Mainostulojen tilastot

Tämä artikkeli käsittelee YouTube Tilastoja. Katso, kuinka voit ansaita rahaa YouTubessa.

YouTube Tilastojen mittareita käyttämällä näet, miten paljon ansaitset YouTubessa ja miten kanavasi menestyy. Jotkin näistä mittareista näyttävät keskenään melko samanlaisilta, mutta niiden erot vaikuttavat olennaisesti YouTuben mainostulojen ymmärtämiseen. 
Alla on joitakin yleisimmin käytettyjä mittareita ja lisätietoja siitä, miksi on tärkeä tuntea niiden väliset erot. 

RPM

Tuhannen impression tulot (RPM) ‑mittari kertoo, miten paljon olet ansainnut tuhatta videon katselukertaa kohti. RPM perustuu useisiin tulonlähteisiin, joita ovat esimerkiksi mainokset, kanavajäsenyydet, YouTube Premiumista saadut tulot, Super Chat ja Super Stickers.

Miksi RPM:ni on matalampi kuin CPM:ni?

RPM on usein matalampi kuin CPM; koska RPM
 • lasketaan YouTuben tulojen jaon jälkeen 
 • sisältää kaikki katselukerrat, myös kaupallistamattomat katselukerrat.
Tulosi eivät ole muuttuneet RPM-mittarin lisäyksen seurauksena.
 

Mikä on RPM:n ja CPM:n ero?

CPM tarkoittaa tuhannen mainoksen impression hintaa ennen YouTuben tulojen jakoa. RPM tarkoittaa tuhannen katselukerran kokonaistuloja (YouTuben tulojen jaon jälkeen).
 

RPM

CPM

 • Sisällöntuottajakeskeinen mittari
 • Sisältää kaikki YouTube Tilastoissa raportoidut tulot mukaan lukien mainokset, YouTube Premium, kanavajäsenyydet, Super Chat ja Super Stickers
 • Sisältää videoiden katselukertojen kokonaismäärän mukaan lukien sellaiset videot, joita et ole kaupallistanut
 • Todelliset tulot tulojen jakamisen jälkeen 
 • Mainostajakeskeinen mittari
 • Sisältää vain tulot mainoksista ja YouTube Premiumista
 • Sisältää vain kaupallistettujen videoiden eli mainoksia sisältäneiden videoiden katselukerrat
 • Tulot ennen tulojen jakamista

Miksi RPM on tärkeä mittari?

RPM:n avulla voit nähdä, kuinka paljon rahaa ansaitset tuhannesta katselukerrasta. Se auttaa ymmärtämään, miten hyvin kaupallistaminen toimii kokonaistasolla.

Miten voin kasvattaa RPM:ää?

RPM:n kasvattamiseksi sinun tulee kasvattaa kokonaistuloja. Tässä muutama keino RPM:n kasvattamiseen: 
 • Ota kaupallistaminen käyttöön kaikissa videoissa
 • Ota kaikki mainosmuodot käyttöön
 • Ota mainokset käyttöön sopivissa kohdissa (esim. videoon sisältyvät mainokset)
 • Ota käyttöön vaihtoehtoisia kaupallistamisominaisuuksia (kuten jäsenyydet ja Super Chat) tulovirtojen hajauttamiseksi

Muista, että kullakin ominaisuudella on omat vaatimuksensa ja ohjeensa. 

 

Miten RPM:ää pitäisi tulkita? Mitä sen nouseminen tai laskeminen tarkoittaa?

RPM on karkea arvio YouTubessa ansaitsemasi rahan määrästä. Jos se nousee, ansaitset enemmän rahaa jokaisesta tuhannesta katselukerrasta. Jos se laskee, ansaitset vähemmän.
Riippumatta siitä, nouseeko vai laskeeko RPM, se kertoo hyvin, mikä ansaintastrategiassa toimii ja mikä ei. Kun tiedät, mitkä tekijät vaikuttavat RPM:ään, voit paremmin tunnistaa kaupallistamistrategiasi kehitettävät osa-alueet.

Mitä RPM ei kerro tuloistani?

