Mainostulojen tilastot

Tämä artikkeli käsittelee YouTube Tilastoja. Katso, kuinka voit ansaita rahaa YouTubessa.

YouTube Tilastot tarjoaa erilaisia mittareita, joilla voit mitata kanavasi menestystä ja nähdä, miten paljon rahaa ansaitset YouTubessa. Jotkin näistä mittareista ovat keskenään melko samanlaisia, mutta niiden erot vaikuttavat olennaisesti YouTuben mainostulojen ymmärtämiseen. Alla on joitakin helposti keskenään sekoittuvia mittareita ja lisätietoja siitä, miksi niiden väliset erot ovat tärkeitä.

Tuhannen näyttökerran hinta (CPM)

Tuhannen näyttökerran hinta kertoo, miten paljon rahaa mainostajat käyttävät mainosten näyttämiseen YouTubessa. Se ei kerro, miten paljon rahaa kertyy videosi tuhannesta näyttökerrasta. YouTube Tilastoissa on muutamia eri CPM-mittareita:

 • Tuhannen näyttökerran hinta: Miten paljon mainostaja maksaa mainoksen tuhannesta näyttökerrasta. Mainoksen näyttökerta lasketaan aina, kun mainos näytetään.
 • Toistopohjainen tuhannen näyttökerran hinta: Miten paljon mainostaja maksaa tuhannesta videoiden toistokerrasta, joissa näytetään mainoksia.

Miten tuhannen näyttökerran hinta ja toistopohjainen tuhannen näyttökerran hinta eroavat toisistaan?

Yhdessä YouTube-videossa voi olla enemmän kuin yksi mainos. Tuhannen näyttökerran hinta kertoo mainoksen näyttökertojen kustannuksista, kun taas toistopohjainen tuhannen näyttökerran hinta kertoo yhden tai useamman mainoksen sisältävän videon toistokertojen kustannuksista. Toistopohjainen tuhannen näyttökerran hinta on usein korkeampi kuin tuhannen näyttökerran hinta.
Sanotaan vaikka, että videotasi katsotaan 5 000 kertaa, joista 1 000:lla kerralla näytetään yksi mainos ja 500:lla kerralla kaksi mainosta. Videon toistokerroista siis yhteensä 1 500 oli sellaisia, joissa näytettiin mainoksia. Mainosten yksittäisiä näyttökertoja oli 2 000, mutta videon kaupallisia toistokertoja vain 1 500.
Sanotaan, että mainostaja maksoi mainoksista yhteensä 7 $. Videon näyttökertakohtainen hinta on 7 $ jaettuna 2 000:lla mainoksen näyttökerralla eli 0,0035 $. Tuhannen näyttökerran hinta olisi silloin 0,0035 $ kertaa 1 000 eli 3,50 $. Toistopohjainen tuhannen näyttökerran hinta olisi 7 $ jaettuna 1 500:lla kaupallistetulla toistokerralla kertaa 1 000 eli 4,67 $.

Miksi tuhannen näyttökerran hinta on tärkeä?

Kun videossasi näytetään mainos, saat osan mainostajan maksamista rahoista. Mitä enemmän mainostaja maksaa mainoksesta, sitä enemmän rahaa ansaitset. Tuhannen näyttökerran hinta kertoo paljon siitä, miten arvokkaina mainostajat pitävät videoitasi ja yleisöäsi omien tavoitteidensa kannalta.
Ansaitsemasi tulot eivät ole sama kuin tuhannen näyttökerran hinta kerrottuna videosi näyttökerroilla, sillä tuhannen näyttökerran hinta kertoo vain mainostajien kustannuksista, ei sinun tuloistasi. Myöskään kaikilla videoiden näyttökerroilla ei näytetä mainoksia. Joissakin videoissa ei välttämättä näytetä lainkaan mainoksia, jos ne eivät täytä mainostajille sopivan sisällön vaatimuksia. Videossa ei myöskään näytetä mainoksia silloin, jos saatavilla ei ole yhtään sopivaa mainosta. Mainoksia sisältäviä näyttökertoja kutsutaan kaupallisiksi toistoiksi.

Miksi tuhannen näyttökerran hinta muuttuu?

Tuhannen näyttökerran hinnan muuttuminen ajan mittaan on normaalia. Se voi johtua useista syistä, kuten:
 • Ajankohta: Mainostajien hintatarjoukset muuttuvat vuoden mittaan. Monet mainostajat esimerkiksi tekevät korkeampia hintatarjouksia ennen joulua.
 • Muutokset katsojien maantieteellisessä sijainnissa: Mainostajat voivat valita, missä maissa tai alueilla he haluavat näyttää mainoksia. Mainosmarkkinoiden kilpailu vaihtelee alueittain, joten tuhannen näyttökerran hinnat ovat erilaisia eri maissa. Jos katsojiesi maantieteellinen jakauma muuttuu, se voi vaikuttaa tuhannen näyttökerran hintaan. Jos aiemmin suurin osa näyttökerroistasi tuli maista, joissa on korkea tuhannen näyttökerran hinta, mutta nyt saat enemmän näyttökertoja matalan hinnan maista, tuhannen näyttökerran hintasi voi laskea.
 • Muutokset saatavilla olevien mainosmuotojen jakaumassa: Tuhannen näyttökerran hinta vaihtelee yleensä eri mainostyypeillä. Jos esimerkiksi saatavilla on enemmän ei-ohitettavia mainoksia, tuhannen näyttökerran hinta voi olla korkeampi.

Arvioidut tulot vs. arvioidut mainostulot

 • Arvioidut tulot: Tulot kaikista tulotyypeistä. Tämä mittari on Tulot‑välilehdellä.
 • Arvioidut mainostulot: Tulot vain mainoksista, joita näytetään videoissasi. Tämä mittari on Tulolähteet-raportissa.

Tulot‑välilehden tärkeimpien mittareiden kortissa näytetään arvioidut tulot, arvioidut kaupalliset toistot ja toistopohjainen tuhannen näyttökerran hinta. Arvioidut kaupalliset toistot ja toistopohjainen tuhannen näyttökerran hinta liittyvät vain mainostuloihin. Koska arvioituihin tuloihin lasketaan mukaan kaikki muutkin tulonlähteet, arvioidut tulot voivat olla suurempia kuin mainostulot. Muita tulonlähteitä ovat esimerkiksi kanavajäsenyydet, YouTube Premium ‑tulot, oheistuotteet ja Super Chat. Arvioiduista mainostuloista näet, miten paljon rahaa ansaitset pelkästään mainoksista.

Näyttökerrat, mainoksen näyttökerrat ja arvioidut kaupalliset toistot

 • Näyttökerrat: Kuinka monta kertaa videotasi on katsottu.
 • Mainoksen näyttökerrat: Kuinka monta kertaa videoissasi näytettiin yksittäisiä mainoksia.
 • Arvioidut kaupalliset toistot: Kuinka monella katselukerralla videossasi näytettiin mainoksia.

Jos videotasi on katsottu kymmenen kertaa, joista kahdeksalla näytettiin mainoksia, sinulla on kymmenen näyttökertaa ja kahdeksan arvioitua kaupallista toistoa. Jos jossakin arvioidussa kaupallisessa toistossa näytettiin kaksi mainosta, sinulla on yhdeksän mainoksen näyttökertaa.

Kaikilla YouTube-videoiden näyttökerroilla ei näytetä mainoksia. Se voi johtua seuraavista syistä:

 • Video ei täytä mainostajille sopivan sisällön vaatimuksia.
 • Mainokset tai tietyt mainosmuodot on poistettu käytöstä videosta.
 • Mainoksia ei ole saatavilla kyseiselle katsojalle kyseisenä aikana. Mainostajat voivat kohdistaa mainoksiaan tietyille laitteille, kohderyhmille tai aihepiireille. Katsoja ei välttämättä vastaa näitä määrityksiä. Katso lisää videomainosten kohdistustavoista.
 • Muut tekijät, kuten katsojan asuinmaa, miten kauan edellisestä mainoksesta on ja onko katsojalla Premium-tilaus.

Tästä syystä näyttökertoja on yleensä enemmän kuin arvioituja kaupallisia toistoja.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?