Razumevanje analize prihodkov od oglasov

Prihodek v YouTubu in uspešnost kanala lahko preverite z meritvami v storitvi YouTube Analytics. Nekatere od teh meritev se zdijo podobne, vendar so njihove razlike pomembne za razumevanje vašega prihodka od oglasov v YouTubu.

RPM

Meritev RPM (prihodek na tisoč) pove, koliko denarja ste zaslužili na 1000 ogledov videoposnetka. RPM temelji na več virih prihodka, vključno z oglasi, članstvi v kanalih, prihodki od naročnine YouTube Premium, klepetom Super Chat in nalepkami Super Stickers.

Zakaj je moj RPM nižji od mojega CPM-ja?

RPM je nižji od CPM-ja, ker:
 • se izračuna po YouTubovi delitvi prihodkov;
 • vključuje vse oglede, tudi nemonetizirane.
Zaradi uvedbe meritve RPM se znesek vašega prihodka ne spremeni.

Kakšna je razlika med RPM-jem in CPM-jem?

CPM je cena za 1000 prikazov oglasa pred YouTubovo delitvijo prihodka. RPM je vaš skupni prihodek (po YouTubovi delitvi prihodka) za 1000 ogledov.

RPM

CPM

 • Meritev, osredotočena na ustvarjalce
 • Zajema skupni prihodek, zabeležen v storitvi YouTube Analytics, vključno z oglasi, naročnino YouTube Premium, članstvi v kanalih ter klepetom Super Chat in nalepkami Super Stickers
 • Zajema skupno število ogledov vaših videoposnetkov, vključno z nemonetiziranimi
 • Dejanski prihodek, prislužen po delitvi prihodka.
 • Meritev, osredotočena na oglaševalce
 • Zajema samo prihodek od oglaševanja in naročnine YouTube Premium
 • Zajema samo oglede monetiziranih videoposnetkov (to pomeni, da so bili prikazani oglasi)
 • Zaslužek pred delitvijo prihodka

Zakaj je RPM pomemben?

Z RPM-jem si lahko ogledate, koliko denarja zaslužite za 1000 ogledov, in lažje razumete, kako učinkovita je vaša monetizacija na splošno.

Kako lahko povišam svoj RPM?

Za izboljšanje RPM-ja morate izboljšati skupni prihodek. Spodaj je navedenih nekaj korakov za povišanje RPM-ja:
 • Vklopite monetizacijo vseh videoposnetkov
 • Vklopite vse oblike oglasov
 • Vklopite oglase na primernih mestih (na primer med predvajanjem)
 • Če želite izkoristiti raznolike vire prihodka, vklopite funkcije AltMon (na primer članstva, Super Chat)

Upoštevajte, da ima vsaka funkcija svoje lastne zahteve in smernice.

Kaj pomeni, če moj RPM raste ali upada?

RPM je povzetek stopnje, s katero služite denar v YouTubu. Če se vrednost viša, pomeni, da služite več denarja za vsakih 1000 ogledov, če pa se niža, služite manj. RPM se lahko zniža, če se poveča število nemonetiziranih ogledov, tudi če se prihodek ni spremenil.
Ne glede na to, ali se RPM viša ali niža, je ta vrednost dober pokazatelj, kaj v vaši strategiji služenja prihodka deluje oziroma ne deluje. Če ugotovite, kaj vpliva na RPM, lahko lažje prepoznate priložnosti za izboljšanje svoje strategije monetizacije.

Česa v zvezi z mojim prihodkom ni mogoče sklepati na podlagi RPM-ja?

RPM je koristna meritev monetizacije za ustvarjalce, vendar ne kaže celotne slike služenja prihodka. Ne vključuje:

 • prihodka od prodaje uradnih izdelkov ali uporabe police z uradnimi izdelki;
 • prihodka od dogovorov glede blagovne znamke in sponzorstev (z izjemo storitve YouTube BrandConnect);
 • drugih prihodkov, ustvarjenih posredno v YouTubu (storitve, nastopanje, honorar za svetovanje itd.).

Na podlagi RPM-ja ne morete ugotoviti, zaradi katerega vira prihodka prihaja do nihanja skupnega prihodka

RPM združuje več meritev, zato na njegovi podlagi ni mogoče ugotoviti, kateri vir prihodka povzroča nihanje prihodka.

Opazite lahko na primer, da je RPM nižji, ker se je število ogledov morda povečalo, vendar vsi ogledi nimajo omogočenih oglasov. Morda boste opazili, da je RPM višji, vendar pri številu ogledov ni bistvene razlike, ker se gledalci odločajo za sklenitev članstev v kanalih.

Priporočamo, da uporabite vse različne možnosti analize, ki so na voljo v YouTubu, da boste lažje razumeli spremembe svojega RPM-ja.

CPM

Cena na 1000 prikazov (CPM) je meritev, ki pove, koliko denarja oglaševalci porabijo za prikaz oglasov v YouTubu. V storitvi YouTube Analytics boste opazili nekaj različnih meritev CPM:

 • Cena na tisoč: Cena, ki jo oglaševalec plača za 1000 prikazov oglasa. Prikaz oglasa se šteje vsakič, ko je oglas prikazan.
 • Cena na tisoč glede na predvajanja: cena, ki jo oglaševalec plača za 1000 predvajanj videoposnetka, v katerem je prikazan oglas.

Kakšna je razlika med CPM in CPM glede na predvajanja?

