. เลือกวิดีโอจากเมนูด้านซ้าย แล้วเลือกวิดีโอ
  3. เลือก Analytics ในเมนูด้านซ้าย
  4. เลือกแท็บการมีส่วนร่วม แล้วไปที่แท็บรายงานการคงผู้ชมไว้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการคงผู้ชมไว้

การทราบว่าผู้ชมหยุดดูเมื่อใดจะช่วยให้มีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสาเหตุที่ผู้ชมหยุดดู รูปร่างของกราฟการคงผู้ชมไว้จะบอกให้รู้ได้ว่าผู้ชมสนใจส่วนใดของวิดีโอมากและน้อยที่สุด

เส้นกราฟคงที่หมายความว่าผู้ชมรับชมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบ 
เส้นกราฟลดลงทีละน้อยหมายความว่าผู้ชมสนใจเนื้อหาน้อยลงเมื่อเวลาผ่านไป
เส้นกราฟยกสูงขึ้นหมายความว่าผู้ชมกำลังแชร์หรือดูส่วนดังกล่าวของวิดีโอซ้ำ
เส้นกราฟตกลงหมายความว่าผู้ชมกดข้ามช่วงดังกล่าวของวิดีโอ
เส้นกราฟตกลงอย่างรวดเร็วหมายความว่าผู้ชมออกจากวิดีโอในช่วงดังกล่าว

ดูตามประเภทการคงผู้ชมไว้

ใช้ตัวเลือกเหนือกราฟนี้เพื่อเปลี่ยนระหว่างการคงผู้ชมไว้และการคงผู้ชมไว้เชิงสัมพัทธ์ 

การคงผู้ชมไว้

กราฟการคงผู้ชมไว้จะแสดงจำนวนการดูวิดีโอในทุกชั่วขณะของวิดีโอหนึ่งๆ เป็นเปอร์เซ็นต์ของจำนวนรวมทั้งหมดในการดูวิดีโอ

เคล็ดลับ: เน้นไปที่ 15 วินาทีแรกของวิดีโอทุกรายการ เพราะนั่นคือช่วงเวลาที่ผู้ชมมักเลิกดูมากที่สุด

การคงผู้ชมไว้เชิงสัมพัทธ์

ใช้รายงานนี้เพื่อดูว่าวิดีโอของคุณเป็นอย่างไรเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโอ YouTube ที่ใกล้เคียงกัน การคงผู้ชมไว้เชิงสัมพัทธ์แสดงให้เห็นความสามารถของวิดีโอในการดึงดูดผู้ดู ซึ่งเปรียบเทียบกับวิดีโอของ YouTube ที่มีความยาวใกล้เคียงกันทั้งหมด

เมื่อกราฟสูงขึ้นจะชี้ให้เห็นจำนวนของผู้ดูที่ดูวิดีโอของคุณต่อไปเรื่อยๆ ในกรอบเวลานั้นๆ เมื่อเทียบกับวิดีโออื่นๆ ของ YouTube ในกรอบเวลาเดียวกัน

หมายเหตุ: การคงผู้ชมแบบสัมพัทธ์นั้นอ้างอิงตามข้อมูลทั่วโลก แม้ว่าคุณจะเลือกดูข้อมูลของสถานที่เดียวก็ตาม

ดูตามประเภทการเข้าชม

หากวิดีโอของคุณแสดงเป็นโฆษณาด้วย คุณจะเห็นรายละเอียดการคงผู้ชมไว้ตามการเข้าชมที่เกิดขึ้นเอง การเข้าชมจากโฆษณาวิดีโอที่ข้ามได้ และการเข้าชมจากโฆษณาแบบดิสเพลย์ 

การเข้าชมที่เกิดขึ้นเอง

นี่คือยอดดูที่เป็นผลโดยตรงจากความตั้งใจของผู้ใช้ในการเข้ามาดูวิดีโอ ตัวอย่างเช่น เราจะพิจารณาการเข้าชมว่าเกิดขึ้นเองหากผู้ดูดำเนินการต่อไปนี้ เช่น ค้นหาวิดีโอ คลิกวิดีโอแนะนำ หรือเรียกดูช่อง

การเข้าชมที่เสียค่าใช้จ่าย

ยอดดูเหล่านี้เป็นยอดดูที่มาจากตำแหน่งโฆษณาที่มีค่าใช้จ่าย

  • โฆษณาวิดีโอที่ข้ามได้: ยอดดูสำหรับโฆษณาที่เล่นโดยอัตโนมัติก่อนเริ่มต้นวิดีโอ ซึ่งผู้ชมจะข้ามได้เมื่อครบ 5 วินาที
  • โฆษณาแบบดิสเพลย์: ยอดดูที่เกิดจากผู้ชมที่คลิกโฆษณาแบบดิสเพลย์รวมถึงโฆษณาที่แสดงในผลการค้นหาหรือในหน้าสำหรับดูวิดีโออื่นๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปแบบโฆษณาวิดีโอใน Google Ads สำหรับวิดีโอ 

หากไม่พบวิดีโอในรายงาน

โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดการฝังสำหรับวิดีโอนั้นแล้ว โดยคุณจะอัปเดตการตั้งค่าดังกล่าวได้ในหน้ารายละเอียดวิดีโอในแท็บขั้นสูง โดยเลือกช่องข้าง “อนุญาตการฝัง”

เมตริกที่ควรทราบ

ระยะเวลาการดูเฉลี่ย จำนวนนาทีที่ดูเฉลี่ยโดยประมาณต่อการดูสำหรับวิดีโอและช่วงวันที่ที่เลือก
เวลาในการรับชม (นาที) ระยะเวลาที่ผู้ชมดูวิดีโอ ซึ่งบอกให้คุณรู้ว่าเนื้อหาใดที่ผู้ชมได้ดูจริงๆ (ไม่ใช่แค่คลิกเข้ามาในวิดีโอแล้วก็ออกไป)
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร