Jak analizować przychody z reklam

Ten artykuł dotyczy YouTube Analytics. Dowiedz się, jak zarabiać pieniądze w YouTube.

YouTube Analytics dysponuje szeroką gamą wskaźników umożliwiających pomiar wyników kanału oraz sprawdzenie, ile pieniędzy zarabiasz w YouTube. Niektóre z tych wskaźników są do siebie bardzo podobne, jednak występujące pomiędzy nimi różnice są istotne, by zrozumieć przychody z reklam w YouTube. Poniżej przedstawiamy kilka często mylonych wskaźników oraz informacje o tym, dlaczego warto znać różnice między nimi.

CPM

CPM to wskaźnik określający, ile pieniędzy reklamodawcy przeznaczają na wyświetlanie reklam w YouTube. Nie służy on do pomiaru tego, ile zarabiasz na swoich filmach za każdy tysiąc wyświetleń. W YouTube Analytics zobaczysz kilka innych wskaźników CPM:

 • CPM: koszt, jaki reklamodawca ponosi za 1000 wyświetleń reklamy. Wyświetlenie reklamy jest liczone za każdym razem, gdy reklama pojawi się na ekranie.
 • CPM według odtworzeń: koszt, jaki reklamodawca ponosi za 1000 odtworzeń filmu, w którym wyświetlana jest reklama.

Jaka jest różnica między CPM a CPM według odtworzeń?

W filmach w YouTube można umieścić więcej niż jedną reklamę. CPM skupia się na koszcie reklamodawcy związanym z wyświetleniami reklamy. CPM według odtworzeń koncentruje się na koszcie reklamodawcy za odtworzenia filmów zawierających jedną lub wiele reklam. CPM według odtworzeń jest często wyższy niż CPM.
Załóżmy na przykład, że Twój film został wyświetlony 5000 razy. 1000 wyświetleń obejmowało jedną reklamę, a 500 innych wyświetleń – dwie reklamy; łącznie uzyskano 1500 wyświetleń z reklamami. Oznacza to 2000 wyświetleń pojedynczych reklam, ale tylko 1500 odtworzeń generujących przychody.
Powiedzmy, że reklamodawca zapłacił łącznie 7 USD. Koszt każdego wyświetlenia filmu byłby równy kosztowi reklamodawcy w wysokości 7 USD podzielonemu przez 2000 wyświetleń, czyli wyniósłby 0,0035 USD. CPM, czyli koszt tysiąca wyświetleń, wyniósłby wówczas 0,0035 razy 1000, czyli 3,50 USD. CPM według odtworzeń wyniósłby 7 USD podzielone przez 1500 odtworzeń generujących przychody i pomnożone przez 1000, czyli 4,67 USD.

Dlaczego CPM jest ważny?

Otrzymujesz część pieniędzy, które reklamodawcy płacą za wyświetlanie reklamy w Twoim filmie. Im więcej reklamodawca płaci za daną reklamę, tym więcej zarabiasz. Twój CPM jest dobrym wskaźnikiem tego, jak wysoko reklamodawcy cenią sobie Twoje filmy i odbiorców, jeśli chodzi o realizację ich celów biznesowych.
Twoje przychody nie będą równe wartości CPM pomnożonej przez liczbę wyświetleń. Wynika to z tego, że CPM odzwierciedla kwotę, którą płacą reklamodawcy, a nie kwotę, którą zarabiasz. Dodatkowo nie we wszystkich wyświetleniach filmu będą się znajdować reklamy. Niektóre filmy nie kwalifikują się do wyświetlania reklam, jeśli nie są zgodne z wytycznymi dotyczącymi tworzenia filmów odpowiednich do wyświetlania reklam. Inne wyświetlenia filmów mogą nie obejmować reklam z powodu braku dostępnych w danym momencie reklam. Wyświetlenia obejmujące reklamy to odtworzenia generujące przychody.