RPM on hyödyllinen kaupallistamismittari sisällöntuottajille, mutta se ei anna tuloista koko kuvaa. Seuraavat eivät sisälly RPM:ään:

 • Oheistuotteiden myymisestä tai oheistuotehyllyn käyttämisestä saadut tulot
 • Brändisopimuksista tai sponsoroinneista saadut tulot (YouTube BrandConnectia lukuun ottamatta)
 • Muut mahdolliset YouTubesta epäsuorasti saadut tulot (kuten palvelut, puheiden pitäminen ja konsulttipalkkiot)

RPM ei kerro, mikä tulonlähde aiheuttaa kokonaistulojen vaihtelut

RPM:ään yhdistetään useita mittareita, joten se ei näytä, mikä tulonlähde aiheuttaa tulojen vaihtelut.

RPM saattaa laskea, koska katselukerrat ovat nousussa, mutta kaikki katselukerrat eivät ole sellaisia, joissa mainokset ovat käytössä. Toisaalta RPM saattaa nousta ilman katselukertojen merkittäviä muutoksia, jos kanavajäsenyyksiä tilataan enemmän.

Suosittelemme käyttämään kaikkia YouTuben tarjoamia tilastoja, jotta ymmärrät RPM:n muutokset perusteellisesti.

CPM

Tuhannen impression hinta (CPM) kertoo, miten paljon rahaa mainostajat käyttävät mainosten näyttämiseen YouTubessa. YouTube Tilastoissa on muutamia eri CPM-mittareita:

 • CPM: Miten paljon mainostaja maksaa mainoksen tuhannesta näyttökerrasta. Mainoksen näyttökerta lasketaan aina, kun mainos näytetään.
 • Toistopohjainen CPM: Miten paljon mainostaja maksaa tuhannesta videoiden toistokerrasta, joissa näytetään mainoksia. 

Miten CPM ja toistopohjainen CPM eroavat toisistaan?

Yhdessä YouTube-videossa voi olla enemmän kuin yksi mainos. CPM kertoo mainoksen näyttökertojen kustannuksista, kun taas toistopohjainen CPM kertoo yhden tai useamman mainoksen sisältävän videon toistokertojen kustannuksista. Toistopohjainen CPM on usein korkeampi kuin CPM.
Sanotaan vaikka, että videotasi katsotaan 5 000 kertaa, joista 1 000:lla kerralla näytetään yksi mainos ja 500:lla kerralla kaksi mainosta. Videon toistokerroista siis yhteensä 1 500 oli sellaisia, joissa näytettiin mainoksia. Mainosten yksittäisiä näyttökertoja oli 2 000, mutta videon kaupallisia toistokertoja vain 1 500.
Sanotaan, että mainostaja maksoi mainoksista yhteensä 7 $. Videon näyttökertakohtainen hinta on 7 $ jaettuna 2 000:lla mainoksen näyttökerralla eli 0,0035 $. CPM olisi silloin 0,0035 $ kertaa 1 000 eli 3,50 $. Toistopohjainen CPM olisi 7 $ jaettuna 1 500:lla kaupallistetulla toistokerralla kertaa 1 000 eli 4,67 $.

Miksi tuhannen impression hinta on tärkeä?

Kun videossasi näytetään mainos, saat osan mainostajan maksamista rahoista. Mitä enemmän mainostaja maksaa mainoksesta, sitä enemmän rahaa ansaitset. Tuhannen impression hinta kertoo paljon siitä, miten arvokkaina mainostajat pitävät videoitasi ja yleisöäsi omien tavoitteidensa kannalta.
Ansaitsemasi tulot eivät ole sama kuin tuhannen impression hinta kerrottuna videosi näyttökerroilla, sillä tuhannen impression hinta kertoo vain mainostajien kustannuksista, ei sinun tuloistasi. Myöskään kaikilla videoiden näyttökerroilla ei näytetä mainoksia. Joissakin videoissa ei välttämättä näytetä lainkaan mainoksia, jos ne eivät täytä mainostajille sopivan sisällön vaatimuksia. Videossa ei myöskään näytetä mainoksia silloin, jos saatavilla ei ole yhtään sopivaa mainosta. Mainoksia sisältäviä näyttökertoja kutsutaan kaupallisiksi toistoiksi.

