Επισκόπηση της απόδοσης του καναλιού

Η καρτέλα Επισκόπηση στο YouTube Analytics προσφέρει μια σύνοψη υψηλού επιπέδου για την απόδοση του καναλιού και των βίντεό σας στο YouTube. Χρησιμοποιήστε τη για να δείτε γρήγορα τα βασικά στατιστικά στοιχεία για ολόκληρο το κανάλι σας ή για μεμονωμένα βίντεο.

Πρόσβαση στην καρτέλα Επισκόπηση

  1. Συνδεθείτε στο YouTube Studio.
  2. Στο αριστερό μενού, επιλέξτε Analytics.
  3. Η καρτέλα Επισκόπηση θα εμφανίζεται από προεπιλογή.

Κάρτα βασικών μετρήσεων

Η κάρτα βασικών μετρήσεων στην καρτέλα Επισκόπηση δείχνει τη συνολική απόδοση με τις μετρήσεις για τον χρόνο παρακολούθησης, τις προβολές και τους εγγεγραμμένους:

  • Χρόνος παρακολούθησης: Το χρονικό διάστημα για το οποίο παρακολούθησε ένα βίντεο κάποιος χρήστης.
  • Εγγεγραμμένοι: Ο αριθμός των θεατών που εγγράφηκαν στο κανάλι σας.
  • Προβολές: Ο αριθμός των έγκυρων προβολών για τα κανάλια ή τα βίντεό σας.

Θα δείτε εικονίδια βίντεο κάτω από την κάρτα ως ένδειξη της χρονικής στιγμής που δημοσιεύσατε τα βίντεο. Αν συμμετέχετε στο Πρόγραμμα συνεργατών YouTube, θα δείτε επίσης τα δεδομένα εσόδων. Αν κάνετε κλικ στο στοιχείο ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για να το αναπτύξετε, θα δείτε δεδομένα εμφανίσεων και αναλογίας κλικ/εμφανίσεων.

Η κάρτα βασικών μετρήσεων εμφανίζεται επίσης σε άλλες καρτέλες του YouTube Analytics, όπως είναι οι καρτέλες Προσέγγιση και Ενδιαφέρον . Στις άλλες καρτέλες, η κάρτα βασικών μετρήσεων θα έχει διαφορετικές μετρήσεις που σχετίζονται με τον συγκεκριμένο στόχο. Αν βλέπετε αναλυτικά στοιχεία για ολόκληρο το κανάλι σας, μπορείτε να κάνετε κλικ στο στοιχείο ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για ανάπτυξη, και να προσθέσετε επιπλέον μετρήσεις από οποιαδήποτε καρτέλα.

Δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο

Αυτή η αναφορά σάς παρέχει πρώιμα insight σχετικά με την απόδοση των πιο πρόσφατα δημοσιευμένων βίντεό σας, ώστε να μπορείτε να βελτιώσετε τη στρατηγική προώθησής τους. Χρησιμοποιήστε την αναφορά Δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο για να δείτε τα εκτιμώμενα δεδομένα προβολών για τα βίντεο με τις περισσότερες προβολές.

Μπορείτε να δείτε την αναφορά Δραστηριότητα σε πραγματικό χρόνο για ολόκληρο το κανάλι σας ή για ένα συγκεκριμένο βίντεο. Επιλέξτε ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ για να αναπτύξετε την αναφορά. Αφού αναπτυχθεί, θα δείτε μια μεγαλύτερη λίστα με βίντεο, καθώς και τη δυνατότητα σύγκρισης της απόδοσης των 60 λεπτών και των 48 ωρών παράλληλα. Μπορείτε επίσης να κάνετε ταξινόμηση κατά διαφορετικές στήλες.

Προβολή και ακρίβεια των δεδομένων

Τα δεδομένα δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο υπολογίζονται και αποτελούν έναν γενικό δείκτη δραστηριότητας στα βίντεό σας. Ενδέχεται να δείτε διαφορές στα δεδομένα μεταξύ της αναφοράς Δραστηριότητας σε πραγματικό χρόνο και της σελίδας παρακολούθησης ενός βίντεο. Τα δεδομένα ενημερώνονται αυτόματα, με μικρή καθυστέρηση λίγων λεπτών μεταξύ της εμφάνισης μιας προβολής και της εμφάνισης στην αναφορά.

Άλλες αναφορές στην καρτέλα Επισκόπηση

Μετρήσεις που πρέπει να γνωρίζετε

Μέση διάρκεια προβολής Εκτιμώμενος μέσος όρος λεπτών παρακολούθησης ανά προβολή για το επιλεγμένο βίντεο και εύρος ημερομηνιών.
Εμφανίσεις Πόσες φορές εμφανίζονται οι μικρογραφίες σας στους θεατές στο YouTube μέσω εγγεγραμμένων εμφανίσεων.
Αναλογία κλικ προς αριθμό εμφανίσεων Πόσο συχνά οι θεατές παρακολούθησαν ένα βίντεο αφού είδαν μια μικρογραφία.
Επισημάνσεις "Μου αρέσει" και "Δεν μου αρέσει" Το ποσοστό των επισημάνσεων "μου αρέσει" στο βίντεό σας.
Εγγεγραμμένοι Ο αριθμός των θεατών που εγγράφηκαν στο κανάλι σας.
Προβολές Ο αριθμός των έγκυρων προβολών για τα κανάλια ή τα βίντεό σας.
Χρόνος παρακολούθησης (λεπτά) Ο χρόνος που ένας θεατής παρακολούθησε ένα βίντεο.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;