Vysvetlenie analýz výnosov z reklám

Tento článok sa týka služby YouTube Analytics. Prečítajte si, ako zarábať na YouTube.

YouTube Analytics ponúka širokú škálu metrík, pomocou ktorých môžete merať výkonnosť svojho kanála a vidieť, koľko na YouTube zarábate. Niektoré z týchto metrík sú si veľmi podobné, no rozdiely medzi nimi sú dôležité na pochopenie výnosov z reklám na YouTube. Ďalej v článku uvádzame metriky, ktoré si používatelia často mýlia, a informácie o tom, prečo je dôležité poznať rozdiely medzi nimi. 

CTZ

CTZ je metrika, ktorá vyjadruje, koľko peňazí inzerenti minú na zobrazovanie reklám na YouTube. Nie je to meradlo zárobkov za tisíc zhliadnutí videí. V službe YouTube Analytics uvidíte niekoľko rôznych metrík CTZ:

 • CTZ: cena, ktorú inzerent zaplatí za 1 000 zobrazení reklamy. Zobrazenie reklamy sa započíta vždy, keď sa reklama zobrazí.
 • CTZ podľa počtu prehratí: cena, ktorú inzerent zaplatí za 1 000 prehratí videa, v rámci ktorých sa zobrazí reklama. 

Aký je rozdiel medzi CTZ a CTZ podľa počtu prehratí?

Videá na YouTube môžu obsahovať viac než jednu reklamu. Pri CTZ sa berú do úvahy náklady inzerentov na zobrazenia reklamy. Pri CTZ podľa počtu prehratí ide o náklady inzerentov na prehratia videí, ktoré obsahujú jednu alebo viacero reklám. CTZ podľa počtu prehratí je často vyššia než CTZ.
Povedzme napríklad, že vaše video dosiahne 5 000 zhliadnutí. V rámci 1 000 zhliadnutí sa zobrazila jedna reklama a v rámci 500 zhliadnutí dve reklamy, čo je spolu 1 500 zhliadnutí s reklamami. To znamená, že došlo k 2 000 jednotlivým zobrazeniam reklamy, ale speňažených prehratí bolo iba 1 500.
Povedzme, že inzerent zaplatil celkovú sumu 7 €. Cena za zobrazenie v danom videu by sa rovnala sume nákladov inzerenta (7 €) vydelenej 2 000 zobrazeniami reklamy, čo je 0,0035 €. Cena za tisíc zobrazení alebo CTZ by potom bola 0,0035 € krát 1 000, teda 3,50 €. CTZ podľa počtu prehratí by sa rovnala sume 7 € vydelenej 1 500 speňaženými prehratiami a vynásobenej číslom 1 000, čo je 4,67 €.

Prečo je CTZ dôležitá?

Vyjadruje, koľko inzerenti zaplatia za zobrazenie svojej reklamy vo vašom videu. Čím viac inzerent zaplatí za danú reklamu, tým viac zarobíte. CTZ je dobrým indikátorom toho, ako cenní inzerenti vyhľadávajú vaše videá a publikum, aby dosiahli svoje obchodné ciele.
Vaše výnosy sa nebudú rovnať sume CTZ vynásobenej počtom zhliadnutí. CTZ totiž vyjadruje, koľko inzerenti zaplatia, nie koľko zarobíte. Okrem toho nie všetky zhliadnutia budú obsahovať reklamy. V niektorých videách (ktoré sú nevhodné pre inzerentov) sa reklamy nemôžu zobrazovať vôbec. Inokedy zhliadnutia videa nemusia obsahovať reklamy pre nedostatok dostupných reklám v danom čase. Zhliadnutia s reklamami sa označujú ako speňažené prehratia.

Prečo sa moja CTZ mení?

Priebežné fluktuácie CTZ sú normálne a majú rôzne príčiny, napríklad tieto:
 • Obdobie roka: inzerenti zvyknú v určitých obdobiach v roku ponúkať vyššiu alebo nižšiu cenu. Mnohí inzerenti napríklad ponúkajú vyššiu cenu pred sviatkami.
 • Rôzne geografické oblasti divákov: inzerenti si môžu vybrať, ktoré krajiny alebo regióny chcú svojimi reklamami osloviť. V rôznych oblastiach je rôzna miera konkurencie na reklamnom trhu, takže CTZ sa v jednotlivých krajinách líši. Ak sa zmení miesto, z ktorého pochádza väčšina vašich zhliadnutí, môžete si všimnúť aj zmenu CTZ. Ak vaše zhliadnutia v minulosti pochádzali napríklad z krajiny s vyššími CTZ, no teraz získavate viac zhliadnutí z krajín s nižšími CTZ, môžete zaznamenať pokles CTZ.
 • Zmeny v distribúcii dostupných formátov reklamy: rôzne typy reklamy majú zvyčajne rôzne CTZ. Ak je napríklad v reklamnom inventári viac nepreskočiteľných reklám, CTZ môže byť vyššia.

Odhadované výnosy a výnosy z reklám 

 • Odhadované výnosy: všetky typy výnosov. Táto metrika sa zobrazuje na karte Výnosy.
 • Odhadované výnosy z reklám: výnosy len z reklám vo vašich videách. Táto metrika sa zobrazuje v prehľade zdrojov výnosov.

V sekcii kľúčových metrík na karte Výnosy sa zobrazujú odhadované výnosy, odhadovaný počet speňažených prehratí a CTZ podľa počtu prehratí. Odhadovaný počet speňažených prehratí a CTZ podľa počtu prehratí sa týkajú len výnosov z reklám. To znamená, že v dôsledku výnosov z iných zdrojov môžu byť odhadované výnosy vyššie než výnosy z reklám. Medzi iné zdroje výnosov patria členstvá v kanáloch, YouTube Premium, reklamný tovar či superčet. Ak chcete vedieť, koľko zarábate čisto na reklamách, pozrite si odhadované výnosy z reklám.

 Zhliadnutia, zobrazenia reklám a odhadovaný počet speňažených prehratí

 • Zhliadnutia: počet zhliadnutí vášho videa.
 • Zobrazenia reklám: počet zhliadnutí jednotlivých reklám vo vašich videách.
 • Odhadovaný počet speňažených prehratí: počet zhliadnutí vášho videa s reklamami.

Ak vaše video zaznamená desať zhliadnutí a osem z nich obsahovalo reklamy, máte desať zhliadnutí a odhadovaný počet speňažených prehratí je osem. Ak by sa v jednom z odhadovaných speňažených prehratí zobrazili dve reklamy, mali by ste deväť zobrazení reklamy.

Nie všetky zhliadnutia na YouTube obsahujú reklamu. Zhliadnutie nemusí obsahovať reklamu v týchto prípadoch:

 • Video nie je vhodné pre inzerentov.
 • Reklamy alebo jednotlivé formáty reklamy sú pre dané video vypnuté.
 • V danom čase nie je k dispozícii žiadna reklama, ktorá by sa mohla zobraziť konkrétnemu divákovi. Inzerenti majú možnosť zacieliť na konkrétne zariadenia, demografické skupiny či záujmy a váš divák tomuto zacieleniu nemusí zodpovedať. Prečítajte si ďalšie informácie o dostupných spôsoboch zacielenia videoreklám.
 • Vplyvom rôznych ďalších faktorov vrátane toho, v akej krajine sa divák nachádza, kedy naposledy videl reklamu, či má predplatenú službu Premium atď.

Z tohto dôvodu bude počet zhliadnutí pravdepodobne vyšší než odhadovaný počet speňažených prehratí.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?