Dlaczego CPM się zmienia?

Wahania CPM w czasie są normalne i występują z różnych powodów, takich jak:
 • Pora roku: w zależności od pory roku reklamodawcy wybierają wyższe lub niższe stawki. Na przykład wielu reklamodawców wybiera wyższe stawki tuż przed świętami.
 • Zmiany w lokalizacji geograficznej widza: reklamodawcy mogą decydować, na które kraje/regiony mają być kierowane ich reklamy. Różne lokalizacje cechują się różnymi poziomami konkurencji na rynku reklam, tak więc wartości CPM różnią się w zależności od kraju. Jeśli zmieni się miejsce, z którego pochodzi większość Twoich wyświetleń, możesz zauważyć zmianę w CPM. Jeśli masz już na przykład wyświetlenia z kraju o wyższych wartościach CPM, ale obecnie uzyskujesz więcej wyświetleń z krajów o niższych wartościach CPM, możesz zauważyć spadek tej wartości.
 • Zmiany rozkładu dostępnych formatów reklam: różne typy reklam mają zazwyczaj różne wartości CPM. Jeśli na przykład w zasobach reklamowych jest więcej dostępnych reklam niemożliwych do pominięcia, CPM może być wyższy.

Szacunkowe przychody a przychody z reklam

 • Szacunkowe przychody: przychody ze wszystkich źródeł. Te dane będą widoczne na karcie Przychody.
 • Szacunkowe przychody z reklam: przychody z samych reklam w Twoich filmach. Te dane będą widoczne w raporcie o źródłach przychodów.

Karta kluczowych danych na karcie Przychody pokazuje szacunkowe przychody, szacunkowe odtworzenia generujące przychody oraz CPM według odtworzeń. Szacunkowe odtworzenia generujące przychody oraz CPM według odtworzeń dotyczą wyłącznie przychodów z reklam. Oznacza to, że szacowany przychód może być wyższy niż przychody z reklam z uwagi na przychody z innych źródeł. Inne źródła przychodów obejmują wspieranie kanału, przychody z YouTube Premium, sprzedaż gadżetów oraz Superczat. Sprawdź szacunkowe przychody z reklam, by zobaczyć, ile zarabiasz na samych reklamach.

Wyświetlenia, wyświetlenia reklamy i szacunkowe odtworzenia generujące przychody

 • Wyświetlenia: liczba wyświetleń Twojego filmu.
 • Wyświetlenia reklamy: liczba wyświetleń pojedynczych reklam w Twoich filmach.
 • Szacowana liczba odtworzeń generujących przychody: liczba wyświetleń Twojego filmu z reklamami.

Jeśli Twój film jest wyświetlany 10 razy, a 8 wyświetleń obejmuje reklamy, będziesz mieć 10 wyświetleń i 8 szacowanych odtworzeń generujących przychody. Jeśli jedno z tych szacowanych odtworzeń generujących przychody obejmuje dwie reklamy, będziesz mieć dziewięć wyświetleń reklamy.

Nie wszystkie wyświetlenia w YouTube obejmują reklamę. Wyświetlenie może nie zawierać reklamy, jeśli:

 • Film nie jest odpowiedni do wyświetlania reklam.
 • Reklamy lub poszczególne formaty reklam są wyłączone w tym filmie.
 • W danym momencie żadna reklama nie jest dostępna dla określonego widza. Reklamodawcy mogą kierować reklamy na konkretne urządzenia, grupy demograficzne lub zainteresowania. Dany widz może nie należeć do takiej grupy. Dowiedz się więcej o dostępnych metodach kierowania reklam wideo.
 • Zadecydują o tym inne czynniki, w tym kraj widza, informacje o tym, kiedy obejrzał reklamę, oraz informacje na temat subskrypcji Premium itp.

Dlatego właśnie możesz uzyskać więcej wyświetleń niż szacowana liczba odtworzeń generujących przychody.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?