Измерване на задържането на аудиторията

Задържането на аудиторията е показател за броя хора, които продължават да гледат видеоклипа ви, след като го пуснат. Той показва също кога зрителите спират да гледат.

Информацията за моментите, в които зрителите спират да гледат видеоклипа ви или интересът им се задържа, може да ви даде представа кои части от видеоклипа са ефективни и кои могат да бъдат подобрени.

Можете да преглеждате данни за задържането на аудиторията на две нива:

 • На ниво канал: На това ниво можете да сравнявате ефективността на задържането на аудиторията за наскоро публикуваните от вас видеоклипове. Данните са достъпни в раздела „Ангажираност“ в YouTube Analytics.
 • На ниво видеоклип: На това ниво можете да преглеждате по-подробни данни за задържането на аудиторията за отделни видеоклипове. Данните са достъпни в раздела Общ преглед и раздела „Ангажираност“ в YouTube Analytics.

Преглед на задържането на аудиторията на видеоклипа ви

Отчетът за задържане на аудиторията е достъпен на ниво канал и на ниво видеоклип в YouTube Analytics.

За да го прегледате на ниво канал:

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Анализ.
 3. Изберете раздела „Ангажираност“ и потърсете отчета „Задържане на аудиторията“.

За да прегледате отчета на ниво видеоклип:

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. В менюто вляво изберете Видеоклипове и след това даден видеоклип.
 3. В менюто вляво изберете Анализ.
 4. Изберете раздела „Общ преглед“ или раздела „Ангажираност“ и потърсете отчета „Задържане на аудиторията“.

Запознаване със задържането на аудиторията

Информацията за моментите, в които зрителите спират да гледат видеоклипа ви или интересът им се задържа, може да ви даде представа кои части от видеоклипа са ефективни и кои могат да бъдат подобрени.

На картата за задържане на аудиторията може да са откроени четири типа моменти:

 • Въведение: Въведението показва какъв процент от аудиторията ви продължава да гледа видеоклипа след първите 30 секунди. То ви помага да разберете доколко видеоклипът ви заинтригува зрителите.
 • Непрекъснати сегменти: Това са моменти във видеоклипа ви, в които почти никой не спира да гледа.
 • Пикове: Пиковете са моменти във видеоклипа ви, които потребителите гледат повторно или към които преминават директно.
 • Спадове: Спадовете открояват моменти във видеоклипа ви, които потребителите пропускат или в които напълно спират да гледат.
Имайте предвид, че за видеоклипа ви може да не са налице всички тези моменти. Те се открояват само ако са открити в съдържанието.

Формата на графиката за задържане на аудиторията може да ви покаже към кои части на видеоклипа ви зрителите проявяват най-голям и най-малък интерес.

Когато линията на диаграмата е права, това означава, че зрителите гледат цялата тази част от видеоклипа ви.
Плавното намаляване означава, че интересът на зрителите намалява с времето. Графиката на всички видеоклипове в YouTube по принцип намалява през периода на възпроизвеждане.
Пиковете са налице, когато повече зрители гледат, споделят или гледат повторно тези части от видеоклипа ви.
Спадовете означават, че зрителите пропускат или напускат видеоклипа в тази конкретна част.

Използване на задържането на аудиторията за подобряване на канала

Информацията за моментите, в които зрителите спират да гледат видеоклипа ви или интересът им се задържа, може да ви даде представа кои части от видеоклипа са ефективни и кои могат да бъдат подобрени.

Въведения

По-високият процент на въведението е добър резултат, тъй като може да означава няколко неща:

 • Съдържанието през първите 30 секунди отговаря на очакванията, които потребителят е получил от миниизображението и заглавието на видеоклипа.
 • Съдържанието поддържа ангажираността на аудиторията и интереса ѝ към видеоклипа.

Следват няколко препоръки за увеличаване на процента на въведението ви:

 • Добре е да коригирате миниизображението и заглавието на видеоклипа си, за да отразяват по-точно съдържанието му.
 • Променете първите 30 секунди от видеоклипа си и експериментирайте с различни стилове, за да намерите този, който ангажира аудиторията.

Непрекъснати сегменти

Непрекъснатите сегменти дават сигнал, че съответната част от съдържанието е много привлекателна за потребителите. Добре е да направите някои подобрения въз основа на такива сегменти.
 • Ако непрекъснатият сегмент се показва на по-късен етап от видеоклипа, добре е да въведете привлекателното съдържание в по-ранен момент – размерът на аудиторията обикновено намалява с напредването на видеоклипа.
 • Добре е да създадете ново съдържание въз основа на това от непрекъснатия сегмент – към съответната тема има потенциално по-голям интерес и можете да я разгледате по-подробно.

