Informācija par reklāmu ieņēmumu Analytics datiem

Varat pārbaudīt savus YouTube ieņēmumus un kanāla veiktspēju, izmantojot pakalpojuma YouTube Analytics metrikas. Dažas metrikas ir līdzīgas, taču to atšķirības ir svarīgas, lai izprastu YouTube reklāmu ieņēmumus.

IPT

Metrika “Ieņēmumi par tūkstoš skatījumiem” (IPT) atspoguļo jūsu gūtos ieņēmumus par 1000 videoklipa skatījumiem. Metrikas IPT pamatā ir vairāki ieņēmumu avoti, tostarp reklāmas, funkcija “Dalība kanālā”, YouTube Premium ieņēmumi un ieņēmumi no funkciju Super Chat un Super Stickers izmantošanas.

Kādēļ metrika IPT ir zemāka par metriku MPT?

Metrika IPT ir zemāka par metriku MPT, jo IPT:
 • tiek aprēķināta pēc YouTube ieņēmumu sadales;
 • ietver visus skatījumus, tostarp tos, kas netika monetizēti.
Jūsu gūto ieņēmumu apjoms netika mainīts IPT metrikas ieviešanas rezultātā.

Kāda ir atšķirība starp metriku IPT un metriku MPT?

MPT ir maksa par 1000 reklāmas seansiem pirms YouTube ieņēmumu sadales. IPT ir jūsu kopējie ieņēmumi par 1000 skatījumiem (pēc YouTube ieņēmumu sadales).

IPT

MPT

 • Satura veidotājiem paredzēta metrika
 • Tā ietver kopējos YouTube Analytics uzrādītos ieņēmumus, tostarp no reklāmām, YouTube Premium, no funkcijām “Dalība kanālā”, Super Chat un Super Stickers
 • Tā ietver kopējo skatījumu skaitu no visiem videoklipiem, tostarp tiem, ar kuriem netika gūta peļņa
 • Faktiskie ieņēmumi pēc ieņēmumu sadales
 • Reklāmdevējiem paredzēta metrika
 • Tā ietver ieņēmumus tikai no reklāmām un pakalpojuma YouTube Premium
 • Tā ietver skatījumus tikai no videoklipiem, ar kuriem tika gūta peļņa (piemēram, tika rādītas reklāmas)
 • Ieņēmumi pirms ieņēmumu sadales

Kādēļ metrika IPT ir svarīga?

Izmantojot metriku IPT, varat skatīt nopelnīto naudu par 1000 skatījumiem. Tā arī palīdz izprast monetizācijas efektivitāti kopumā.

Kā var palielināt metriku IPT?

Lai uzlabotu metriku IPT, jums jāpalielina kopējie ieņēmumi. Tālāk ir norādītas dažas darbības, lai palielinātu metriku IPT.
 • Ieslēdziet monetizāciju visiem videoklipiem.
 • Ieslēdziet videoklipa laikā rādītas reklāmas.
 • Ieslēdziet AltMon funkcijas (piemēram, dalību kanālā, Super Chat), lai dažādotu ieņēmumu plūsmas.

Ņemiet vērā, ka katrai funkcijai ir savas prasības un vadlīnijas.

Kādēļ metrika IPT laiku pa laikam palielinās vai samazinās?

Metrika IPT ir likmes momentuzņēmums, ar kuru jūs gūstat peļņu pakalpojumā YouTube. Ja tā palielinās, tas nozīmē, ka gūstat lielāku peļņu par katriem 1000 skatījumiem; ja tā samazinās, peļņa ir mazāka. Ņemiet vērā: IPT var samazināties, ja pieaug nemonetizēto skatījumu skaits, pat ja ieņēmumi paliek nemainīgi.
Neatkarīgi no tā, vai IPT palielinās vai samazinās, tas ir labs indikators tam, kas darbojas vai nedarbojas jūsu ieņēmumu stratēģijā. Metrikas IPT ietekmējošo faktoru izprašana var palīdzēt jums identificēt iespējas, lai uzlabotu jūsu monetizācijas stratēģiju.

Kādu informāciju par ieņēmumiem nevar iegūt no metrikas IPT?