Videoposnetek v YouTubu ima lahko več kot en oglas. CPM se osredotoča na strošek oglaševanja za prikaze oglasa. CPM glede na predvajanja se osredotoča na strošek oglaševanja za predvajanja videoposnetka, ki vsebuje en oglas ali več. Vaš CPM glede na predvajanja je pogosto višji kot vaš CPM.
Recimo, da ima vaš videoposnetek 5000 ogledov. 1000 ogledov je vsebovalo en oglas, 500 drugih ogledov pa dva oglasa, to skupaj pomeni 1500 ogledov z oglasi. To tudi pomeni 2000 posameznih prikazov oglasa, toda samo 1500 monetiziranih predvajanj.
Predpostavimo, da je oglaševalec skupno plačal 7 USD. Cena na prikaz za videoposnetek je torej strošek oglaševanja, ki je 7 USD, deljen z 2000 prikazi oglasa, in znaša 0,0035 USD. CPM ali cena na 1000 prikazov bi tako znašala 0,0035 USD krat 1000 oziroma 3,50 USD. Po drugi strani bi CPM glede na predvajanja znašal 7 USD, deljeno s 1500 monetiziranimi predvajanji, krat 1000, oziroma 4,67 USD.

Zakaj je CPM pomemben?

Prejeli boste del zneska, ki ga oglaševalci plačajo, ko se v vašem videoposnetku prikaže oglas. Več kot oglaševalec plača za ta oglas, več denarja prejmete. Vaš CPM je dober pokazatelj tega, kako pomembni se oglaševalcem zdijo vaši videoposnetki in občinstvo za doseganje poslovnih ciljev.
Vaš prihodek ne bo enak vašemu CPM-ju, pomnoženemu z ogledi, ker CPM odraža, koliko oglaševalci plačajo, ne pa, koliko zaslužite. Vsi ogledi tudi ne bodo imeli oglasov. Če niso oglaševalcem prijazni, nekateri videoposnetki na splošno niso primerni za oglase. Drugi ogledi videoposnetka morda niso vsebovali oglasov, ker ni bilo razpoložljivih oglasov. Oglede, ki so vsebovali oglase, imenujemo monetizirana predvajanja.

Zakaj se moj CPM spreminja?

Nihanja vašega CPM-ja skozi čas so običajna in se dogajajo zaradi številnih razlogov, kot so:
 • Čas v letu: Odvisno od časa v letu lahko oglaševalci ponudijo manj ali več denarja. Številni oglaševalci na primer ponudijo več denarja tik pred prazničnim časom.
 • Spremembe geografskega območja gledalcev: Oglaševalci imajo nadzor nad tem, katera geografska območja želijo doseči s svojimi oglasi. Na trgu oglasov imajo različne lokacije različno stopnjo konkurence, zato se CPM razlikuje glede na geografsko območje. Če se lokacija večine vaših gledalcev spremeni, boste morda opazili spremembo v CPM-ju. Če ste na primer prej imeli oglede z geografskega območja z višjim CPM-jem, zdaj pa imate več ogledov z geografskih območij z nižjim CPM-jem, se bo vaš CPM morda znižal.
 • Spremembe v porazdelitvi razpoložljivih oblik oglasov: Različne oblike oglasov imajo različne CPM-je. Če je na primer v oglasnem prostoru več razpoložljivih nepreskočljivih oglasov, je lahko CPM višji.

Ocenjeni prihodki v primerjavi s prihodki od oglasov

 • Ocenjeni prihodki: Prihodki od vseh vrst prihodkov, vključno s članstvi v kanalih, prihodki od naročnine YouTube Premium in klepetom Super Chat. To meritev boste videli na zavihku »Prihodek«.
 • Ocenjeni prihodki od oglasov: Prihodki samo od oglasov v vaših videoposnetkih. To meritev boste videli v poročilu o virih prihodka.

Ogledi, prikazi oglasa in ocenjena monetizirana predvajanja

 • Ogledi: število ogledov vašega videoposnetka.
 • Prikazi oglasa: Število ogledov posameznih oglasov v vaših videoposnetkih.
 • Ocenjena monetizirana predvajanja: Število ogledov vašega videoposnetka z oglasi.

Če je imel vaš videoposnetek 10 ogledov in je od tega 8 ogledov vsebovalo oglase, imate 10 ogledov in 8 ocenjenih monetiziranih predvajanj. Če je eno od teh ocenjenih monetiziranih predvajanj dejansko imelo 2 oglasa, imate 9 prikazov oglasa.

Vsi ogledi v YouTubu nimajo oglasa. Ogled morda ne bo imel oglasa v naslednjih primerih:

 • Videoposnetek ni oglaševalcem prijazen.
 • Oglasi ali posamezne oblike oglasov so za ta videoposnetek izklopljeni.
 • Na voljo ni nobenega oglasa, ki bi ga lahko prikazali temu gledalcu. Oglaševalci lahko izberejo ciljanje določenih naprav, demografskih kategorij in zanimanj. Vaš gledalec morda ne bo ustrezal temu ciljanju. Preberite več o razpoložljivih načinih ciljanja za videooglase.
 • Vplivajo tudi številni drugi dejavniki, kot so geografsko območje gledalca, nedavnost ogleda oglasa, vključena naročnina Premium in podobno.

Zaradi teh različnih vrst ogledov boste verjetno imeli več ogledov kot ocenjenih monetiziranih predvajanj.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
true
false
true
true
59
false
false