Измерване на ключови моменти за задържане на аудиторията

Отчетът „Ключови моменти за задържане на аудиторията“ показва ефективността, с която различните моменти от видеоклипа ви задържат вниманието на зрителите. Този отчет дава представа за частите от видеоклипа ви, които постигат добри резултати, и възможностите за подобрение. Обърнете внимание, че обработването на данните за задържането на аудиторията обикновено отнема 1 – 2 дни.

Преглеждане на ключови моменти за задържане на аудиторията

Отчетът за задържане на аудиторията е достъпен на ниво видеоклип в YouTube Analytics. Можете да преглеждате данни за задържане на аудиторията и на ниво канал под Ангажираност.

 1. Влезте в профила си в YouTube Studio.
 2. От менюто вляво изберете Съдържание.
 3. Кликнете върху заглавие или миниизображение на видеоклип.
 4. От менюто вляво изберете Analytics.
 5. Изберете раздела Общ преглед или Ангажираност и потърсете отчета „Задържане на аудиторията“. Можете да кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ, за да видите каква е ефективността на видеоклипа ви спрямо тази на всички видеоклипове в YouTube с подобна продължителност.

Запознаване с ключовите моменти за задържане на аудиторията

В отчета „Ключови моменти за задържане на аудиторията“ може да са откроени четири типа моменти: Можете също да използвате типично задържане, за да сравнявате десетте си най-актуални видеоклипа с подобна продължителност.

Въведения

Въведението ви показва какъв процент от аудиторията ви продължава да гледа видеоклипа след първите 30 секунди.

Високият процент на въведение може да означава, че:

 • съдържанието през първите 30 секунди отговаря на очакванията, които потребителят е получил от миниизображението и заглавието на видеоклипа;
 • съдържанието задържа аудиторията, която проявява интерес.

Препоръки за подобряване на процента на въвеждане:

 • Добре е да коригирате миниизображението и заглавието на видеоклипа си, за да отразяват по-точно съдържанието му.
 • Променете първите 30 секунди от видеоклипа си и експериментирайте с различни стилове, за да намерите този, който ангажира аудиторията.

Най-популярни моменти

Това са моменти във видеоклипа ви, в които почти никой не спира да гледа.
Препоръки за подобряване на най-популярни моменти:
 • Ако най-популярните моменти се показват на по-късен етап от видеоклипа, добре е да въведете привлекателното съдържание в по-ранен момент – размерът на аудиторията обикновено намалява с напредването на видеоклипа.
 • Добре е да създадете ново съдържание въз основа на това от най-популярните моменти.

Пикове

Пиковете са моменти във видеоклипа ви, които се гледат отново или се споделят.
Пиковете могат да означават, че:
 • аудиторията ви е гледала този сегмент повече от предходни сегменти;
 • съдържанието ви е неясно и аудиторията ви трябва отново да гледа дадена част.

Можете да прегледате пиковете си, за да разберете по-добре причините за увеличаване на задържането.

Спадове

Спадове: Спадовете открояват моменти във видеоклипа ви, които зрителите пропускат или в които напълно спират да гледат.
Спадовете могат да означават, че аудиторията ви е гледала този сегмент по-малко от предходни сегменти. Препоръчваме да преглеждате спадовете, за да получавате по-ясна представа относно причините, поради които аудиторията е загубила интерес към определен сегмент.

Забележка: Във видеоклипа ви може да не са налице всички тези моменти. Те се открояват само ако са открити в съдържанието. Видеоклипът ви трябва също да е с продължителност поне 60 секунди и да има най-малко 100 показвания.

Формата на графиката за задържане на аудиторията може да ви покаже към кои части на видеоклипа ви зрителите проявяват най-голям и най-малък интерес.

Когато линията на диаграмата е права, това означава, че зрителите гледат цялата тази част от видеоклипа ви.
Плавното намаляване означава, че интересът на зрителите намалява с времето. Графиката на видеоклиповете в YouTube по принцип намалява през периода на възпроизвеждане.
Пиковете са налице, когато повече зрители гледат, споделят или гледат повторно тези части от видеоклипа ви.
Спадовете означават, че зрителите пропускат или напускат видеоклипа в тази конкретна част.

Преглед на задържането на аудиторията по тип трафик

Ако видеоклипът ви се използва и като реклама, можете да преглеждате разбивка на задържането на аудиторията по органичен трафик. Можете също да видите трафика от видеореклами с възможност за пропускане и от дисплейни реклами. Тази информация е налице на ниво видеоклип под раздела „Ангажираност“, когато кликнете върху ПРЕГЛЕД НА ОЩЕ.

Научете най-добри практики за ангажиране на аудиторията ви.

Органичен трафик

Това са показванията като пряко следствие от намерението на потребителя. Например, трафикът се счита за органичен, ако зрителят предприеме действия като търсене на видеоклип, кликване върху предложен видеоклип или сърфиране в канал.

Платен трафик

Това са показванията в резултат на платени разположения.

 • Видеореклама с възможност за пропускане: показвания за реклами, които се пускат автоматично преди видеоклипа и които зрителите могат да пропуснат след пет секунди.
 • Дисплейни реклами: показвания в резултат на кликвания от потребители върху дисплейни реклами, включително такива, показани в резултатите от търсенето или на други страници за гледане на видеоклипове.

Научете повече за форматите за видеореклами в Google Ads за видеокампании.

Важни показатели

Средна продължителност на показване Прогнозно средно време на гледане в минути на показване за избрания видеоклип и период от време.
Време на гледане (часове) Времето, през което зрителите са гледали видеоклипа ви.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
59
false