Пикове

Пиковете представляват извънредно увеличаване на задържането. Те обикновено означават, че аудиторията е гледала съответния сегмент повече от предходните. Понякога обаче пикове са налице, когато съдържанието е неясно и на потребителите се налага отново да гледат дадена част от него. Поради това препоръчваме да преглеждате пиковете, за да получавате по-ясна представа относно причините за по-голямото задържане.

Спадове

Спадовете представляват извънредно намаляване на задържането. Те обикновено означават, че аудиторията е гледала съответния сегмент по-малко от предходните. Препоръчваме да преглеждате спадовете, за да получавате по-ясна представа относно причините, поради които аудиторията е загубила интерес към определен сегмент.

Преглед на различни типове задържане на аудиторията

На ниво видеоклип можете да преглеждате различни типове задържане на аудиторията, като кликнете върху бутона Преглед на още. Използвайте опциите над графиката, за да превключвате между Задържане на аудиторията и Относително задържане на аудиторията.

Задържане на аудиторията

Кривата на задържането на аудиторията представя броя показвания за всеки момент от видеоклипа като процент от общия брой показвания за него.

Съвет: Обърнете особено внимание на първите 15 секунди на всеки видеоклип – тогава вероятността зрителите да се откажат е най-висока.

Относително задържане на аудиторията

Използвайте отчета, за да видите сравнението на видеоклипа си с подобни видеоклипове в YouTube. Относителното задържане на аудиторията показва възможността на видеоклипа ви да задържа зрители спрямо всички видеоклипове в YouTube с подобна дължина.

По-високата графика показва колко повече зрители продължават да гледат видеоклипа ви в този период от време в сравнение със същия период от време за други видеоклипове в YouTube.

Забележка: Относителното задържане на аудиторията е въз основа на данни от цял свят дори ако сте избрали да виждате данни за конкретно местоположение.

Преглед на задържането на аудиторията по тип трафик

Ако видеоклипът ви се използва и като реклама, можете да преглеждате разбивка на задържането на аудиторията по органичен трафик, трафик от видеореклами с възможност за пропускане и трафик от дисплейни реклами. Тази информация е достъпна на ниво видеоклип, като кликнете върху бутона Преглед на още.

Научете най-добри практики за ангажиране на аудиторията ви.

Органичен трафик

Това са показванията като пряко следствие от намерението на потребителя. Например, трафикът се счита за органичен, ако зрителят предприеме действия като търсене на видеоклип, кликване върху предложен видеоклип или сърфиране в канал.

Платен трафик

Това са показванията в резултат на платени разположения.

 • Видеореклама с възможност за пропускане: показвания за реклами, които се пускат автоматично преди видеоклипа и които зрителите могат да пропуснат след пет секунди.
 • Дисплейни реклами: показвания в резултат на кликвания от потребители върху дисплейни реклами, включително такива, показани в резултатите от търсенето или на други страници за гледане на видеоклипове.

Научете повече за форматите за видеореклами в Google Ads за видеокампании.

Не виждате ключови моменти за задържането на аудиторията за видеоклипа си?

Моля, обърнете внимание, че обработването на данните за задържането на аудиторията обикновено отнема 1 – 2 дни.

Ако не виждате нито един откроен ключов момент за видеоклипа си, възможно е той да не отговаря на следните критерии:

 • Продължителността на видеоклипа трябва да е поне 60 секунди.
 • За видеоклипа трябва да има поне 100 показвания.

Ако не виждате данни за задържането на аудиторията на ниво канал, това може да се дължи на една от следните причини:

 • Не сте публикували видеоклипове през последните 365 дни – в картата на ниво канал се сравняват само видеоклипове, публикувани през последната година.
 • В нито един от видеоклиповете ви от последните 365 дни няма ключови моменти.

Важни показатели

Средна продължителност на показване Прогнозно средно време на гледане в минути на показване за избрания видеоклип и период от време.
Време на гледане (минути) Времето, през което даден зрител е гледал видеоклип. Този показател ви дава представа какво съдържание в действителност гледат зрителите (за разлика от видеоклиповете, върху които кликват и след това изоставят).
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?