Få en överblick över kanalens resultat

På fliken Översikt i YouTube Analytics får du en övergripande sammanfattning av resultatet för din kanal och dina videor på YouTube. Där kan du snabbt se viktig statistik för hela kanalen eller för enskilda videor.

Öppna fliken Översikt

  1. Logga in på YouTube Studio.
  2. Välj Analytics i menyn till vänster.
  3. Fliken Översikt visas som standard.

Kort med viktiga mätvärden

Kortet med viktiga mätvärden på fliken Översikt visar dina övergripande resultat med mätvärden för visningstid, visningar och prenumeranter:

  • Visningstid: Den tid som en tittare har tittat på en video.
  • Prenumeranter: Antalet tittare som prenumererar på din kanal.
  • Visningar: Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.

Videoikonerna  under kortet visar när du har publicerat videor. Om du är medlem i YouTubes partnerprogram ser du också intäktsdata. Om du klickar på VISA MER för att utöka kortet ser du data om exponeringar och klickfrekvens.

Kortet med viktiga mätvärden visas också på andra flikar i YouTube Analytics, till exempel flikarna Räckvidd och Engagemang. På andra flikar visar kortet med viktiga mätvärden andra mätvärden med koppling till just det målet. Om du tittar på statistik för hela kanalen kan du klicka på VISA MER för att utöka kortet och lägga till ytterligare mätvärden från valfri flik.

Aktivitet i realtid

Rapporten ger en tidig indikation på hur det går för dina senast publicerade videor, så att du kan jobba på hur du marknadsför dem. I rapporten Aktivitet i realtid kan du se data om uppskattat antal visningar för dina mest sedda videor.

Du kan se rapporten Aktivitet i realtid för hela kanalen eller för en viss video. Välj VISA MER för att utöka rapporten. När den är utökad ser du en längre lista med videor och kan jämföra resultaten för de senaste 60 minuterna och de senaste 48 timmarna sida vid sida. Du kan också sortera efter olika kolumner.

Datans visning och tillförlitlighet

Datan för aktivitet i realtid är en uppskattning, och dess syfte är att ge en fingervisning om aktiviteten på dina videor. Det kan hända att du ser olika data i rapporten om aktivitet i realtid och visningssidan för en video. Datan uppdateras automatiskt, med några minuters fördröjning innan visningen dyker upp i rapporten.

Andra rapporter på fliken Översikt

Mätvärden att känna till

Genomsnittlig visningslängd Uppskattat antal visade minuter i genomsnitt per visning för den valda videon under det valda datumintervallet.
Exponeringar Hur många gånger dina miniatyrer har visats för tittare på YouTube via registrerade exponeringar.
Klickfrekvens för exponeringar Hur ofta tittare har tittat på en video efter att ha sett en miniatyr.
Gilla-markeringar (i förhållande till ogilla-markeringar) Andel gilla-markeringar för din video.
Prenumeranter Antal tittare som prenumererar på din kanal.
Visningar Antalet giltiga visningar för dina kanaler eller videor.
Visningstid (minuter) Den tid som en tittare har tittat på en video.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?