IPT ir noderīga monetizācijas metrika satura veidotājiem, taču no tās nevar iegūt visu ieņēmumu kopainu. IPT metrikā nav norādīti:

 • ieņēmumi no preču pārdošanas vai preču plaukta izmantošanas;
 • ieņēmumi no zīmola darījumiem un sponsorēšanas (izņemot YouTube BrandConnect);
 • visi citi ieņēmumi, kas ir netieši ģenerēti, izmantojot pakalpojumu YouTube (pakalpojumi, runas, maksa par konsultācijām).

Metrika IPT nenorāda, kura ieņēmumu avota dēļ ir svārstības kopējos ieņēmumos.

Tas ir tādēļ, ka metrika IPT apvieno vairākas metrikas, un tā nevar norādīt, kura avota dēļ ir svārstības ieņēmumos.

Piemēram, var tikt parādīts samazinājums metrikā IPT, jo skatījumu skaits var būt pieaudzis, taču ne visi tie ir skatījumi ar reklāmām. Var arī tikt parādīts IPT pieaugums bez ievērojamām izmaiņām skatījumu skaitā, jo skatītāji reģistrējas dalībai kanālā.

Ieteicams izmantot visas dažādās YouTube sniegtās analīzes iespējas, lai pilnībā izprastu izmaiņas metrikā IPT.

MPT

“Maksa par tūkstoš seansiem” (MPT) ir metrika, kas atspoguļo, cik naudas reklāmdevēji tērē reklāmu rādīšanai pakalpojumā YouTube. Pakalpojumā YouTube Analytics redzēsiet vairākas atšķirīgas MPT metrikas.

 • MPT: cena, ko reklāmdevējs maksā par 1000 reklāmu seansiem. Reklāmas seanss tiek uzskaitīts ikreiz, kad tiek rādīta reklāma.
 • Uz atskaņošanas reizēm balstīts MPT: cena, ko reklāmdevējs maksā par 1000 videoklipa atskaņošanas reizēm, kur tiek rādīta reklāma.

Kāda ir atšķirība starp metriku MPT un metriku Uz atskaņošanas reizēm balstīts MPT?

Pakalpojumā YouTube videoklipiem var būt vairāk nekā viena reklāma. MPT attiecas uz reklāmdevēja maksu par reklāmu seansiem. Metrika Uz atskaņošanas reizēm balstīts MPT attiecas uz reklāmdevēja maksu par videoklipa atskaņošanas reizēm, kur ir ietverta viena vai vairākas reklāmas. Metrika Uz atskaņošanas reizēm balstīts MPT bieži ir augstāka nekā MPT.
Piemēram, pieņemsim, ka jūsu videoklips tiek skatīts 5000 reižu. 1000 skatījumos bija iekļauta viena reklāma, un 500 citos skatījumos bija iekļautas divas reklāmas. Kopumā tie ir 1500 skatījumi ar reklāmām. Šajā gadījumā tas nozīmē, ka bija 2000 atsevišķu reklāmu seansi, bet tikai 1500 monetizēti atskaņošanas gadījumi.
Pieņemsim, ka reklāmdevējs maksāja 7 ASV dolārus. Maksa par videoklipa seansu būtu vienāda ar 7 ASV dolāriem (reklāmdevēja cena), kas dalīti ar 2000 (reklāmu seansu skaits), jeb 0,0035 ASV dolāriem. MPT jeb maksa par 1000 seansiem būtu vienāda ar 0,0035 ASV dolāriem, kas reizināti ar 1000, jeb 3,50 ASV dolāriem. Metrika Uz atskaņošanas reizēm balstīts MPT būtu vienāda ar 7 ASV dolāriem, kas dalīti ar 1500 (monetizētu atskaņošanas gadījumu skaits) un sareizināti ar 1000, jeb 4,67 ASV dolāriem.

Kāpēc MPT ir svarīga metrika?

Jūs gūstat daļu no reklāmdevēju maksājumiem par jūsu videoklipā rādītajām reklāmām. Jo vairāk reklāmdevējs maksā par šo reklāmu, jo vairāk nopelnīsit. Metrika MPT labi parāda, cik vērtīgi reklāmdevējiem šķiet jūsu videoklipi un auditorija, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus.
Jūsu ieņēmumi nebūs vienādi ar jūsu MPT skatījumu skaitu, jo metrika MPT atspoguļo reklāmdevēju maksājumus, nevis jūsu peļņu. Turklāt ne visi skatījumi būs ar reklāmām. Daži videoklipi nav piemēroti reklāmām, ja tie nav piemēroti reklāmdevējiem. Citos videoklipu skatījumos var nebūt ietvertas reklāmas, jo tās nav pieejamas. Skatījumi, kuros ietvertas reklāmas, tiek saukti par monetizētiem atskaņošanas gadījumiem.

