Meranie miery udržania publika

Miera udržania publika je ukazovateľ toho, akú veľkú časť vášho videa ľudia pozerajú. Karta Zapojenie v službe YouTube Analytics uvádza, akú veľkú časť vašich videí diváci pozerajú. Informuje vás aj o tom, kedy diváci prestávajú videá pozerať.

Informácia o tom, kedy diváci prestávajú video pozerať, vám môže napovedať, prečo ich prestali pozerať.

Zobrazenie miery udržania publika videa

Prehľad miery udržania publika je v službe YouTube Analytics k dispozícii iba na úrovni videa. Ak chcete zobraziť tento prehľad, vyberte konkrétne video.

  1. Prihláste sa do Štúdia YouTube (beta).
  2. V ľavej ponuke vyberte Videá a potom vyberte video.
  3. V ľavej ponuke vyberte položku Analytika.
  4. Vyberte kartu Zapojenie a vyhľadajte prehľad Miera udržania publika.

Miera udržania publika

Informácia o tom, kedy diváci prestávajú video pozerať, vám môže napovedať, prečo ich prestali pozerať. Z tvaru grafu udržania publika môžete zistiť, ktoré časti videa sú pre divákov zaujímavé najviac a ktoré najmenej.

Nemenný stav znamená, že diváci video pozerajú od začiatku do konca. 
Postupný pokles znamená, že video pre divákov časom prestáva byť pútavé.
Výrazné vzostupy znamenajú, že diváci dané časti videa pozerajú opakovane alebo ich zdieľajú.
Prepady znamenajú, že diváci dané časti videa preskakujú.
Náhly pokles znamená, že diváci video v určitej časti opúšťajú.

Zobrazenie podľa typu miery udržania publika

Pomocou možností nad grafom môžete prepínať medzi mierou udržania publikarelatívnou mierou udržania publika

Miera udržania publika

Krivka miery udržania publika vyjadruje počet zhliadnutí v každom momente videa ako percento z celkového počtu zhliadnutí videa.

Tip: Pri každom videu si pozorne všímajte prvých 15 sekúnd. Práve vtedy totiž existuje najväčšia pravdepodobnosť, že diváci video opustia.

Relatívna miera udržania publika

V tomto prehľade môžete vidieť, ako je na tom vaše video v porovnaní s podobnými videami na YouTube. Relatívna miera udržania publika vyjadruje, nakoľko je video schopné udržať si divákov v porovnaní so všetkými podobne dlhými videami na YouTube.

Keď je graf vyšší, ukazuje, o koľko viac divákov za dané obdobie zostalo vaše video pozerať v porovnaní s inými videami na YouTube za rovnaké obdobie.

Poznámka: Relatívna miera udržania publika vychádza z celosvetových dát, aj ak ste nastavili zobrazenie dát pre konkrétnu zemepisnú oblasť.

Zobrazenie podľa typu návštevnosti

Ak vaše video slúži aj ako reklama, zobrazí sa analýza miery udržania publika podľa organickej návštevnosti, návštevnosti z videoreklám s možnosťou preskočenia a návštevnosti z obsahových reklám. 

Organická návštevnosť

Ide o zhliadnutia, ktoré používateľ uskutoční úmyselne. Návštevnosť je organická napríklad vtedy, keď divák vykoná určitú akciu (vyhľadá si video, klikne na navrhované video, prehliada si kanál a pod.).

Platená návštevnosť

Ide o zhliadnutia, ktoré používateľ uskutoční kvôli platenému umiestneniu.

  • Videoreklama s možnosťou preskočenia: zhliadnutia reklám, ktoré sa automaticky prehrávajú pred videom a ktoré môžu diváci preskočiť po piatich sekundách.
  • Obsahové reklamy: zhliadnutia, pri ktorých si používateľ video prehral cez obsahovú reklamu (sú tu zahrnuté aj reklamy zobrazené vo výsledkoch vyhľadávania alebo na iných stránkach s videami).

Prečítajte si viac o formátoch videoreklamy v službe Google Ads pre video

Ak video v prehľade nevidíte

Uistite sa, že pre dané video je zapnuté vkladanie. Toto nastavenie môžete aktualizovať na stránke Podrobnosti videa na karte Rozšírené. Začiarknite políčko vedľa možnosti Povoliť vkladanie.

Dôležité metriky

Priemerné trvanie prehrávania videa Odhad priemerného času pozerania v minútach pri jednom prehratí pre vybraté video a obdobie.
Celková doba pozerania (minúty) Ako dlho divák pozeral video. Vďaka tomu môžete zistiť, aký obsah diváci skutočne pozerajú (na rozdiel od videí, na ktoré kliknú a následne ich opustia).
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?