Miksi CPM muuttuu?

Tuhannen impression hinnan muuttuminen ajan mittaan on normaalia. Se voi johtua useista syistä, kuten:
 • Ajankohta: Mainostajien hintatarjoukset muuttuvat vuoden mittaan. Monet mainostajat esimerkiksi tekevät korkeampia hintatarjouksia ennen joulua.
 • Muutokset katsojien maantieteellisessä sijainnissa: Mainostajat voivat valita, missä maissa tai alueilla he haluavat näyttää mainoksia. Mainosmarkkinoiden kilpailu vaihtelee alueittain, joten tuhannen impression hinnat ovat erilaisia eri maissa. Jos katsojiesi maantieteellinen jakauma muuttuu, se voi vaikuttaa tuhannen impression hintaan. Jos aiemmin suurin osa näyttökerroistasi tuli maista, joissa on korkea tuhannen impression hinta, mutta nyt saat enemmän näyttökertoja matalan hinnan maista, tuhannen impression hintasi voi laskea.
 • Muutokset saatavilla olevien mainosmuotojen jakaumassa: CPM vaihtelee yleensä eri mainostyypeillä. Jos esimerkiksi saatavilla on enemmän ei-ohitettavia mainoksia, CPM voi olla korkeampi.

Arvioidut tulot vs. arvioidut mainostulot 

 • Arvioidut tulot: Tulot kaikista tulotyypeistä. Tämä mittari on Tulot‑välilehdellä.
 • Arvioidut mainostulot: Tulot vain mainoksista, joita näytetään videoissasi. Tämä mittari on Tulolähteet-raportissa.

Tulot-välilehdellä oleva avainmittarikortti näyttää arvioidut tulot, RPM:n ja toistopohjaisen CPM:n. Toistopohjaisella CPM:llä tarkoitetaan mainostuloja. Koska arvioituihin tuloihin lasketaan mukaan kaikki muutkin tulonlähteet, arvioidut tulot voivat olla suurempia kuin mainostulot. Muita tulonlähteitä ovat esimerkiksi kanavajäsenyydet, YouTube Premiumista saadut tulot ja Super Chat. Arvioiduista mainostuloista näet, miten paljon rahaa ansaitset pelkästään mainoksista.

 Katselukerrat, mainoksen näyttökerrat ja arvioidut kaupalliset toistot

 • Katselukerrat: Kuinka monta kertaa videotasi on katsottu.
 • Mainoksen näyttökerrat: Kuinka monta kertaa videoissasi näytettiin yksittäisiä mainoksia.
 • Arvioidut kaupalliset toistot: Kuinka monella katselukerralla videossasi näytettiin mainoksia.

Jos videotasi on katsottu kymmenen kertaa, joista kahdeksalla näytettiin mainoksia, sinulla on kymmenen katselukertaa ja kahdeksan arvioitua kaupallista toistoa. Jos jossakin arvioidussa kaupallisessa toistossa näytettiin kaksi mainosta, sinulla on yhdeksän mainoksen näyttökertaa.

Kaikilla YouTube-videoiden katselukerroilla ei näytetä mainoksia. Se voi johtua seuraavista syistä:

 • Video ei täytä mainostajille sopivan sisällön vaatimuksia.
 • Mainokset tai tietyt mainosmuodot on poistettu käytöstä videosta.
 • Mainoksia ei ole saatavilla kyseiselle katsojalle kyseisenä aikana. Mainostajat voivat kohdistaa mainoksiaan tietyille laitteille, kohderyhmille tai aihepiireille. Katsoja ei välttämättä vastaa näitä määrityksiä. Katso lisää videomainosten kohdistustavoista.
 • Muut tekijät, kuten katsojan asuinmaa, miten kauan edellisestä mainoksesta on ja onko katsojalla Premium-tilaus.

Tästä syystä katselukertoja on yleensä enemmän kuin arvioituja kaupallisia toistoja.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?