Kāpēc metrika MPT mainās?

Metrikas MPT svārstības laika gaitā ir normāla parādība, un tas notiek vairāku iemeslu dēļ, tostarp tālāk minēto.
 • Gada laiks: reklāmdevēji parasti nosaka augstāku vai zemāku cenu atkarībā no gada laika. Piemēram, daudzi reklāmdevēji nosaka augstāku cenu tieši pirms brīvdienām.
 • Izmaiņas skatītāju ģeogrāfiskajās atrašanās vietās: reklāmdevēji var kontrolēt, kuras ģeogrāfiskās atrašanās vietas viņi vēlas sasniegt ar savām reklāmām. Dažādās atrašanās vietās būs atšķirīgi konkurences līmeņi reklāmas tirgū, tāpēc MPT dažādās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās atšķirsies. Ja notiek izmaiņas vietā, no kuras tiek saņemta lielākā daļa skatījumu, var mainīties arī MPT. Piemēram, ja iepriekš saņēmāt skatījumus no ģeogrāfiskās atrašanās vietas ar augstāku MPT, bet tagad saņemat vairāk skatījumu no ģeogrāfiskajām atrašanās vietām ar zemāku MPT, iespējams, samazināsies arī MPT.
 • Izmaiņas pieejamo reklāmu formātu sadalījumā: dažādiem reklāmu veidiem ir atšķirīgas metrikas MPT. Piemēram, ja reklāmu krājumos ir vairāk pieejamas neizlaižamās reklāmas, metrika MPT var būt augstāka.

Aptuvenie ieņēmumi salīdzinājumā ar reklāmu ieņēmumiem

 • Aptuvenie ieņēmumi: ieņēmumi no visiem ieņēmumu veidiem, tostarp funkcijas “Dalība kanālā”, YouTube Premium un funkcijas Super Chat izmantošanas. Šī metrika tiek rādīta cilnē “Ieņēmumi”.
 • Aptuvenie reklāmu ieņēmumi: ieņēmumi, kas gūti tikai no reklāmām jūsu videoklipos. Šī metrika tiek rādīta ieņēmumu avotu pārskatā.

Skatījumi, reklāmu seansi un aptuvenie monetizētie atskaņošanas gadījumi

 • Skatījumi: jūsu videoklipa skatīšanās reižu skaits.
 • Reklāmu seansi: jūsu videoklipos atsevišķu reklāmu skatīšanās reižu skaits.
 • Aptuvenais monetizēto atskaņošanas gadījumu skaits: jūsu videoklipa skatīšanās reižu skaits ar reklāmām.

Ja jūsu videoklips tiek skatīts 10 reizes un astoņos no šiem skatījumiem ir ietvertas reklāmas, jums būs 10 skatījumi un astoņi aptuvenie monetizētie atskaņošanas gadījumi. Ja kādam no šiem aptuvenajiem monetizētajiem atskaņošanas gadījumiem faktiski būs divas reklāmas, jums būs deviņi reklāmu seansi.

Ne visi skatījumi ir ar reklāmu pakalpojumā YouTube. Skatījums var nebūt ar reklāmu tālāk norādītajos gadījumos.

 • Videoklips nav piemērots reklāmdevējiem.
 • Attiecīgajam videoklipam ir izslēgtas reklāmas.
 • Nav pieejama reklāma, ko rādīt konkrētajam skatītājam. Reklāmdevēji var izvēlēties atlasīt konkrētas ierīces, demogrāfiskos datus un intereses. Jūsu skatītājs var neatbilst šai atlasei. Uzziniet vairāk par videoreklāmu mērķauditorijas atlases metodēm.
 • Daudzu citu faktoru diapazons, tostarp skatītāja ģeogrāfiskā atrašanās vieta, informācija par to, cik nesen ir skatīta reklāma neatkarīgi no tā, vai ir pieejams Premium abonements utt.

Ņemot vērā šos atšķirīgos skatījumu apstākļus, jums, visticamāk, būs vairāk skatījumu nekā aptuveno monetizēto atskaņošanas gadījumu.

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
17174988493026597947
true
Meklēšanas palīdzības centrs
true
true
true
true
true
59